Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Jakub Nożewski
Oddziałowa: dr n. o zdr. Anna Burak
Liczba łóżek: 12
Lokalizacja: Budynek Główny, parter - Izba Przyjęć
Telefon: 52 3655 209
Email: ratownictwo@biziel.pl
Strona oddziału
52 365 5211
IZBA PRZYJĘĆ - GINEKOLOGICZNA
52 365 5214
IZBA PRZYJĘĆ - PORODOWA
52 365 5379
IZBA PRZYJĘĆ - URAZÓWKA
52 365 5664
KIEROWNIK
52 365 5607
ODDZIAŁOWA
52 365 5493
OKMR) - REJESTRACJA
52 365 5494
OKMR) - REJESTRACJA
52 365 5695
OKMR) - REJESTRACJA
52 365 5210
REJESTRACJA (PRZYJĘCIE) PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
52 365 5209
OKMR) - SEKRETARIAT
52 365 5764
OKMR) - LEKARZ DYŻURNY
52 365 5574
REJESTRACJA (PRZYJĘCIE) PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
52 365 5128
OKMR) - GABINET AMBULATORIUM

O Oddziale


Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej w naszym Szpitalu powstał w wyniku przekształcenia Izby Przyjęć działającej od początku funkcjonowania placówki. Zmiany te wiązały się z wprowadzeniem w Polsce systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Obecna organizacja Oddziału jest również efektem włączenia naszego Szpitala w struktury CM UMK w Toruniu.

W założeniach systemu zadaniem Oddziału jest udzielanie pomocy doraźnej chorym zgłaszającym się ze skierowaniem do szpitala, stabilizacja funkcji życiowych a także wstępna diagnostyka i leczenie nagłych zachorowań, zatruć oraz urazów u osób dorosłych a także pomoc ofiarom wypadków masowych i katastrof. Oddział pełni stały, 24-godzinny, dyżur internistyczny, chirurgiczny, neurochirurgiczny, neurologiczny, urazowy, laryngologiczny, okulistyczny oraz urologiczny. W ciągu doby Oddział udziela pomocy ponad stu osobom.

O realizację zadań w OKMR dba zespół składający się ze stu pracowników. Ich wykształcenie, wiedza i doświadczenie zawodowe zapewniają sprawne funkcjonowanie oddziału. Personel realizuje swoje zadania na najwyższym poziomie, zgodnie ze współczesnymi wymogami medycyny oraz standardami akredytacyjnymi, mając na uwadze dobro pacjenta, poszanowanie godności osobistej i praw zagwarantowanych "Kartą Praw Pacjenta".

Oddział zajmuje pomieszczenia na parterze w gmachu głównym Szpitala. W części podziemnej, Oddział posiada własne pracownie diagnostyczne wyposażone w wysokiej klasy aparaturę medyczną, m.in. nowoczesny tomograf komputerowy i aparaty rentgenowskie.

Oddział dysponuje punktem lądowań dla śmigłowca.

Od roku 2008 oddział współpracuje z Katedrą i Kliniką Medycyny Ratunkowej i Katastrof CM UMK i uczestniczy w procesie dydaktycznym studentów.

Informator dla pacjenta


Kiedy wezwać pogotowie, kiedy iść na SOR, a kiedy korzystać z opieki całodobowej?

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub wizyta w SOR powinno nastąpić wyłącznie w przypadkach zagrożenia życia pacjenta lub ciężkich stanach nagłych.

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:
 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • gwałtownie postępujący poród
 • krwotok z dróg rodnych
 • krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • ostry i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi, czy gazami
 • rozległe oparzenia
 • porażenie prądem
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana będąca efektem urazu
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

W ramach działań Pogotowia i SOR, NIE MOŻNA korzystać z tej formy pomocy celem uzyskania:
 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • zaświadczenia o stanie zdrowia
 • skierowania do specjalisty
 • badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego

Co robić w pozostałych przypadkach?
 • Od godziny 8:00 do 18:00 należy zgłaszać się do swojego lekarza rodzinnego / lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, należy korzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej. W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielane są porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.

Wykaz świadczeniodawców realizujących zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej


Wykaz świadczeniodawców

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego, wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom - również spoza obszaru zabezpieczenia.

Galeria