Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-09-27 do 2012-10-04
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez:
 • lekarzy wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, posiadających specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty odpowiednio chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 15.10.2012r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-09-06 do 2012-09-18
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez:
 • lekarzy wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, posiadających specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty z okulistyki.


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.10.2012r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-09-05 do 2012-09-18
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
 • lekarzy w zakresie usług lekarskich w:- Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (1 osoba),
  - Poradni Ginekologiczno-Położniczej (1 osoba),
  - Klinice Alergologii i Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych (1osoba),
  - Przychodni Alergologicznej (1 osoba),
  - Poradni Lekarza Rodzinnego (1 osoba),
  - Szpitalnym Zakładzie Endokrynologii i Diabetologii (4 osoby)

 • lekarzy w zakresie pełnienia dyżurów w:- Oddziale Okulistycznym (1 osoba),
  - Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych (1 osoba),
  - Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (4 osoby),
  - Oddziale Chirurgii Dziecięcej z Poddziałami Urologii i Leczenia Oparzeń ( 2 osoby)

 • pielęgniarki/ położne w zakresie usług pielęgniarskich/ położniczych w: - Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (4 osoby),
  - Pionie Położnictwa i Patologii Ciąży Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (8 osób),
  - Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (3 osoby),
  - Oddziale Okulistycznym (5 osób),
  - Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych (1osoba),
  - Bloku Operacyjnym (23 osoby),
  - Oddziale Udarowym i Oddziale Neurologii (12 osób),
  - Oddziale Klinicznym Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego (10 osób)Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.10.2012r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu - lekarze

rozstrzygnięcie konkursu - pielęgniarki

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-08-14 do 2012-08-21
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
 • lekarza w: Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej-dyżury (1 osoba).


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.09.2012r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-08-03 do 2012-08-17
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
 • fizjoterapeutów w: Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym (2 osoby).


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.09.2012r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

znalezionych: 800 na 160 stronach
«     144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160     »