Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-12-18 do 2012-12-24
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów stacjonarnych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych i Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej (Urazowa Izba Przyjęć) - 15 osób
  i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty:
  - Lekarzy wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, posiadających specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii.
  - podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654)


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-12-17 do 2012-12-19
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów niestacjonarnych w Klinice Kardiologii (7 osób)
  i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty:
  - Lekarzy wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, posiadających specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty z kardiologii.


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-12-06 do 2012-12-19
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych:
  a) w Klinice Kardiologii: leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury, leczenie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym E11,E12,E13,E14 - 11 osób, leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury, leczenie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym E11,E12,E13,E14, procedury inwazyjne E 20 E23,E24,E25,E26, E27 - 2 osoby,
  b) w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej: leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury - 1 osoba, leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury, program lekowy - 2 osoby, leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury, świadczenia w Pracowni USG, Pracowni Desyntrometrycznej, Poradni Kapilaroskopii - 2 osoby
  c) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii: świadczenia w zakresie transplantologii, anestezjologii i intensywnej terapii, dyżury, świadczenia w Poradni Leczenia Bólu - 18 osób,

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów stacjonarnych: w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej - 6 osób, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 8 osób, w Klinice Kardiologii - 4 osoby,

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza: w zakresie wykonywania procedur inwazyjnych E 20, E23, E24, E25,E26,E27 i świadczeń w zakresie ostrych zespołów wieńcowych E11,E12,E13,E14 w Klinice Kardiologii - 1 osoba, w zakresie oceny stawów kończyny górnej/dolnej w MRI w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej - 1 osoba


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu cz.1

rozstrzygnięcie konkursu cz.2

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-12-05 do 2012-12-14
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań: z zakresu patomorfologii, badań wykonywanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, w Pracowni Rezonansu Magnetycznego i w Pracowni RTG oraz konsultacji specjalistycznych dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2.


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013r.
Proponowany okres zawarcia umów o udzielanie świadczeń: 12 miesięcy.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-12-04 do 2012-12-17
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez :

 • Pielęgniarki / Położne w zakresie usług pielęgniarskich/ położniczych w:
  - Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (3 osoby)
  - Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej (4 osoby)

 • Ratowników Medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie usług ratownictwa medycznego (4 osoby)


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

znalezionych: 800 na 160 stronach
«     141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157     »