Klinika Urologii

P.o. Kierownika Kliniki: dr hab. n. med. Piotr Jarzemski
Oddziałowa: mgr Beata Pilarska
Liczba łóżek: 26
Lokalizacja: Budynek Główny, 5 piętro
Telefon: 52 3655 306, 52 3655 308
Email: urologia@biziel.pl
Strona internetowa oddziału
52 365 5302
LEKARZE
52 365 5582
ODDZIAŁOWA
52 365 5308
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5608
ORDYNATOR SENIOR
52 365 5314
PIELĘGNIARKI
52 365 5320
RECEPCJA (V PIĘTRO)
52 365 5306
SEKRETARIAT
Poradnia Urologiczna

poniedziałek: 07:00-14:00
wtorek: 07:00-14:00
środa: 07:00-14:00
czwartek: 07:00-14:00
piątek: 07:00-14:00


tel. rejestracja: 52 3655 410
tel. poradnia: 52 3655 436

O Oddziale

Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej zajmuje piąte piętro Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. W Oddziale znajdują się 33 łóżka, na których rocznie hospitalizowanych jest 4 tys. pacjentów.

Oddział dysponuje trzema salami operacyjnymi, jedną do operacji laparoskopowych i otwartych oraz dwiema do zabiegów endoskopowych. Ponadto w oddziale znajdują się dwie sale zabiegowe, pracownia ultrasonograficzna, pracownia urodynamiczna oraz pracownia ESWL. Oddział wyposażony jest w kompletny sprzęt do wykonywania zabiegów endoskopowych: elektroresekcji przezcewkowych, laserowej ablacji stercza, litotrypsji, litolapaksji, zabiegów PCNL, URS oraz sprzęt do wykonywania zabiegów laparoskopowych i retroperitoneoskopowych. Posiada również własną endoskopową salę operacyjną wyposażoną w zabiegowy aparat Rtg, dwa ultrasonografy w tym jeden zabiegowy z głowicą do badań transrektalnych.

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są w mieszczącej się na terenie szpitala Poradni Urologicznej i gabinecie uro-onkologicznym, posiadającej w pełni wyposażone gabinety diagnostyczny i zabiegowy.

W Oddziale Urologii pracuje dziewięciu lekarzy specjalistów urologów oraz pięciu rezydentów. Pięciu lekarzy posiada tytuł doktora nauk medycznych oraz sześciu certyfikat specjalisty europejskiego (Fellow of European Board of Urology). Zespół tworzą 23 pielęgniarki. 10 z ukończonymi wyższymi studiami, 5 po ukończonym kursie endoskopowym, 4 w trakcie specjalizacji.

Oddział specjalizuje się w wykonywaniu operacji z zakresu laparoskopii i endourologii. To jedyny w Polsce ośrodek wykonujący pełen zakres zabiegów laparoskopowych. Większość operacji laparoskopowych lekarze pracujący w Oddziale przeprowadzili jako pierwsi w kraju i nadal pozostają niekwestionowanymi liderami w tej dziedzinie. Swoje osiągnięcia prezentowali na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach urologicznych. Zespół Oddziału Urologii szkolił się w Klinice Urologii Brady Urological Institute Johns Hopkins Hospital i Johns Hopkins Bayview Medical Center Baltimore USA; w Klinice Urologii Szpitala Charite Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; w Klinice Urologii, Augusten-Viktoria-Krankenhaus w Berlinie; w Klinice Urologii Uniwersytetu w Insbrucku; w Klinice Urologii Instytutu Montsouris w Paryżu.

Od roku 1996 w Szpitalu im. dr J. Biziela rok rocznie odbywały się warsztaty laparoskopowe podczas których przeprowadzano pionierskie operacje laparoskopowe, transmitowane live do sali konferencyjnej. Operatorami byli zaproszeni goście z wybitnych światowych ośrodków laparoskopowych.

W roku 2000 zespół Oddziału Urologii stworzył szkołę laparoskopii pod nazwą Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe. Celem projektu było opracowania i wdrożenie systemu nauczania laparoskopii w Polsce. Program zapoczątkowany w 2000 roku jest kontynuowany nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Obejmuje kilka etapów szkolenia. Każdy z uczestników odbywa kurs teoretyczny, kurs praktyczny operując laparoskopowo żywe zwierzęta, warsztaty z transmisją live operacji wykonywanych przez doświadczonych laparoskopistów, wreszcie staż w Oddziale Urologii w Bydgoszczy. Nie ma obecnie w Polsce zespołu laparoskopowego, którego członkowie nie odbyliby bydgoskiego szkolenia. Tak intensywny system nauczania zaowocował rozwojem laparoskopii w kraju co stanowi naszą satysfakcje i dumę.

Obecnie Oddział Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy jest w pełni wyposażoną jednostką w najnowocześniejszy sprzęt z zakresu urologii. Aktualnie jest jedynym w regionie ośrodkiem dysponującym wszystkimi metodami leczenia kamicy układu moczowego (PCNL, URS, ESWL, LASER, LAPAROSKOPIA). Dysponuje kompletem urządzeń do leczenia przerostu gruczołu krokowego, nowotworów pęcherza moczowego, nietrzymania moczu itd Posiada sprzęt laproskopowy najnowszej generacji z pełnym wyposażeniem umożliwiającym wykonanie każdej operacji laproskopowej w urologii.

Największy atut Oddziału to wysokie kwalifikacje personelu. Każdy ze specjalistów urologów zatrudniony w Oddziale jest przygotowany do samodzielnego wykonywania większości zabiegów urologicznych. Ponadto każdy specjalizuje się w jednej unikatowej dziedzinie. W ten sposób stworzony został zespół pozwalający na dążenie do osiągnięcie statusu lidera. Liczne staże, szkolenia, kursy odbywane w kraju i za granicą zarówno przez lekarzy jak i pielęgniarki, zaowocowały wyszkoleniem zgranego zespołu potrafiącego posługiwać się wszystkimi nowoczesnymi urządzeniami dostępnymi we współczesnej urologii. Zespół nadal podnosi swoje kwalifikacje doskonaląc techniki operacyjne, wdrażając nowe technologie, zdobywając środki na nowoczesne wyposażenie. Dzięki współpracy z ośrodkami urologicznymi możliwe było podjęcie badań naukowych, wymianą personelu oraz zaproszeniem do Bydgoszczy wybitnych specjalistów.

Dzisiaj Oddział Urologii jest dobrze wyposażoną jednostką, wykonującą pełen zakres operacji urologicznych, nie dobiegającą od najlepszych ośrodków na świecie.

Galeria