Klinika Neonatologii

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. UMK
Oddziałowa: mgr Gabriela Mioduszewska, mgr Małgorzata Sidor
Liczba łóżek: 70
Lokalizacja: Budynek Główny, 1 piętro
Telefon: 52 3655 568
Email: neonatologia@biziel.pl
52 365 5220
SALE 1–5
52 365 5229
LEKARZE
52 365 5262
LEKARZE
52 365 5673
LEKARZE
52 365 5206
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
52 365 5755
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
52 365 5227
PIELĘGNIARKI
52 365 5685
SALE 6-9
52 365 5568
SEKRETARIAT
52 365 5762
SEKRETARIAT (FAX)
52 365 5756
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5722
Patologia Noworodka / Opieka Ciągła
Poradnia Patologii Noworodka

poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 10:00-14:00, badania usg od 10:00 - 12:00
środa: 10:00-14:00, badania usg od 10:00 - 12:00
czwartek: 12:00-16:00, badania usg od 10:00 - 12:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999

Informacje o Klinice


Klinika Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy jest ośrodkiem III stopnia referencyjnego w województwie kujawsko-pomorskim, świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie neonatologii.

Opieką obejmuje wszystkie noworodki urodzone w naszym Szpitalu oraz dzieci transportowane z regionu. Jest najlepiej wyposażoną Kliniką Noworodkową w województwie kujawsko-pomorskim. Dysponuje sprzętem i aparaturą medyczną najnowszej generacji umożliwiającą prowadzenie diagnostyki i leczenia na najwyższym poziomie, a także wysokospecjalistyczną neonatologiczną Karetką "N" do bezpiecznego i komfortowego transportowania noworodków z powodu skrajnego wcześniactwa, z masą ciała poniżej 1000g, z wadami wrodzonymi lub niewydolnością oddechową itp. Ambulans ten obecnie jest najnowocześniejszym w Polsce. Został wyposażony m.in. w aparaturę do leczenia tlenkiem azotu już w trakcie transportu pacjentów z ciężkim nadciśnieniem płucnym.

Noworodki urodzone o czasie, zdrowe przebywają wraz ze swoimi mamami w salach dwuosobowych z węzłem sanitarnym. Wyposażenie sal umożliwia prowadzenie kąpieli noworodka oraz czynności pielęgnacyjnych. Odcinek Fizjologii Noworodka działa w systemie rooming-in, czyli całodobowego pobytu noworodka na sali z mamą. Taki system sprzyja udanemu karmieniu piersią. W rozwiązywaniu wszelkich problemów z laktacją i naturalnym karmieniem profesjonalnie pomaga Pani - Doradca Laktacyjny, pełniąca również funkcję Wojewódzkiego Konsultanta Laktacyjnego. Czas pobytu Dziecka urodzonego siłami natury wynosi dwie doby, co umożliwia dłuższą obserwację pozwalającą na diagnostykę zakażeń wrodzonych, utajonych wad serca, leczenie hiperbilirubinemii, wspieranie karmienia naturalnego, oraz wykonanie obowiązkowych badań przesiewowych łącznie z badaniem w kierunku chorób uwarunkowanych genetycznie: Fenyloketonurii, Hipotyreozy, Mukowiscydozy (F+H+M), oraz w kierunku 21 wad metabolicznych (MS/MS). W tym czasie wykonujemy noworodkom również szczepienia zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.

Personel priorytetowo traktuje karmienie naturalne i budowanie więzi psychofizycznych dzieci z ich rodzicami. Zostało to docenione przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, który przyznał Szpitalowi zaszczytny tytuł: "Szpital Przyjazny Dziecku".

Klinika ma szerokie możliwości terapeutyczne - dysponuje nieinwazyjnymi aparatami do wspomagania oddechowego - nCPAP, aparaturą do wentylacji mechanicznej konewncjonalnej i oscylacyjnej, wentylacji tlenkiem azotu, aparatem do hipotermii, jak również diagnostyczne - dysponuje ultrasonografią z dopplerem, echokardiografią, tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym, elektroenecefalografią, aparatem do przezskórnego pomiaru prężności tlenu i dwutlenku węgla w krwi. W odcinku Intensywnej Terapii Noworodka posiadamy 13 kompletnie wyposażonych stanowisk do prowadzenia terapii dzieci wymagających intensywnego leczenia. Ponadto w Klinice diagnozuje się i leczy dzieci z wadami wrodzonymi we współpracy z Kliniką Chirurgii Dziecięcej Collegium Medium Uniwersytetu M.Kopernika. Diagnostykę wrodzonych wad serca przeprowadzają pracujący w Klinice neonatolodzy - echokardiografiści, co umożliwia natychmiastowe wdrożenie właściwego postępowania, a w najcięższych przypadkach przekazanie pacjentów do nadrzędnych ośrodków echokardiograficznych w Warszawie, Łodzi lub Poznaniu. Naszych małych pacjentów konsultują również lekarze okuliści naszego Szpitala, którzy w przypadku konieczności wykonują zabiegi krioterapii lub laseroterapii, które są metodami leczenia retinopatii, czyli uszkodzenia siatkówki często spotykanego u wcześniaków. Laser jest jedynym urządzeniem w naszym województwie, dzięki któremu nasi mali pacjenci nie muszą być transportowani i leczeni w Poznaniu, Warszawie czy Gdańsku.

Jeszcze w okresie hospitalizacji rozpoczyna się tutaj rehabilitację pacjentów i jednocześnie uczy rodziców jak kontynuować ćwiczenia po wypisie do domu. Do dyspozycji rodziców jest również psycholog kliniczny zajmujący się problemami laktacji i okresu połogu. Wszyscy wypisywani pacjenci wymagający specjalistycznej opieki neonatologicznej objęci są wielodyscyplinarną opieką Poradni Patologii Noworodka do ukończenia 3. roku życia. Ponadto posiadamy Poradnie: Laktacyjną, Neurologii Dziecięce, Okulistyczną, Urologii Dziecięcej, Audiologiczą, Ultrasografii Dopplerowskiej.

Klinika Neonatologii współpracuje z Katedrą i Kliniką Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Bydgoszczy, w której przeprowadzane są zabiegi zapłodnienia in vitro oraz zabiegi wykonywane wewnątrzmacicznie, jak: transfuzje dopłodowe, wewnątrzmaciczne leczenie wodogłowia, wodonercza.

Dzięki ogromnej pracy, wdrożeniu systemu opieki trójstopniowej, wprowadzeniu nowych metod leczenia i współpracy z położnikami, udało się w ostatnich latach znacznie obniżyć wskaźniki: umieralności okołoporodowej, umieralności dzieci urodzonych pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży, zakażeń szpitalnych.

Mocne StronyCiągłość opieki pohospitalizacyjnej

Pracownicy


Zespół lekarski:

Image

Kierownik Kliniki, dr hab n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. UMK, specjalista neonatolog, specjalista epidemiolog, specjalista I st z pediatrii

Praktyka zawodowa:
Adiunkt w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydział Lekarski.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Biziela - Klinika Neonatologii - starszy asystent


Image

dr n. med.Piotr Korbal, specjalista II stopnia z zakresu pediatrii, specjalista II stopnia z zakresu neonatologii

Praktyka zawodowa:
Od 1987 roku pracował jako młodszy asystent, a potem asystent w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Jednocześnie specjalizował się w dziedzinie pediatrii w Katedrze i Klinice Pediatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
Od 1995 roku został Ordynatorem Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N". Wraz z poprzednim Ordynatorem dr Henryką Sawą i Panem Profesorem Wiesławem Szymańskim stworzył Regionalny Ośrodek Opieki Perinatalnej w Bydgoszczy.
Obecnie jest zatrudniony również w Katedrze Patofizjologii CM UMK na stanowisku adiunkta.
W roku 2012 brał udział w wolontariacie zorganizowanym przez organizację Medici Homini w Gambii.


Image
Dr n. med. Jolanta Kaźmierczak, specjalista neonatolog, specjalista I st. z pediatrii.

Praktyka zawodowa:
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Biziela - Klinika Neonatologii - starszy asystent.


Image
Lek. med. Agata Zdrojewska specjalista II stopnia z neonatologii, pediatra I stopnia.

Praktyka zawodowa:
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego w Bydgoszczy
Poradnia Rejonowa "Wilczak"
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Biziela - Klinika Neonatologii


Image
Arleta Zajączkowska-Sadlok, specjalista II stopnia z pediatrii, specjalista neonatolog.

Praktyka zawodowa:
Szpital im. Biziela - O. Noworodków, Wcześniaków i Intensywnej Terapii Noworodka, 1996 - 2007, 2008 - asystent
Nowy Szpital - Świecie - O. Noworodków - koordynator 2007-2008
Doświadczenie w POZ - Poradnia Górzyskowo 1996-1998, Nowa Wieś Wielka 2002
Staż w Columbia University NY, USA XII2000-I2001
Ukończone kursy z zakresu neurologii noworodka-2006, resuscytacji noworodka, kardiologii dziecięcej, ultrasonografii pediatrycznej i noworodka z niska masa urodzeniową
Uczestnictwo w międzynarodowych szkoleniach organizowanych przez Ipokrates dot. wentylacji noworodka, hemodynamiki u wcześniaka, zakażeń wrodzonych, Recent Advances in Neonatology - Wurzburg 2006, 2012, Seminarium z wentylacji noworodkowej Wendisch Rietz 2012


Image
Lek. med. Filip Racinowski, neonatolog

Praca zawodowa:
Od 1.10.2004 roku asystent w Oddziale Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka i Wyjazdowym Zespołem "N" Szpitala Uniwersyteckiego nr II im. J. Biziela w Bydgoszczy.


Image

Lek. med. Renata Borkowska-Siwik, specjalista neonatolog.

Praktyka zawodowa:
Szpital im. Biziela - od 2007 r. asystent Oddziału Noworodków, Wcześniaków i Intensywnej Terapii Noworodka
Kursy z zakresu resuscytacji noworodka, ultrasonografia noworodka z niską masą urodzeniową, udział w szkoleniach i konferencjach ogólnopolskich


Image

Lek. med. Małgorzata Piotrowska, specjalista neonatolog.

Praca zawodowa:
Od 1.12.2011 roku młodszy asystent w Oddziale Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka i Wyjazdowym Zespołem "N" Szpitala Uniwersyteckiego nr II im. J. Biziela w Bydgoszczy.Pielęgniarki koordynujące:

Image

mgr Gabriela Mioduszewska, pielęgniarka koordynująca, mgr Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej, lic. pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, instruktor nauki zawodu w zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.


Image

mgr Małgorzata Sidor, pielęgniarka koordynująca, mgr pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, instruktor nauki zawodu w zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.Pielęgniarki:

Image

W Klinice pracują 32 pielęgniarki i 29 położne, z których blisko połowa posiada wykształcenie wyższe, a 3 osoby ukończyły specjalizacje kierunkowe. Wszystkie Panie wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem zdrowym i chorym oraz przedwcześnie urodzonym. Swoją wiedzę i umiejętności aktualizują w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego: specjalizacji, kursów, szkoleń, konferencji, sympozjów, warsztatów...

Zespół Intensywnej Terapii Noworodka (31 osób) dodatkowo zapewnia profesjonalną opiekę pielęgniarską noworodkom transportowanym wysokospecjalistycznym Ambulansem "N".


Sekretariat
W profesjonalnym prowadzeniu ruchu chorych, dokumentacji medycznej obowiązującej w Klinice oraz wszelkiej korespondencji, od wielu lat pomagają nam sekretarki medyczne: Joanna Lorenc, Monika Bordon.

Reszta Zespołu:

Image

Izabela Kuberska - Rehabilitacja dzieci głównie niemowląt z grupy ryzyka ciążowo-porodowego w szczególności wcześniaków jak również w schorzeniach neurologicznych takich jak mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe oraz zaburzenia koordynacji ośrodkowego układu nerwowego ZOKN różnego stopnia i choroby wieku rozwojowego.


Psycholog:
dr n. hum. Aleksandra Bednarek-Pauszek

Filmy

 

Galeria