Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2013-03-06 do 2013-03-19
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • Lekarzyw zakresie :
  - Centrum Endoskopii Zabiegowej - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, program lekowy (1 osoba),
  - Poradni Neurologii Dziecięcej - leczenie ambulatoryjne i konsultacje specjalistyczne (1 osoba),
  - Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologii, Oddział Udarowy, Klinika Kardiologii, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej- leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury, pełnienie funkcji koordynatora (1 osoba),
  - Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych - leczenie szpitalne i ambulatoryjne (1 osoba),
  - Przychodni Alergologicznej- ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, badania spirograficzne (1 osoba),
  - Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" - leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury, pomoc doraźna i transport sanitarny - typ "N" (16 osób),
  - konsultacje dermatologiczne (1 osoba),
  - dyżury stacjonarne w Oddziale Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałami Urologii i Leczenia Oparzeń (1 osoba),
  - dyżury stacjonarne w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej (1 osoba),
  - dyżury stacjonarne w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (1 osoba),
  - dyżury niestacjonarne w Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych (4 osoby),
  - dyżury niestacjonarne w ramach Zespołu Endoskopowego do tamowania krwawień w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych (3 osoby),
  - dyżury niestacjonarne w ramach Zespołu Endoskopowego do tamowania krwawień w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej (4 osoby),
  - procedur Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47, Q48, Q 11 w Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych (2 osoby),
  - zabiegów endowaskularnych wewnątrzczaszkowych Q31,Q32, Q33 w Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawnienia Leczniczego (1 osoba),
  - procedur kardiologicznych w rodzaju elektroterapia-implantacje stymulatorów i kardiowerterów wykonywanych w ramach procedur z grup JGP E31,E32, E33, E34, E36, E37 w Klinice Kardiologii (3 osoby),
  - programowania urządzeń do elektroterapii: stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów i układów resynchronizujących wykonywanych w ramach procedur z grup JGP E31,E32,E33,E34,E 36,E37 w Klinice Kardiologii (1 osoba)

 • Psychologa w Klinice Kardiologii (1 osoba).

 • mgr fizjoterapii w zakresie usług rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" (2 osoby)Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.04.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2013-02-25 do 2013-03-08
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza:

 • w Klinice Kardiologii - leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury (1 osoba)


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 18.03.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2013-02-08 do 2013-02-21
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • techników rtgw zakresie usług diagnostycznych w:
    - Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (18 osób)
    - Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Kliniki Kardiologii na wykonywanie badań angiografii i angioplastyki (8 osób)
    - Oddziale Klinicznym Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej:
      -> na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego i badań densytometrycznych (2 osoby),
      -> na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego (2 osoby)
    - Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych na wykonywanie zabiegów hybrydowych (Q11) i wewnątrznaczyniowych (Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47, Q48) (4 osoby)

 • lekarzy w zakresie:
    - dyżurów w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej i Pracowni Radiologii Ratunkowej (1osoba),
    - kwalifikacji i weryfikacji leczenia ciężkiej astmy oskrzelowej IgE zależnej w Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych (1 osoba)Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.03.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu - technicy RTG

rozstrzygnięcie konkursu - lekarze

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2013-02-06 do 2013-02-19
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • pielęgniarki/ położne w zakresie usług pielęgniarskich/ położniczych w:
    - Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (5 osób),
    - Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka z Wyjazdowym Zespołem "N" (23 osoby),
    - Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych (5 osób)

 • lekarzy w zakresie usług lekarskich w:
    - Poradni Neurologii Dziecięcej - leczenie ambulatoryjne i konsultacje (1 osoba),
    - Centrum Endoskopii Zabiegowej (1 osoba),
    - Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej - leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury (1 osoba)

 • lekarzy w zakresie:
    - konsultacje psychiatryczne (1 osoba),
    - dyżury w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych (1 osoba),
    - badania kapilaroskopii i badania ultrasonograficzne w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (2 osoby)

 • mgr fizjoterapii w zakresie: usług rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym (1 osoba)Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.03.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu - pielęgniarki

rozstrzygnięcie konkursu - lekarze

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2013-01-17 do 2013-01-24
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

 • w zakresie wykonywania procedury E27 w Klinice Kardiologii (2 osoby),
 • ambulatoryjnych świadczeń w Poradni Chirurgii Szczękowej (1 osoba)


Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.02.2013r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

znalezionych: 800 na 160 stronach
«     139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155     »