Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-02-29 do 2012-03-16
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
  • Lekarzy Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej (2 osoby), Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - świadczenia dyżurowe (1 osoba), Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - zakładanie wkłuć centralnych, opiekę nad pacjentami OKMR, konsultacje w Konsultacyjnej Poradni Anestezjologicznej (25 osób).

  • Pielęgniarki/położne w zakresie usług pielęgniarskich/położniczych w: Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym (8 osób), Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego (10 osób).
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.04.2012r.


oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu - lekarze

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu - pielegniarki

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-02-09 do 2012-02-20
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w postaci pełnienia dyżurów stacjonarnych w Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej i Klinice Chirurgii Ogólnej (1 osoba)
z przewidywanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.03.2012 r.
i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty:
  • Lekarzy wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, posiadających specjalizację II lub I stopnia albo tytuł specjalisty chirurgii ogólnej lub rozpoczętą specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej.

oferta, formularz

rozstrzygnięcie

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-02-08 do 2012-02-13
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w zakresie wykonywania zabiegów leczniczych obejmujących plazmaferezę, cytaferezę (leukaferezę, trombaferezę, PBSC) leczniczą automatyczną, erytroferezę leczniczą, pobieranie krwi w ramach zabiegu autotransfuzji, pojedynczych zabiegów aferezy leczniczej (pobierani krwi, preparatyka, reinfuzja) orazwykonanie badań wirosologicznych (w tym kiły) do autotransfuzji wraz z kosztem pojemnika
Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń:
od dnia 15.02.2012r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-02-01 do 2012-02-13
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
  • Lekarzy w Poradni Neurologii Dziecięcej z konsultacjami z zakresu neurologii dziecięcej (1 osoba), Centrum Endoskopii Zabiegowej z pełnieniem dyżurów w Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych (1 osoba), Klinice Kardiologii- świadczenia dyżurowe (1 osoba),
  • Pielęgniarki/położne w zakresie usług pielęgniarskich/ położniczych w: Oddziale Klinicznym Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (4 osoby); Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka z Wyjazdowym Zespołem "N" (24 osoby), Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych (5 osób)
  • Techników RTG w zakresie usług diagnostycznych w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej ( 10 osób)
  • Techników RTG w zakresie usług diagnostycznych w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, oraz na wykonywanie badań angiografii i angioplastyki w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Kliniki Kardiologii (4 osoby)
  • Techników RTG w zakresie usług diagnostycznych w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, oraz na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego w Oddziale Klinicznym Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (2 osoby)
  • Techników RTG w zakresie usług diagnostycznych w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, oraz na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego i badań densytometrycznych w Oddziale Klinicznym Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (2 osoby)
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.03.2012r.


oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu - lekarze

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu - pielegniarki

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu - technicy rtg

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-01-30 do 2012-02-06
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania zabiegów leczniczych obejmujących plazmaferezę, cytaferezę(leukaferezę, trombaferezę, PBSC ) leczniczą automatyczną, erytroferezę leczniczą, pobieranie krwi w  ramach zabiegu autotransfuzji, pojedynczych zabiegów aferezy leczniczej (pobieranie krwi, preparatyka, reinfuzja) oraz wykonywanie badań wirusologicznych (w tym kiry) do autotransfuzji wraz z kosztem pojemnika.
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 15.02.2012r.


oferta, formularzeInformacja o odwołaniu konkursu

znalezionych: 787 na 158 stronach
«     142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158     »