Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2013-01-09 do 2013-01-21
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 • w zakresie konsultacji psychiatrycznych pacjentom udzielającego zamówienia (1 osoba), udzielanie świadczeń przez psychologa w Klinice Kardiologii (1 osoba).


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.02.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2013-01-07 do 2013-01-18
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • pielęgniarki/ położne w zakresie usług pielęgniarskich/ położniczych w:
  - Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych (12 osób).


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.02.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-12-20 do 2012-12-24
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Dziecięcej z Poddziałami Urologii i Leczenia Oparzeń: leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury- 4 osoby, dyżury- 2 osoby
  i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty:
  - Lekarzy wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, posiadających specjalizację I stopnia albo tytuł specjalisty chirurgii dziecięcej, urologii dziecięcej,
  - podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654)


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-12-18 do 2012-12-20
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Dziecięcej z Poddziałami Urologii i Leczenia Oparzeń: leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury - 4 osoby, dyżury - 2 osoby
  i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty:
  - Lekarzy wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, posiadających specjalizację I stopnia albo tytuł specjalisty chirurgii dziecięcej, urologii dziecięcej,
  - podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654)


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-12-18 do 2012-12-20
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych: leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury - 8 osób
  i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty:
  - Lekarzy wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, posiadających specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty odpowiednio: chorób wewnętrznych, alergologii, immunologii klinicznej.


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

znalezionych: 800 na 160 stronach
«     140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156     »