Ogłoszenia o Przetargach

Klauzula informacyjna

Naprawa endoskopu ultrasonograficznego EUS

60 miesięczny dostęp do serwera Lifenet System

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu aktualnej ustawy prawo pocztowe

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J.Biziela w Bydgoszczy

Serwis urządzenia do dezynfekcji wody

Dzierżawa urządzeń do terapii tlenkiem azotu

Przetarg ofertowy na wynajem na okres 36 miesięcy pomieszczeń o łącznej powierzchni 198 m2 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno - handlowej

Naprawa densytometru rentgenowskiego

Dostawa oraz montaż klimatyzatorów

Postępowanie w trybie do 30 000 euro na realizację usługi transportu sanitarnego pacjentów SU nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dostawa osłon osobistych przed promieniowaniem rentgenowskim

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ogłasza przetarg ofertowy na SPRZEDAŻ KARETKI SANITARNEJ ORAZ KRZESŁA TRANSPORTOWEGO WRAZ Z JEGO MOCOWANIEM

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę terenu Szpitala z przeznaczeniem na postój taksówek.

Dostawa kontenera wraz z rampą podjazdową dla wózków

dostawa i montaż kontenera wraz z podjazdem dla wózków

czyszczenie kanalizacji na terenie szpitala

Leasing samochodu osobowego

Najem samochodu osobowego na okres 36 miesięcy

Przeglądy okresowe instalacji sanitarnych budynków szpitalnych

Przeglądy oraz konserwacja klimatyzatorów, central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i nawilżaczy na terenie Szpitala

Usługa czyszczenia wentylacji w budynkach Szpitala

Usługa polegająca na sukcesywnej sprzedaży i dostarczaniu obuwia roboczego i medycznego

Obsługa szpitala w zakresie obowiązkowej dozymetrii indywidualnej

Dzierżawa myjni-dezynfektora do basenów i kaczek

Wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynkach Szpitala

Wykonywanie usługi analiz i badań laboratoryjnych parametrów wody i ścieków

Dostawa oraz montaż oświetlenia identyfikującego oraz lamp oznakowania nawigacyjnego miejsca startów i lądowań śmigłowców

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż wyposażenia Działu Żywienia.

Dostawa gazów medycznych

wykonanie biuletynu szpitalnego

Dostawa gazów medycznych

Dostawa materiałów z zakresu branży hydraulicznej, sanitarnej i wentylacyjnej oraz ciepłowniczej

Dostawa rejestratorów do elektronicznego systemu testowania ETS , środków do dezynfekcji, opakowań do żywności, opakowań do sterylizacji oraz środków chemicznych na potrzeby stacji demineralizacji

Ochrona osób i mienia wraz z obsługą szatni ogólnodostępnych, obsługą szpitalnej centrali telefonicznej oraz wsparciem w zabezpieczeniu przeciwpożarowym

sprzedaż karetki Volkswagen Crafter

sprzedaż karetki Volkswagen LT

Postępowanie w trybie do 30 000 euro na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów - Odpady medyczne oznaczone kodami: 18 01 03*, 18 01 02*, 18 01 08*, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 04, 18 01 01, 18 01 09 oraz użyczenie pojemników.

Sprzedaż wyposażenia kuchni.

Dostawa osłon osobistych przed promieniowaniem rentgenowskim

Sprzedaż aparatu rentgenowskiego

Sprzedaż tomografu komputerowego

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów medycznych oraz innych odpadów

Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu diagnostyki alergologicznej, chorób o podłożu autoimmunologicznym w tym celiakii wraz z najmem aparatu

Wykonanie robót budowlanych w  siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy