Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2013-11-29 do 2013-12-13
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w:

  - Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego: leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury stacjonarne i niestacjonarne (6 osób),

  - Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej: leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury niestacjonarne (1 osoba),

  - Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych: leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dyżury stacjonarne (1 osoba),

  - Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej: dyżury stacjonarne (1 osoba),

  - Poradni Reumatologicznej oraz Poradni Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy: leczenie ambulatoryjne (1 osoba),

  - Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych: dyżury niestacjonarne w ramach zespołu endoskopowego do tamowania krwawień z interwencjami endoskopowymi (1 osoba)


  z przewidywanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2014 r.oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2013-11-19 do 2013-12-03
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 • w zakresie wykonywania badań MR

  Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 01.01.2014 r.oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2013-11-13 do 2013-11-27
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej:

  - leczenie szpitalne i dyżury stacjonarne (12 osób),

  - leczenie szpitalne, dyżury stacjonarne, Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodu (2 osoby),

  - leczenie szpitalne, dyżury stacjonarne, Poradnia Ginekologii Onkologicznej (3 osoby),

  - leczenie szpitalne, dyżury stacjonarne, Poradnia Patologii Ciąży (1 osoba),

  - leczenie szpitalne, dyżury stacjonarne, wykonywanie kolposkopii zwykłej i kolposkopii z biopsją (1 osoba),

  - wykonywanie zabiegów w czasie hospitalizacji, zabiegów endowaskularnych w ramach grupy JGP Q45, cięć cesarskich i przyjmowania porodów, dyżury stacjonarne, Poradnia Patologii Ciąży (1 osoba),

  - dyżury stacjonarne (3 osoby)

Z przewidywanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2014 r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2013-11-12 do 2013-11-25
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • pielęgniarki/ położne w zakresie usług pielęgniarskich/ położniczych

  - Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego (1 osoba),

  - Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1 osoba),

  - Pionie Położnictwa i Patologii Ciąży Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (2 osoby),

  - Bloku Operacyjnym (1 osoba)


  z przewidywanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2014 r.oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2013-11-12 do 2013-11-25
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 • w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

  Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 01.01.2014 r.oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

znalezionych: 800 na 160 stronach
«     134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150     »