Klinika Neurochirurgii i Neurologii.
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego

Kierownik: dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK
Oddziałowa: dr n. med. Renata Jabłońska
Liczba łóżek: 26
Lokalizacja: Pawilon C, 2 piętro
Telefon: 52 3655 505
Email: neurochirurgia@biziel.pl
pawel.sokal@cm.umk.pl
Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna
52 365 5505
SEKRETARIAT
52 365 5428
GAB. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
52 365 5737
SALA POOPERACYJNA
52 365 5593
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5205
GABINET LEKARSKI
52 365 5560
SALOWE
52 365 5669
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5773
SALA OPERACYJNA - KOORDYNATOR
52 365 5636
PACJENCI (LADA PIELĘGNIAREK)
52 365 5153
SALA OPERACYJNA
Poradnia Neurochirurgiczna

poniedziałek: 09:00-13:00
wtorek: 09:00-18:00
środa: 09:00-13:00
czwartek: 09:00-15:00
piątek: 09:00-11:00


tel. rejestracja: 52 3655 591
tel. poradnia: 52 3655 757

O Oddziale

Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii rozpoczął funkcjonowanie 1 października 1999 roku. Pierwszym ordynatorem i organizatorem oddziału jest dr n. med. Andrzej Swincow. Od 2005 roku oddział zmienił nazwę na Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego. 27.06.2018r. utworzono Klinikę Neurochirurgii i Neurologii, której jednostką organizacyjną jest Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego oraz Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu z Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym. W oddziale świadczone są usługi z zakresu neurochirurgii i neurotraumatologii, w tym zabiegi endowaskularne oraz pakiet onkologiczny. Rocznie hospitalizowanych jest około 1000 pacjentów, przeprowadzanych jest około 800 operacji. Do najczęściej wykonywanych procedur należą zabiegi dotyczące:
 • neuroonkologii
 • chirurgii kręgosłupa
 • leczenia chorób naczyniowych mózgu (zabiegi klasyczne, endowaskularne)
 • neurochirurgii czynnościowej i sterotaktycznej
 • neuromodulacyjnego leczenia chorób układu pozapiramidowego i bólu przewlekłego
 • neurotraumatologii
Oddział ma pełne możliwości całodobowego diagnozowania chorych przy pomocy tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i badań naczyniowych CUN.

W strukturach oddziału funkcjonuje sala operacyjna, wyposażona w:
 • system komputerowej nawigacji śródoperacyjnej,
 • mikroskop operacyjny,
 • USG śródoperacyjne,
 • rama stereotaktyczna,
 • zestaw do endoskopii kręgosłupa,
 • generator RF do termolezji,
 • tor wizyjny z ramieniem C.
Przy oddziale działa Poradnia Neurochirurgiczna, czynna codziennie, zajmująca się pacjentami z dysfunkcją układu nerwowego na każdym etapie leczenia. rz Planutis Pracownicy oddziału rozwijają swoje zainteresowanie naukowe poprzez przygotowywanie doniesień naukowych, prezentowanych na zjazdach, sympozjach oraz publikowanych w czasopismach medycznych.

Pracownicy

Zespół lekarski:
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK - specjalista neurochirurg
prof. dr hab. n. med. Wojciech Beuth - specjalista neurochirurg
dr n. med. Mateusz Krakowiak - specjalista neurochirurg
dr n. med. Dariusz Paczkowski - specjalista neurochirurg
dr n. med. Marcin Rudaś - specjalista neurochirurg
dr n. med. Marcin Tosik - specjalista neurochirurg
lek. med. Józefina Rakowska - specjalista neurochirurg
lek. med. Marcin Rusinek - specjalista neurochirurg
lek. med. Agnieszka Malukiewicz - rezydent
lek. med. Michał Sabramowicz - rezydent
lek. med. Michał Kiec - rezydent
lek. med. Maciej Mielczarek - rezydent
lek. med. Mateusz Szylberg - rezydent

Pielęgniarki:
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. med. Renata Jabłońska - specjalista piel. neurologicznego
mgr Izabela Chiran
mgr Emilia Kaśków
mgr Marta Kooths
mgr Justyna Kwiatkowska
mgr Barbara Wieczorkiewicz-Świtała
mgr Monika Rojek
mgr Aleksandra Lida
mgr Grzegorz Dybciak
mgr Bernadeta Licznerska - specjalista piel. zachowawczego
lic. piel. Magdalena Działoszewska - specjalista piel. chirurgicznego
lic. piel. Marlena Owsińska
lic. piel. Anna Wronkowska
Ilona Banaszak - specjalista piel. chirurgicznego
Joanna Chruścicka - specjalista piel. geriatrycznego
Emilia Jankowska - specjalista piel. chirurgicznego
Katarzyna Kubacka - specjalista piel. chirurgicznego
Bogumiła Lasek - specjalista piel. chirurgicznego
Alina Lewandowska - specjalista piel. chirurgicznego
Małgorzata Mendak - specjalista piel. chirurgicznego
Bogumiła Rakowska - specjalista piel. chirurgicznego

Fizjoterapeuci:
mgr Lidia Karczewska
mgr Maciej Broda

Sekretarki Medyczne:
Justyna Bojara
mgr Sylwia Kaszowska
mgr Paulina Nakielska

Galeria