Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-07-05 do 2012-07-19
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
 • lekarzy w:
  - Klinice Alergologii Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych - leczenie pacjentów ze schorzeniami z zakresu immunologii klinicznej (1osoba),

  - Klinice Kardiologii - wszczepianie/wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT)E33, wszczepianie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/dwujamowego-E34, wszczepianie/wymiana CRT-D>17 r.ż.-E36 (1osoba), wymiana CRT-D>17 r.ż.-E36(3 osoby), programowanie urządzeń w ramach E36 (1 osoba),

  - Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych - dyżury lekarskie (1osoba)


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.08.2012r.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:
- Klinice Alergologii Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych - leczenie pacjentów ze schorzeniami z zakresu immunologii klinicznej,
- Klinice Kardiologii - wszczepianie/wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT)E33, wszczepianie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/dwujamowego-E34, wszczepianie/wymiana CRT-D>17 r.ż.-E36, wymiana CRT-D>17 r.ż.-E36, programowanie urządzeń w ramach E36,
- Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych dyżury lekarskie,

z dnia 20.07.2012r o godz. 10:00, na 23.07.2012r. godzina 11:00.Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-06-14 do 2012-06-22
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej (18 osób) z przewidywanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.07.2012 r.
i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty:
 • lekarzy wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, posiadających specjalizację II stopnia, tytuł specjalisty lub z co najmniej rozpoczętym stażem specjalizacyjnym w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej , ginekologii i położnictwa,
 • podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej(Dz.U.2011.112.654)oferta, formularze

formularze A, B

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-06-06 do 2012-06-18
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
 • lekarzy: w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych (1osoba pełen zakres, 5 osób świadczenia dyżurowe).


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.07.2012r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-06-05 do 2012-06-18
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
 • lekarzy: w Klinice Kardiologii (1osoba), w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej - wykonywanie zabiegów otochirurgicznych w zakresie ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego (1osoba), pełnienie dyżurów w Klinice Chirurgii Ogólnej oraz Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej (1 osoba)


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.07.2012r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

rozstrzygnięcie konkursu (Klinika Chirurgi Ogólnej i OKMR)

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-05-18 do 2012-05-25
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań MR

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.06.2012r.

Do składania ofert zaproszone są podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.201 Ir. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654)

Proponowany okres zawarcia umów o udzielanie świadczeń: 12 m-cy


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

znalezionych: 800 na 160 stronach
«     144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160     »