Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Kierownik: prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka - specjalista reumatolog
Tel. 52 3655 520
e-mail: s.jeka@wp.pl

Oddziałowa: Mariola Wiśniewska
Liczba łóżek: 25
Lokalizacja: Pawilon 7A
Sekretariat Tel./Fax: 52 3655 531
Email: reumatologia@biziel.pl

Biuro Badań Klinicznych:
Kierownik Biura Badań Klinicznych: lek. Rafał Wojciechowski
Tel. 52 365 57 31
Fax. 52 365 56 31
52 365 5691
LEKARZE
52 365 5692
LEKARZE
52 365 5523
LEKARZE
52 365 5524
ODDZIAŁOWA
52 365 5525
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5520
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5522
PIELĘGNIARKI
52 365 5531
SEKRETARIAT - FAX
52 365 5838
LEKARZE
52 365 5310
KIEROWNIK KLINIKI / FAX
52 365 5502
PACJENCI / LADA PIELĘGNIAREK
Poradnia Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy

poniedziałek: 12:00 - 15:00
wtorek: 07:30 - 09:00; 12:00 - 15:00
środa: 12:00 - 15:00
czwartek: 12:00 - 15:00
piątek: 10:00 - 12:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999

Poradnia Reumatologiczna

poniedziałek: 07:00-17:00
wtorek: 07:00-18:00
środa: 07:00-18:00
czwartek: 07:00-17:00
piątek: 07:00-14:35


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. gabinet zabiegowy: 52 3655 587

Poradnia Wykrywania Wczesnego Zapalenia Stawów

poniedziałek: 08:00 - 14:00
wtorek: 08:00 - 14:00
środa: 08:00 - 14:00
czwartek: 08:00 - 14:00
piątek: 08:00 - 14:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999

10 LAT LECZENIA BIOLOGICZNEGO CHORÓB REUMATYCZNYCH W POLSCE


10-LECIE ODDZIAŁU KLINICZNEGO,
KLINIKI REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. DR. JANA BIZIELA w BYDGOSZCZY,
COLLEGIUM MEDICUM UMK w TORUNIU
Informacje o przebiegu konferencji

O Klinice


Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób zapalnych stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej.

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób zapalnych stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej. W Klinice prowadzone jest leczenie antycytokinowe (terapie biologiczne) m.in. w ramach programów terapeutycznych NFZ w takich wskazaniach jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), zesztywniające zapalenie stawów (ZZSK) i układowe zapalenia naczyń.

Ćwiczenia usprawniające prowadzone są przy łóżku chorego oraz na sali gimnastycznej. W wybranych przypadkach usprawnia się pacjentów przy pomocy innych metod leczniczych m.in. terapia manualna, terapie zajęciowe. W gabinecie masażu wykonywane są masaże ręczne częściowe, całkowite lub za pomocą urządzenia aquavibron.

W strukturze Kliniki funkcjonuje Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy, Poradnia Wykrywania Wczesnego Zapalenia Stawów oraz Pracownie Diagnostyczne: 3 Pracownie USG, Pracownia Densytometryczna, Pracownia Kapilaroskopii i Videokapilaroskopii, Pracownia Rezonansu Magnetycznego.

Uprzejmie informujemy, iż w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 w Bydgoszczy istnieje możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego kończyn górnych i dolnych z podziałem na okolice anatomiczne ( staw łokciowy, nadgarstek, ręka, staw kolanowy, staw skokowy, stopa ). Badanie ze skierowaniem z Poradni Specjalistycznej zakontraktowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest wykonywane w ramach umowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie obciąża kosztami jednostki kierującej. Celem kwalifikacji chorego na w/w badanie pacjent winien zgłosić się osobiście do oddziału ze skierowaniem i wykonanymi ambulatoryjnymi badaniami poziomu kreatyniny i GFR. Przypominamy, iż na badanie każdego stawu lub badanej okolicy obowiązuje osobne skierowanie z określeniem jednostki chorobowej ICD 10. Aby otrzymać więcej dodatkowych informacji proszę kontaktować się z sekretariatem oddziału tel: 52 3655 531.

Pobierz skierowanie na badanie rezonansu magnetycznego

Ponadto od 2006r, obok synowektomii chemicznych, wykonywane są zabiegi radiosynowiertezy stawów kolanowych, przy współpracy z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na terenie szpitala wykonujemy (w pracowniach specjalistycznych) pełną diagnostykę autoimmunologiczną z zastosowaniem rekombinowanych ludzkich antygenów nowoczesną techniką fluoroenzymoimmunologiczną (UNICAP) przeciwciał przeciwjądrowych: 1. badania przesiewowe "symfonia", 2. poszczególne swoiste przeciwciała m.in. przeciwko RNP, U1RNP, Ro, La, Sm, Jo-1, CENP, Scl-70, dsDNA oraz przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie - pANCA i proteinazie 3 - cANCA. Określamy stężenie przeciwciał antykardiolipinowych klasy IgG i IgM oraz B2 - glikoproteinę I.

Oceniamy poziom składników aktywacji układu dopełniacza C3 i C4 metodą ELISA, a także obecność przeciwciał anty-CCP, krioglobulin oraz antygenu HLA-B27 i CW67. Wykonujemy badania histopatologiczne w diagnostyce układowych chorób tkanki łącznej.

Pobierz formularz zgłoszeniowy na kurs specjalizacyjny Diagnostyka obrazowa chorób narządu ruchu

Pracownicy

Kierownik:
prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka - specjalista reumatolog
Certyfiakat USG wydany przez PTU
Certyfikat USG wydany przez Eular
Pracownia USG akredytowana przy PTU
Certyfikat Specjalisty Densytometrii Klinicznej wydany przez ISCD i IOF
Certyfikat GCP wydany przez CRDE
Certyfikat Kapilaroskopii wydany przez EULAR w 2008 roku

Zespół lekarski:
lek. Rafał Wojciechowski - zastępca kierownika, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
dr n. med. Katarzyna Kolossa - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog,
lek. Elżbieta Owczarek - lekarz chorób wewnętrznych, spacjalista reumatolog
lek. Piotr Ignaczak - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
lek. Joanna Mykowska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
dr n. med. Joanna Zalewska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog, specjalista immunolog kliniczny
lek. Tomasz Jankowski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
lek. Agnieszka Kęsiak - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
lek. Magdalena Banaszek-Mućka - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
lek. Kinga Kościńska-Ilczyszyn - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
dr n. med. Iwona Dankiewicz-Fares - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
lek. Tacjana Barczyńska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
lek. Małgorzata Węgierska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
dr n. med. Danuta Grodzka - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
lek. Katarzyna Gajewicz-Sawicka - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
lek. Alicja Góralczyk - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
lek. Marcin Szalbot - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

Starszy Asystent:
dr n.o zdrowiu Paweł Żuchowski

Rezydenci:
lek. Paulina Hawrył
lek. Bernadetta Paszkowska
lek. Małgorzata Ledzińska
lek. Wojciech Marszałek
lek. Bartłomiej Ligocki
lek. Jagoda Stróżecka
lek. Joanna Theda

Piel. Oddziałowa:
spec. Mariola Wiśniewska

Z-ca Piel. Oddz.:
mgr Monika Piekarska

Sekretariat:
Sekretarka medyczna kliniki - Grażyna Schumacher
Sekretarka medyczna kliniki - mgr inż. Marta Starczewska
Sekretarka medyczna kliniki i biura badań klinicznych - mgr Katarzyna Grochowalska

Informacje Ogólne


Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób zapalnych stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej. Jest ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie reumatologii w województwie kujawsko-pomorskim. Zakres funkcjonowania Kliniki obejmuje zarówno wysokospecjalistyczne leczenie szpitalne, jak i działalność naukowo-szkoleniową.
Jednostka liczy 25 łóżek szpitalnych rozmieszczonych na 9 salach, z których 2 są wyposażone w nowoczesny sprzęt do infuzji i monitorowania czynności życiowych podczas farmakoterapii.

W strukturze Kliniki funkcjonują wyposażone w nowoczesny sprzęt Pracownie Diagnostyczne:

 • Ultrasonografii,
 • Rezonansu Magnetycznego,
 • Kapilaroskopii,
 • Densytometryczna.

Zakres diagnostyczny Kliniki jest zdecydowanie większy i obejmuje:
 • kompleksową diagnostykę obrazową (RTG, TK, MR, USG) we współpracy ze szpitalnym Zakładem Rentgenodiagnostyki,
 • diagnostykę histopatologiczną (biopsja cienkoigłowa, wycinki skórne, skórno-mięśniowe, gruczołówślinowych czy tkanki tłuszczowej) we współpracy ze szpitalnym Zakładem Patomorfologii,
 • diagnostykę płynu stawowego w kierunku krystaloartropatii,
 • pełną diagnostykę immunologiczną chorób reumatycznych we współpracy z certyfikowanymi laboratoriami krajowymi i zagranicznymi,
 • ukierunkowane na schorzenia reumatyczne badania genetyczne.

Profil Kliniki ukierunkowany jest na nowoczesne leczenie chorób reumatycznych, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Europejskiej Ligi Przeciw Reumatyzmowi (EULAR, The EuropeanLeagueAgainstRheumatism) i Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego (ACR, American College of Rheumatology). W leczeniu chorób zapalnych stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej wykorzystywane są klasyczne, syntetyczne celowanei biologiczne leki modyfikujące przebieg choroby. Pacjenci Kliniki, w zależności od stopnia aktywności schorzenia, są kwalifikowani do nowoczesnych terapii w ramach programów lekowych NFZ oraz programów klinicznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych form leczenia stosowanych w reumatologii.

Do najczęstszych schorzeń leczonych w Klinice należą:
 • Reumatoidalne zapalenie stawów,
 • Spondyloartropatieseronegatywne, w tym:
  • Zesztywniające zapalenie stawów,
  • Osiowa spondyloartropatianieradiograficzna,
  • Łuszczycowe zapalenie stawów,
  • Reaktywne zapalenie stawów,
 • Układowe Choroby Tkanki Łącznej, jak:
  • Toczeń rumieniowaty układowy,
  • Pierwotny zespół Sjogrena,
  • Twardzina układowa,
  • Idiopatyczne miopatie zapalne,
  • Mieszana choroba tkanki łącznej,
  • Polimialgiareumatyczna,
  • Układowe zapalania naczyń, w tym:
   • Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń,
   • Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic,
   • Choroba Takayasu.
  • Zespół antyfosfolipidowy,
 • Reumatyzm tkanek miękkich, w tym Fibromilagia
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów.
 • Krystaloartropatie, jak:
  • Dna moczanowa,
  • Chondrokalcynoza.

W strukturze Kliniki funkcjonują:
 • Poradnia Reumatologiczna,
 • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy,
 • Poradnia Wykrywania Wczesnego Zapalenia Stawów,
 • Pracownia Ultrasonograficzna,
 • Pracownia Densytometryczna,
 • Pracownia Kapilaroskopii i Videokapilaroskopii,
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
 • Ośrodek Badań Klinicznych.

Jako samodzielna jednostka naukowo-badawcza Collegium Medicum UMK, Klinika Reumatologii stanowi bazę szkoleniową dla studentów medycyny, studentów fizjoterapii,terapii zajęciowej i elektroradiologii, lekarzy stażystów, lekarzy rezydentów i doktorantów. Jest miejscem odbywania staży specjalizacyjnych z reumatologii dla lekarzy specjalizujących się w innych dziadzinach medycyny. Pracownicy Kliniki Reumatologii, oprócz opieki nad pacjentami, prowadzą szkolenia podyplomowe oraz kursy w zakresie diagnostyki obrazowej chorób narządu ruchu we współpracy z Sekcją Obrazową Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Warsztaty podnoszą kwalifikacje reumatologów w ocenie ultrasonograficznej, kapilaroskopowej oraz obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego najczęstszych chorób reumatycznych.
Klinika Reumatologii to także siedziba Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii.

Zespół Kliniki od 15 lat zaangażowany jest w rozwój nowoczesnych metod leczenia w reumatologii. Specjalnie dla potrzeb rozwoju projektów naukowych powstałOśrodek Badań Klinicznych, które tworzą lekarze i koordynatorzy badań. Do 2020 roku Klinika Reumatologii jako ośrodek badań klinicznych uczestniczyła w niemal 120 projektach badawczych umożliwiając pacjentom ze schorzeniami reumatycznymi dostęp do nowoczesnych metod terapii. Klinika stała się tym samym wiodącym ośrodkiem w Polsce zaangażowanym w ocenę skuteczności i bezpieczeństwa nowych terapii biologicznych i innowacyjnychw reumatologii. Obecnie wiele z leków badanych w Klinice uzyskało rejestracje w leczeniu chorych z artropatiami zapalnymi i układowymi chorobami tkanki łącznej.

Od 2005 roku Kliniką kieruje prof. dr hab. n med. Sławomir Jeka, autor licznych doniesień i publikacji naukowych, pomysłodawca i inicjator kursów USG, kapilaroskopii i rezonansu magnetycznego organizowanych przez PTR w całej Polsce. Prof. Jeka był twórcą i organizatorem pierwszego w Polsce Programu Wczesnego Wykrywania Zapalenia Stawów. Jest znanym popularyzatorem nowoczesnych technik diagnostycznych i innowacyjnego leczenia w reumatologii. Organizuje cykliczne krajowe konferencje naukowo-szkoleniowe: Konferencję Leczenia Biologicznego Chorób Reumatycznych w Polsce oraz Krajową Konferencję Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach Towarzystw Naukowych, m.in. jako członek Zarządu głównego PTR oraz prezes i vice-prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTR. Jest wykładowcą akademickim, promotorem i recenzentem wielu przewodów doktorskich, autorem i współautorem licznych artykułów w czasopismach naukowych, redaktorem książek i biuletynów naukowych. Wykształcił liczne grono reumatologów.

Zespół Kliniki Reumatologii tworzy doświadczone grono lekarzy reumatologów, pielęgniarek, pracowników sekretariatu, koordynatorów badań klinicznych i salowych. Skutkiem zaangażowania całego personelu i dobrej atmosfery pracy jest nieustanny rozwój naukowy Kliniki oraz zadowolenie i wdzięczność leczonych pacjentów.

Programy badawcze realizowane w Klinice

 • terapie antycytokinowe (biologiczne) w chorobach zapalnych stawów i układowych chorobach tkanki łącznej m.in. w RZS, ŁZS, ZZSK, TRU(SLE), zapaleniu naczyń.
 • diagnostyka i leczenie zespołów bólowych tkanek miękkich ("reumatyzm tkanek miękkich")
 • ultrasonografia stawów ze szczególną oceną błony maziowej z użyciem głowic wysokiej częstotliwości z opcją color i power Doppler
 • wczesna diagnostyka immunologiczna i obrazowa wczesnego zapalenia stawów (w tym MR i USG)
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy


Studenci, Stażyści i Rezydenci


Klinika pełni funkcję dydaktyczną dla studentów Fizjoterapii i Rehabilitacji oraz studentów IV i VI roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto prowadzi szkolenia w Klinice dla osób specjalizujących się w reumatologii i pracujących w lecznictwie otwartym. Umożliwia odbywanie staży potrzebnych do zdobycia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, ortopedii, rehabilitacji, dermatologii, pediatrii, onkologii i kardiologii.
Posiadamy II stopień referencyjności dzięki odpowiedniej kadrze i zapleczu diagnostycznemu oraz bardzo dużemu doświadczeniu w leczeniu schorzeń reumatycznych lekami modyfikującymi przebieg choroby oraz preparatami biologicznymi.

Baza Kliniczno - Dydaktyczna


Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej dysponuje salą dydaktyczno - wykładową z wyposażeniem multimedialnym, biblioteką naukową, pokojem lekarskim dla rezydentów i studentów wyposażonym w zestawy komputerowe oraz łącza internetowe.

Działalność Statutowa


Prowadzona działalność statutowa:
 • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami reumatycznymi
 • działalność szkoleniowo-dydaktyczna dla studentów Wydziału Lekarskiego VI roku i studentów rehabilitacji, lekarzy specjalizujących się z chorób wewnętrznych, ortopedii, pediatrii, rehabilitacji i reumatologii
 • prowadzenie pracy badawczo-naukowej

Zakres prowadzonej działalności i plany na przyszłość:
W zakresie prowadzonej działalności prace Kliniki skupiają się głównie na diagnostyce i leczeniu chorób zapalnych stawów i układowych chorób tkanki łącznej. Realizujemy i propagujemy nowoczesne terapie biologiczne oraz diagnostykę immunologiczną i obrazową chorób reumatycznych m.in.ultrasonografię błony maziowej i densytometrię układu kostnego. Prowadzimy badania kliniczne od I do IV fazy oraz prace naukowo-badawcze.

W Poradni Reumatologicznej i Poradni Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy propagujemy w szerokim zakresie działania profilaktyczne. Od marca 2006, obok synowektomii chemicznych, wykonujemy zabiegi radiosynowiertezy stawów kolanowych, przy współpracy z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Od wielu lat prowadzimy zajęcia dydaktyczne z reumatologii i z rehabilitacji medycznej narządu ruchu oraz jesteśmy jedynym ośrodkiem w naszym regionie kształcącym lekarzy rezydentów reumatologii oraz prowadzącym staże z reumatologii dla lekarzy specjalizujących się w ramach chorób wewnętrznych, dermatologii, ortopedii, rehabilitacji, kardiologii, onkologii i pediatrii. Działalność szkoleniowo-dydaktyczna obejmuje również studentów IV i VI roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UMK.

Podsumowanie:
 • dysponujemy bazą kliniczną i dydaktyczną spełniającą wymagania Kliniki,
 • kadra lekarska to m.in. 16 specjalistów reumatologii z czego 4 z tytułem dr nauk medycznych, pozostali lekarze to specjaliści z II st. z chorób wewnętrznych
 • od wielu lat prowadzimy zajęcia dydaktyczne z reumatologii i z rehabilitacji medycznej narządu ruchu,
 • jesteśmy jedynym ośrodkiem w naszym regionie kształcącym lekarzy rezydentów reumatologii oraz prowadzącym staże z reumatologii dla lekarzy specjalizujących się w ramach chorób wewnętrznych, dermatologii, ortopedii, rehabilitacji, kardiologii, onkologii i pediatrii, onkologii i kardiologii
 • systematyczne wzrasta aktywność naukowa naszej jednostki mierzona m.in. ilością publikacji naukowych i doniesień zjazdowych,
 • kadra lekarska to m.in 14 specjalistów reumatologii z czego 5 z tytułem dr nauk medycznych, pozostali
 • ośrodek posiada 3 Pracownie USG z Akredytacją Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Kierownikiem pracowni jest prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka posiadający kwalifikacje do samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych (USG) w zakresie układu mięśniowo- szkieletowego – potwierdzone licznymi certyfikatami wydanymi m.in. przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne oraz EULAR.


Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna

 1. współuczestnictwo w projekcie badawczym realizowanym w ramach konsorcjum naukowego (Partner konsorcjum) - Konsorcjum pod nazwą Konsorcjum Naukowe Ośrodków Akademickich Polish Spondyloarthritis Initiative (PolSPI)- w skład którego wchodzą jednostki współrealizujące: Uniwersytet Jagielloński –Collegium Medicum w Krakowie – lider, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu- Partner 1 , Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie- Partner 2, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Partner 3 , UMK w Toruniu CM w Bydgoszczy – Partner 4 .
  Główne obszary badań realizowanych w ramach wieloletniej współpracy konsorcyjnej:
  • udział komórek układu immunologicznego w oddziaływaniu przewlekłego zapalenia z tkanką kostną w splonyloartropatii,
  • przebudowa tkanki kostnej osiowej i obwodowej splonyloartropatii pod kątem czynników determinujących różnicowanie się w postać osiową lub obwodową, z uwzględnieniem odpowiedzi na leczenie farmakologiczne,
  • korelacje komórkowe i molekularne pomiędzy obrzękiem szpiku kostnego, osteoporozą, zapaleniem błony maziowej i przyczepów w splonyloartropatiach.
 2. wieloletni projekt badawczy /niedawno zakończony/ prowadzony we współpracy z Albert Einstein College of Medicine, Department of Radiology. Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Celem badania jest ocena użyteczności badania CT w ocenie gęstości kości, diagnostyce osteoporozy i monitorowaniu leczenia w porównaniu do badania DXA. Dodatkowo analizie zostaną poddane również wyniki badań pod kątem wpływu zmian zwyrodnieniowych uwidocznionych w badaniu CT na wynik badania DXA. Projekt zakończył się powstaniem publikacji naukowych i międzynarodowych doniesień zjazdowych.


Konferencje

 1. W dniu 22.03.2006r. z okazji oficjalnego otwarcia wyremontowanego Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala im. dr J.Biziela w Bydgoszczy:
  • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka Ordynator Oddziału -referat programowy: "Cele i zadania Oddziału Reumatologii"
  • prof.dr hab.n.med. Jacek Szechiński, konsultant krajowy ds.reumatologii: "Reumatoidalne zapalenie stawów mity czy rzeczyswistość"

 2. W dniu 13.05.2010 r. roku odbyła się Konferencja Reumatologiczna z okazji uroczystej inauguracji pierwszego w Polsce programu: "WYKRYWANIA WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW" realizowanego w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

 3. W dniach 4-5.11.2016 r. odbyła się ogólnopolska Konferencja pt: "10 LAT LECZENIA BIOLOGICZNEGO CHORÓB REUMATYCZNYCH W POLSCE 10-LECIE ODDZIAŁU KLINICZNEGO, KLINIKI REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. DR. JANA BIZIELA w BYDGOSZCZY, COLLEGIUM MEDICUM UMK w TORUNIU" - pod przewodnictwem prof. dr hab.n.med. Sławomira Jeki

 4. W dniach 13-14.04.2018 r. odbyła się w Toruniu, przy wsparciu Sekcji Badań Obrazowych PTR - I Krajowa Konferencja "Diagnostyki obrazowej chorób reumatycznych i monitorowania leczenia biologicznego"
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka
  Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

 5. W dniach 9-10.11.2018 r. odbyło się w Bydgoszczy Pierwsze Kujawsko-Pomorskie Spotkanie Reumatologów.


Zebrania Naukowe i Szkolenia


Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego członkowie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego uczestniczą w zjazdach krajowych, sympozjach i zebraniach naukowych. Biorą udział w organizowaniu publicznych wykładów popularnych w celu zapoznania społeczeństwa z zagadnieniami z dziedziny reumatologii.

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego współpracuje ze Stowarzyszeniem Reumatyków i ich Sympatyków w Bydgoszczy. W roku 2006 wygłoszono dla stowarzyszenia 3 referaty
  dr Katarzyna Kolossa:
  • "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów - problem społeczny"
  • "Łuszczycowe zapalenie stawów"
  prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka:
  • "Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych"

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego wraz z Oddziałem Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, zorganizował następujące zebrania naukowo-szkoleniowe:
02.02.2006r. wspólne zebranie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Interpretacja badań densytometrycznych w diagnostyce osteoporozy"
 • dr n. med. Dariusz Montewski , dr n. med. Krzysztof Olszewski "Analiza porównawcza gęstości masy kostnej u chorych ze złamaniami szyjki kości udowej i zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych"

W dniu 22.03.2006r. z okazji oficjalnego otwarcia wyremontowanego Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala im dr J. Biziela w Bydgoszczy
 • dr hab. n. med. Sławomir Jeka Ordynator Oddziału - referat programowy: "Cele i zadania Oddziału Reumatologii"
 • prof. dr hab. med. Jacek Szechiński - konsultant krajowy ds. reumatologii "Reumatoidalne zapalenie stawów mity czy rzeczywistość"

11.05.2006r.
 • prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński - Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego "Współczesne poglądy na patogenezę reumatoidalnego zapalenia stawów"
 • prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz -Racjonalne leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów"
 • prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski "Miejsce leflunomidu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów"

21.09.2006r.
 • Prof. dr hab. med. Irena Zimmermann Górska "Diagnostyka i klinika zespołu antyfosfolipidowego"

19.10.2006r.
 • Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz Sosnowska.- "Skuteczność i tolerancja inhibitorów TNF - wyniki randomizowanych badań klinicznych vs długotrwałe badania obserwacyjne"

30.11.2006r.
 • dr Joanna Zalewska "Wprowadzenie do medycyny nuklearnej"
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Kwalifikacja pacjentów z zajęciem stawu kolanowego w przebiegu chorób narządu ruchu do zabiegu radiosynowiortezy - wskazania i przeciwwskazania"
 • dr n. med. Bogdan Małkowski "Radiosynowiorteza".

W roku 2007 wygłoszono następujące wykłady:
08.02.2007r.
 • Prof. dr hab. n. med. Irena Fiedorowicz Fabryce "Objawy neuropsychiatryczne w układowych chorobach tkanki łącznej"
 • dr n. med. Brygida Kwiatkowska: " Rytuksymab. Praktyczne aspekty stosowania MabThery".

17.05.2007r.
 • Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz "Leczenie spondyloartropatii seronegatywnych"

25.10.2007r.
 • dr hab. med. Mariusz Puszczewicz "Ciąża u chorych na choroby reumatyczne"
 • dr hab. med. Jerzy Krysiński: "Parenteralne stosowanie Methotrexatu".

13.12.2007r.
 • Prof. dr hab. med. Jan Łącki: "Dlaczego stosujemy leki biologiczne w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów".

W roku 2008 organizowano zebrania naukowe, na których wygłoszono następujące referaty, wykłady i doniesienia zjazdowe:
24.01.2008r.
 • dr n. med. Katarzyna Kolossa - "Aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów seronegatywna i seropozytywna a zmiany w górnym odcinku przewodu pokarmowego ze współistniejącą lub nie kolonizacją Helicobacter pylori" (temat pracy doktorskiej obronionej w dn. 05.12.2007r.)

6.03.2008r.
 • Prof. dr hab. med. Maria Majdan - "Toczniowa choroba nerek" oraz "Własne doświadczenia w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów Leflunomidem".

23.04.2008r.
 • prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski - "Twardzina układowa - zasady diagnostyki i leczenia"
 • prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz - "Opcje leczenia RZS po niepowodzeniu terapii inhibitorami TNF alfa".

Na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Szczecińsko -Poznańskie Spotkania Reumatologiczne Kołobrzeg 15-17.05.2008r. przedstawiono następujące doniesienia:
 • Sławomir Jeka, Katarzyna Kolossa, Tomasz Jankowski, Piotr Ignaczak, Władysław Lasek, Małgorzata Burzyńska - Makuch: "Toczeń rumieniowaty układowy z ostrym poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego - rzadko spotykany problem kliniczny".
 • Sławomir Jeka, Agnieszka Kęsiak, Halina Bilińska Reszkowska, Joanna Zalewska, Joanna Mykowska: "Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem centralnego układu nerwowego, zepołem płucno-nerkowym i DIC w przebiegu choroby - opis przypadku".
 • Sławomir Jeka, Piotr Ignaczak, Katarzyna Kolossa, Tomasz Jankowski, Ewa Ignaczak, Joanna Zalewska: Zmiany ultrasonograficzne w chrząstkach szklistych stawów kolanowych we wczesnej chondrokalcynozie.

29.05.2008r.
 • dr n. med. Waldemar Misiorowski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie." Standardy i postęp w terapii osteoporozy".
 • Sławomir Jeka, Piotr Ignaczak, Katarzyna Kolossa, Ewa Ignaczak, Krzysztof Buczkowski, Sławomir Czachowski: "Rola ultrasonografii w diagnostyce chondrokalcynozy - opis przypadków".
 • Sławomir Jeka, Joanna Zalewska, Władysław Lasek, Agnieszka Kęsiak: "Ultrasonografia stawów jako metoda obrazowania w zabiegach radiosynowektomii".
 • Sławomir Jeka, Joanna Zalewska, Władysław Lasek, Sławomir Czachowski, Agnieszka Kęsiak: "Zastosowanie badania ultrasonograficznego stawu kolanowego w ocenie skuteczności zabiegu synowektomii radioizotopowej koloidalnym roztworem itru Y-90".

1-4.10.2008r. Warszawa XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 • Joanna Zalewska, Katarzyna Kolosssa, Tomasz Jankowski, Sławomir Jeka, Sławomir Czachowski: "Gruźlica prosówkowa wielonarządowa w przebiegu leczenia inhibitorem TNF-a-opis przypadku".
 • Joanna Zalewska, Piotr Ignaczak, Agnieszka Kęsiak, Sławomir Jeka: "Ocena wpływu radiosynowektomii w przerostowo - wysiękowym zapaleniu błony maziowej stawów kolanowych w wybranych chorobach reumatycznych".
 • Agnieszka Kęsiak, Halina Reszkowska, Joanna Zalewska, Sławomir Jeka: "Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem nerek, wysiękiem do osierdzia, opłucnej i otrzewnej oraz krwotokiem zaotrzewnowym - opis przypadku".
 • Piotr Ignaczak, Halina Reszkowska, Katarzyna Kolossa, Sławomir Jeka: "Pierwotne izolowane zapalenie naczyń mózgu - opis przypadku".
 • Tomasz Jankowski: "Pierwotne układowe zapalenie naczyń centralnego układu nerwowego indukowane zakażeniem wirusem cytomegalii".

25.11.2008r.Przedstawiono doniesienia z IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej (Szczecińsko - Poznańskie Spotkania Reumatologiczne Kołobrzeg 15-17 maj 2008r.)
15.01.2009r.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Kwalifikacja pacjentów do leczenia lekami biologicznymi"
 • dr n. med. Ludomira Wejs - Rzepecka, dr n. med. Marek Hołoweńko "Biopsje pod kontrolą USG", "Techniki iniekcji dostawowych"

12.02.2009r.
 • dr n. med. Ewa Stanisławska - Biernat "Spondyloartropatie w 2009"

18.03.2009r.
 • prof. dr hab. Marek Brzosko "Aspekty leczenia lekami biologicznymi, teraźniejszość i przyszłość"

02.04.2009r.
 • Prof. dr hab. Piotr Wiland - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii
 • "Postępowanie w przypadku niepowodzenia terapii inhibitorami TNF - alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów"

30.04.2009r.
 • Prof. dr hab. Leszek Szczepański - Przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTR "Znaczenie badań wieloośrodkowych we współczesnej medycynie"
 • "Leki biologiczne - przełom w leczeniu chorób a autoagresji"

04.06.2009r.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka, Kwalifikacja chorych na reumatoidalne zapalenie stawów do leczenia leflunomidem ( Arava )
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka, Przegląd polskich doświadczeń w leczeniu leflunomidem chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów i łuszczycowym zapaleniem stawów
 • lek. med. Katarzyna Kobusińska, Zespół aktywacji makrofaga - interdyscyplinarny problem reumatologiczno - hematologiczny. Prezentacja przypadku

18.06.2009r.
 • prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, Fibromialgia - trudności diagnostyczne postępowanie
 • dr Ewa Majs, Diagnoza psychologiczna i psychoterapia fibromialgii
 • dr n. med. Katarzyna Kolossa, Opis przypadków pacjentów leczonych Mabtherą

17.09.2009r.
 • dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz, IL - 6 w aspekcie RoActemry

19.11.2009r.
 • dr n. med. Lidia Ostanek, Zespół antyfosfolipidowy - nowości w patogenezie, implikacje kliniczne i terapeutyczne. Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

25.02.2010r.
 • Prof. dr hab. Anna Filipowicz - Sosnowska, Wczesne zapalenie stawów - diagnostyka i terapia.

11.03.2010r.
 • Prof. dr hab. Irena Zimmermann - Górska, Aspekty kliniczne hiperurikemii.

08.04.2010r.
 • prof. dr hab. Stefan Mackiewicz, Nowe spojrzenie na terapię glukokortykoidamii w reumatologii.

10.06.2010r.
 • dr hab. med. Mariusz Puszczewicz - Kierownik Kliniki Reumatologiczno - Rehabilitacyjnej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Trudności diagnostyczne w reumatologii.

21.10.2010r.
 • Prof. dr hab. Piotr Głuszko - Klinika i Poliklinka Reumatologii Instytutu Reumatologi w Warszawie, "Aspekty kLiniczne niedoboru witaminy D".

25.11.2010r.
 • dr hab. n. med. Piotr Leszczyński - Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu, "Zapalenie naczyń z punktu widzenia lekarza praktyka"

09.12.2010r.
 • prof. dr hab.med. Jacek Pazdur - Instytut Reumatologii im. prof. dr hab.med. Eleonory Reichert w Warszawie, "Zagadnienia hematologiczne w zapalnych i układowych chorobach tkanki łącznej"

13.01.2011r.
 • prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski, Kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, "Reumatoidalne zapalenie stawów na początku 2011 roku. Jak diagnozować i jak leczyć".

14.04.2011r.
 • prof. dr hab.n.med. Witold Tłustochowicz Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, "Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w osteoporozie - aktualny konsensuns 2011r.".

28.04.2011r.
 • dr n.med. Piotr Sobański, Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 w Bydgoszczy "Tętnicze nadciśnienie płucne u chorych z układowymi chorobami tkanki łącznej".

05.05.2011r.
 • prof. dr hab.n.med. Marek Brzosko "Co wiąże chorobę Alzheimera z chorobami tkanki łącznej"
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Doświadczenia ośrodków polskich i własne w leczeniu leflunomidem pacjentow z aktywną postacią RZS"

19.05.2011r.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Jak uzyskać szybką odpowiedź w leczeniu RZS "Co nam mówią rekomendacje EULAR" /częśc kliniczna
 • dr Jacek Santorski " Odpowiednie leczenie, we właściwym momencie, czyli jak wygrać wyścig z czasem w terapii pacjentów z RZS? Inspiracje psychologiczne dla lekarzy"

02.06.2011r.
 • prof. dr hab.n.med. Włodzimierz Samborski, Kierownik Zakładu Fizjoterapii i Reumatologii AM w Poznaniu "Diagnostyka różnicowa miopatii u chorych z podejrzeniem zapalenia mięśnia"

14.07.2011r.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Reumatoidalne zapalenie stawów - konsekwencje późnej diagnozy i zagrożenia nieskutecznej terapii. Czy leki biologiczne są szansą dla pacjentów z agresywnym RZS?"; "Gdy leki modyfikujące przebieg choroby nie wystarczają. Kiedy pacjent z RZS powinien być leczony terapią biologiczną?"
 • dr n. med. Katarzyna Kolossa "Terapia RZS z zastosowaniem leków modyfikujących przebieg choroby. Czy to optymalna opcja terapeutyczna dla każdego chorego z RZS?"

15.09.2011r.
 • prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Górnośląskiego Centrum Medycznego, Katowice: "Miejsce Leflunomidu we współczesnej terapii chorych na RZS?"; "Choroby sercowo - naczyniowe u chorych na RZS"

27.10.2011r.
 • dr Magdalena Banaszek-Mućka, dr Agnieszka Kęsiak "Kapilaroskopia w układowych chorobach tkanki łącznej - wskazania oraz interpretacja badań"
 • dr n. med. Magdalena Żbikowska - Gotz "Diagnostyka immunologiczna w chorobach układowych tkanki łącznej"
 • dr n. med. Krzysztof Pałgan "Rola angiogenezy w patologii wybranych chorób"

17.11.2011r.
 • dr hab. med. Piotr Leszczyński (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu): "Niepowodzenie leczenia osteoporozy";
 • dr n. med. Katarzyna Pawlak - Buś "Zdania pacjenta, lekarza i płatnika w utrzymaniu ciągłości i skuteczności terapii"

24.11.2011r.
 • dr Agnieszka Kęsiak "Polimorfizm obrazu klinicznego Ziarniniaka Wegenera na przykładzie dwóch pacjentów hospitalizowanych w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala uniwersyteckiego Nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy"
 • dr Magdalena Banaszek-Mućka "Odmienny obraz kliniczny postaci ograniczonej twardziny układowej na przykładzie dwóch mężczyzn z twardziną dorosłych i typem młodzieńczym
 • dr Kinga Kościńska-Ilczyszyn "Hemochromatoza pierwotna z zajęciem stawowym"
 • dr Ryszard Wiącek "Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Leflunomidu u pacjentów Poradni Reumatologicznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J.Biziela w Bydgoszczy leczonych wg programu lekowego NFZ w latach 2008-2009"

08.12.2011r.
 • dr Iwona Dankiewicz-Fares "Agresywna postać łuszczycowego zapalenia stawów"

15.12.2011r.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Spondyloartropatie zapalne-najczęściej spotykane powikłania pozastawowe"
 • dr n.med. Katarzyna Kolossa "Leczenie modyfikujące przebieg choroby pacjenta z RZS z zastosowaniem MTX i leków biologicznych"

19.01.2012r.
 • Prof dr hab.med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Instytut Rematologii w Warszawie "Aktualne rekomendacje postępowania terapeutycznego u chorych na RZS, a praktyka kliniczna"

10.05.2012r.
 • dr Agnieszka Kęsiak "Certolizumab pegol - nowy inhibitor TNF pozwalający na uzyskanie szybkiej poprawy u pacjentów z RZS-opis przypadku"
 • dr Magdalena Banaszek-Mućka "Infekcje oportunistyczne w przebiegu terapii inhibitorem TNF na przykładzie chorej z przebytą infekcją Herpes Zoster w trakcie terapii certolizumabem pegol"
 • dr n.med.Katarzyna Kolossa "Pacjent z RZS, postać agresywna, zdiagnozowany wg kryteriów ACR z 2010r., leczony zgodnie z rekomendacjami EULAR-opis przypadku"
 • Jacek Santorski, Laboratorium Psychologii Zdrowia, "Jakość życia pacjenta - jakość życia lekarza"

22.11.2012r.
 • prof. Piotr Wiland "Nowoczesne podejście do leczenia tocznia układowego".

28.02.2013r.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Zamiana antagonisty TNFα na inny lek aTNF w leczeniu RZS: przegląd literatury i doświadczenia własne"
 • dr n.med. Paweł Bogdański "Zasady wyboru farmakoterapii chorób towarzyszących u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego."

20.06.2013r.
 • prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Instytut Reumatologii w Warszawie, "Reumatoidalne zapalenie stawów 2013"
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka, "Znaczenie obrazowania w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia RZS"
 • dr n. med. Katarzyna Kolossa, "Długofalowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów"

04.07.2013r.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka, "Czy warto rozważyć terapię tocilizumabem (RoActemra) u chorych po niepowodzeniu leczenia inhibitorem TNF-a"
 • dr n. med. Katarzyna Kolossa, "Czy tocilizumab (RoActmera) może stać się lekiem z wyboru w monoterapii leczenia biologicznego RZS"
 • dr n. med. Marcin Stajszczyk, Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu, "Miejsce tocilizumabu (RoActemra) w Programie Lekowym w 2013r."

14.11.2013r.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Od DAS 28 do SAS1 - ocena aktywności RZS"
 • dr Rafał Wojciechowski, "Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych w praktyce reumatologa. Jak skutecznie z niego korzystać w diagnostyce spondyloartropatii"
 • dr Karol Kończak "TRU współistniejący z zespołem antyfosfolipidowym powikłany zapaleniem płuc i sepsą - opis przypadku"

29.05.2014r.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Wybrane sytuacje kliniczne u chorych leczonych inhibitorem TNF-l"
 • dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat "Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania etanerceptu na podstawie wieloletnich badań obserwacyjnych"

26.06.2014r.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Skuteczność i bezpieczeństwo Golimumabu dodanego do terapii lekami modyfikującymi przebieg choroby (DMARD) u nieleczonych dotychczas lekami biologicznymi pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów"

02.10.2014r.
 • dr hab.n.med. Mariusz Korkosz, Ordynator Oddziału Reumatologii, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Szpital Uniwersytecki w Krakowie "Leczenie osteoporozy-czy poza bisfosfonianami są aktualnie leki do wykorzystania w reumatologii"

30.10.2014r.
 • prof. dr hab. Maria Majdan "Toczeń rumieniowaty układowy-współczesna diagnostyka i nowe opcje terapeutyczne"
 • dr n.med. Piotr Ligocki "Mykofenolan mefetylu w praktyce lekarza reumatologa-opisy przypadków"

20.11.2014r.
 • prof.dr hab.med. Stefan Mackiewicz "Geneza współczesnej reumatologii"
 • dr Tadeusz Frankiewicz "Leki a suplementy diety-praktyczne różnice"

18.06.2015r.
 • prof dr hab.n.med. Brygida Kwiatkowska, Instytut Reumatologii w Warszawie "Sarkoidoza problem diagnostyczno-terapeutyczny dla reumatologów"

24.09.2015r.
 • dr n.med. Andrzej Dmietriew, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu "Zespół Sjogrena-diagnostyka i leczenie"
 • dr Dorota Musiał, Euroimmun Polska "Genetyczna diagnostyka spondyloartropatii"
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Skuteczne leczenie RZS lekami modyfikującymi przebieg choroby"

26.11.2015r.
 • prof.dr hab.n.med. Alina Borkowska, Zakład Neuropsychologii Klinicznej, Szpital Uniwersytecki Nr 1 im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy "Zaburzenia neuropsychiatryczne w wybranych chorobach reumatologicznych"

17.12.2015r.
 • prof. dr hab.n.med.Marek Brzosko, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie "Aktualny podział zapaleń naczyń. Mabthera w leczeniu ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) i mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) w oparciu o bieżący stan wiedzy"
 • dr n.med. Aleksandra Juszkiewicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie "Monitorowanie skuteczności leczenia lekiem RoActemra za pomocą ultrasonografii, w oparciu o obowiązujace kryteria ACR i EULAR",
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki Nr 2 w Bydgoszczy "Terapeutyczny Program Zdrowotny leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów w oparciu o obowiązujace zalecenia EULAR".

17.03.2016r.
 • prof. dr hab. Justyna Zajdel, Zakład Prawa Medycznego UM w Łodzi "Co lekarz Reumatolog powinien wiedzieć o prawie medycznym w 2016 roku"
16.06.2016r.
 • dr n.med. Joanna Zalewska, lek.med. Tacjana Barczyńska, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy "Twardzina układowa-metody i skale badania skóry zgodnie z zaleceniami ACR/EULAR /aspekty praktyczne uzycia zmodyfikowanej skali Rodnana/"
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka, lek.med. Rafał Wojciechowski Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy "Nowe zasady kierowania pacjentów do Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Bydgoszczy, zgodnie z wytycznymi NFZ"

06.10.2016 r.
 • Prof. dr hab.n.med. Marek Brzosko, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego "Zasady leczenia metotreksatem. Leczenie metotreksatem doustnie czy podskórnie?"

27.10.2016 r.
 • Prof. dr hab.n.med. Jerzy Świerkot, Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu "Wczesne zapalenie stawów"
 • Dr n.med. Joanna Zalewska, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J.Biziela w Bydgoszczy "Zespół Barraquer-Simons'a u pacjentki z toczniem rumieniowatym układowym"
 • Dr Tacjana Barczyńska, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J.Biziela w Bydgoszczy "Zespół Melkersson'a - Rosenthal'a"

09.03.2017 r.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J.Biziela w Bydgoszczy "MTX: - w świetle zaleceń EULAR, złoty standard przed terapią biologiczną, praktyczne zasady stosowania leku"
 • Dr Magdalena Banaszek-Mućka, Dr Agnieszka Kęsiak, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J.Biziela w Bydgoszczy "Interpretacja badań kapilaroskopowych w praktyce reumatologicznej"

13.04.2017 r.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu "IL-17 - nowy cel terapeutyczny leczenia ZZSK"
 • prof dr hab. Zygmunt Adamski, Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu "Postępy leczenia biologicznego ŁZS"
 • Josef Smolen "Targeted Therapies in Axial Spondyloarthritis: Current Options and future perspectives" -video prezentacja z tłumaczeniem

25.05.2017 r.
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki Nr 2 w Bydgoszczy, „Window opportunity-w leczeniu chorób reumatycznych”
 • prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki Nr 2 w Bydgoszczy, „Trudne przypadki diagnostyczno-terapeutyczne w praktyce reumatologicznej”
 • Mec.Paweł Strzelec „Błąd medyczny /około medyczny/ -lekarz przed organami wymiaru sprawiedliwości

12.10.2017 r.
 • Dr hab.n.med Jarosław Czyż, Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 w Bydgoszczy „Gammapatia monoklonalna”

16.11.2017 r.
 • Dr n.med. Piotr Kalmus, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, Ordynator Oddziału Rehabilitacji 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku „Praktyczne aspekty stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w chorobie zwyrodnieniowej, artropatiach zapalnych i reumatyzmie tkanek miękkich”

07.12.2017 r.
 • Dr hab.n.med. Mariusz Korkosz, Kierownik Oddziału Reumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie „Rekomendacje Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego odnośnie diagnostyki i leczenia osteoporozy”

18.01.2018 r.
 • Dr n.farm.inż. Patryk Matuszek „Przeciwciała ANA w chorobach reumatycznych”
 • Mgr Marek Witkowski „Genetyczna diagnostyka spondyloartropatii”

05.04.2018 r.
 • Dr n.med. Piotr Ligocki, Oddział Kliniczny Reumatologiczny 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy "Choroba zwyrodnieniowa stawów - czy tylko NLPZ"
 • Lek Piotr Ignaczak, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 w Bydgoszczy "Aktualne zalecenia suplementacji witaminy D3"

26.04.2018 r.
 • Dr hab.n.med. Anita Olczak, Oddział Internistyczno-Zakaźny i Niedoborów odpornościowych, Wojewódzki szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy "Zakażenia HIV, HCV i Borelioza a choroby reumatologiczne - możliwości leczenia i stosowania leków reumatologicznych u zakażonych pacjentów z RZS, ZZSK i ŁZS"

10.05.2018 r.
 • Dr n.med. Beata Imko-Walczuk, Oddział Dermatologii, Copernicus w Gdańsku "Diagnostyka zmian łuszczycowych"
 • Dr n.med. Beata Imko-Walczuk, Oddział Dermatologii, Copernicus w Gdańsku "Zmiany skórne w schorzeniach reumatycznych"

25.10.2018 r.
 • Dr n.med. Ewa Wielosz, Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie "Czy można przwidzieć przebieg choroby w twardzinie układowej"

21.03.2019 r.
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk, Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy "Interakcje nowych antykoagulantów z lekami stosowanymi w leczeniu chorób reumatycznych"

21.11.2019 r.
 • Dr n. med. Jacek Fliciński – Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie, Diagnostyka obrazowa zapaleń stawów przedniej powierzchni klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem badania ultrasonograficznego”
 • Dr n. med. Cezary Iwaszkiewicz, dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Leszczyński – Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu, Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Densytometria kości metodą REMS w diagnostyce osteoporozy.


PublikacjeNajważniejsze publikacje z ostatnich lat

Nowa twarz reumatologii

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
Łączna wartość punktacji KBN/MNiSzW: 3060.500
Wartość wskaźnika IF: 254.879
Cytowania (Web of Science): 1417 + 753 za publikacje z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych
Index H (Web of Science)=16
Cytowania (Scopus): 1397 + 760 za publikacje z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych
Index H (Scopus)=15


Ponadto:
Listy do redakcji czasopism
Łączna wartość punktacji KBN/MNiSzW: 15.000
Wartość wskaźnika IF: 2.250
Grupy badawcze
Łączna wartość punktacji KBN/MNiSzW: 140.000
Wartość wskaźnika IF: 100.334

Wykaz publikacji

Galeria