Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-12-04 do 2012-12-17
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych: leczenie ambulatoryjne w Przychodni Alergologicznej (4 osoby), leczenie szpitalne w Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej (3 osoby), pełen zakres (leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury) w Oddziale Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałami Urologii i Leczenia Oparzeń (4 osoby)

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów: w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej Kolorektalnej i Onkologicznej (2 osoby), Oddziale Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałami Urologii i Leczenia Oparzeń (3 osoby), Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej i Pracowni Radiologii Ratunkowej (5 osób), Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych oraz Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej (1 osoba) , Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej (1 osoba)

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza: wykonywanie bronchofiberoskopii i konsultacji pulmonologicznych (1 osoba), wykonywanie angiografii mózgowej, embolizacji malformacji naczyniowych wewnątrzczaszkowych jako pierwszy lub drugi operator (1 osoba)


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-11-28 do 2012-12-12
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert:

 • Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w Poradni Diabetologicznej (2 osoby), w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej (1osoba), pełen zakres (leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury)w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej (3 osoby)

 • Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów: stacjonarnych i niestacjonarnych w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej (3 osoby), niestacjonarnych w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej (1 osoba)

 • Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza: wykonywanie stacjonarnych konsultacji diabetologicznych (1 osoba)


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-11-26 do 2012-12-10
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych: pełen zakres (leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury) przez lekarzy:
 • w Oddziale Klinicznym Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego (7 osób)
 • w Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego (6 osób)
 • w Oddziale Okulistycznym (7 osób)
 • w Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych (8 osób)
 • w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych (6 osób)
 • w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej Kolorektalnej i Onkologicznej (7osób)
 • w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (19 osób)
 • w  Zakładzie Profilaktyki Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych z Poradnią Cytologii i Kolposkopii (1 osoba)
 • w Poradni Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodu (2 osoby), Poradni Ginekologii Onkologicznej (6 osób)
 • w Poradni Patologii Ciąży (2 osoby)
 • w Prenatalnej Poradni Genetycznej (4 osoby)

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów:
 • stacjonarnych i niestacjonarnych w Oddziale Okulistycznym (1 osoba)
 • stacjonarnych w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych (2 osoby)
 • niestacjonarnych w ramach zespołu endoskopowego do tamowania krwawień w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych (1 osoba)
 • dyżurów niestacjonarnych oraz dyżurów w ramach zespołu endoskopowego do tamowania krwawień w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej Kolorektalnej i Onkologicznej (1 osoba)
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza:
 • wykonywanie zabiegów w trybie hospitalizacji jednodniowej, zabiegów endowaskularnych, zabiegów operacyjnych, cięć cesarskich i porodów w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (1 osoba)
 • udzielanie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym (2 osoby)
 • opisywanie badań EKG-Holter w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym ( 1 osoba)


 • Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013 r.


  oferta, formularze

  rozstrzygnięcie konkursu 1

  rozstrzygnięcie konkursu 2

    Udzielanie świadczeń przez:

  Termin:
  od 2012-11-26 do 2012-12-14
  Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań MR.

  Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013r.

  Proponowany okres zawarcia umów o udzielanie świadczeń: 12 miesięcy.


  oferta, formularze

    Udzielanie świadczeń przez:

  Termin:
  od 2012-11-09 do 2012-12-03
  Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań z zakresu:
  • pulmonologii, patomorfologii, w kierunku wykrywania trombofilii, badań wykonywanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, w Pracowni Rezonansu Magnetycznego i w Pracowni RTG oraz konsultacji specjalistycznych dla pacjentówSzpitala Uniwersyteckiego Nr 2
  Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013r.

  Informacja o zmianach wprowadzonych do konkursu.


  oferta, formularze

  rozstrzygnięcie konkursu

  znalezionych: 800 na 160 stronach
  «     142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158     »