Lista Kliniki, Oddziałów Klinicznych, Oddziałów

Lp Lista Kliniki, Oddziałów Klinicznych, Oddziałów Telefony
1

  Alergologia

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Pokaż »

52 365 5548 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5554 - LEKARZE
52 365 5555 - LEKARZE
52 365 5557 - LEKARZE
52 365 5551 - ODDZIAŁOWA
52 365 5556 - PIELĘGNIARKI
52 365 5836 - PIELĘGNIARKI - SOCJALNY
52 365 5836 - POKÓJ SOCJALNY
52 365 5416 - SEKRETARIAT KLINIKI
52 365 5775 - Z.CA. KIEROWNIKA
2

  Chirurgia

Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Pokaż »

52 365 5255 - LEKARZE
52 365 5357 - LEKARZE
52 365 5676 - ODDZIAŁOWA
52 365 5257 - PIELĘGNIARKI
52 365 5678 - PIELĘGNIARKI
52 365 5782 - SEKRETARIAT KLINIKI (FAX)
3

  Choroby Naczyń

Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Pokaż »

52 365 5148 - MENEDŻER ODDZIAŁU (III p.)
52 365 5274 - LEKARZE (IVp. - Interna, kardiologia - prawa strona)
52 365 5146 - GABINET BADAŃ HOLTER
52 365 5852 - GABINET LEKARSKI
52 365 5623 - GABINET LEKARSKI - (IVp. lewa strona)
52 365 5456 - INTENSYWNY NADZÓR INTERNISTYCZNY (INI)
52 365 5212 - INTENSYWNY NADZÓR INTERNISTYCZNY (INI)
52 365 5273 - LADA - PIELĘGNIARKI
52 365 5266 - LADA - PIELĘGNIARKI (PRAWA STRONA IIIp)
52 365 5147 - LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
52 365 5747 - ODDZIAŁOWA
52 365 5584 - SEKRETARIAT MEDYCZNY
4

  Foniatria

Klinika Foniatrii i Audiologii

Pokaż »

52 365 5744 - GABINET LEKARSKI
52 365 5586 - KIEROWNIK
52 365 5743 - MENAGER KLINIKI
52 365 5843 - PORADNIA LOGOPEDYCZNA
52 365 5480 - REJESTRACJA
5

  Gastroenterologia

Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Pokaż »

52 365 5281 - DYŻURKA PIELĘGNIAREK
52 365 5283 - LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5463 - LEKARZE
52 365 5573 - LEKARZE
52 365 5272 - ODDZIAŁOWA
52 365 5284 - ORDYNATOR (KIEROWNIK KLINIKI)
52 365 5284 - SEKRETARIAT KLINIKI
52 365 5544 - SEKRETARIAT MEDYCZNY
6

  Hematologia

Klinika Hematologii

Pokaż »

52 365 5859 - GABINET - PODANIA WLEWÓW CHEMII
52 365 5668 - KIER.ODDZ.KLIN.
52 365 5275 - LEKARZE
52 365 5276 - LEKARZE
52 365 5728 - MENADŻER KLINIKI
52 365 5402 - ODDZIAŁOWA
52 365 5277 - ORDYNATOR
52 365 5359 - PIELĘGNIARKI
52 365 5659 - PIELĘGNIARKI - LADA
52 365 5254 - SEKRETARIAT
7

  Kardiologia

Klinika Kardiologii

Pokaż »

52 365 5686 - LEKARZE (I piętro)
52 365 5786 - LEKARZE (I piętro)
52 365 5628 - LEKARZE (parter)
52 365 5328 - LEKARZE INWAZJA (parter)
52 365 5550 - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5558 - PIELĘGNIARKI (I piętro)
52 365 5322 - PIELĘGNIARKI (parter)
52 365 5470 - PIELĘGNIARKI - INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA (ITK I piętro)
52 365 5145 - PIELĘGNIARKI INWAZYJNE (parter)
52 365 5837 - POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU
52 365 5144 - PRACOWNIA INWAZYJNA (parter)
52 365 5653 - SEKRETARIAT KIEROWNIKA KLINIKI
8

  Noworodki

Klinika Neonatologii

Pokaż »

52 365 5756 - Kierownik Kliniki Neonatologii
52 365 5229 - LEKARZE
52 365 5262 - LEKARZE
52 365 5673 - LEKARZE
52 365 5206 - ODDZIAŁOWA
52 365 5755 - ODDZIAŁOWA - WCZEŚNIAKÓW
52 365 5228 - ORDYNATOR
52 365 5250 - PACJENCI
52 365 5227 - PIELĘGNIARKI
52 365 5685 - PIELĘGNIARKI - LADA
52 365 5672 - PIELĘGNIARKI - SOCJALNY
52 365 5568 - SEKRETARIAT
52 365 5762 - SEKRETARIAT (FAX)
9

  Neurologia

Klinika Neurochirurgii i Neurologii.
Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu.

Pokaż »

52 365 5564 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5567 - LEKARZE
52 365 5767 - LEKARZE
52 365 5566 - LEKARZE
52 365 5541 - ODDZIAŁOWA
52 365 5543 - PIELĘGNIARKI
52 365 5546 - PIELĘGNIARKI
52 365 5565 - SEKRETARIAT
10

  Neurochirurgia

Klinika Neurochirurgii i Neurologii.
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego

Pokaż »

52 365 5428 - GAB. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
52 365 5205 - GABINET LEKARSKI
52 365 5593 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5636 - PACJENCI (LADA PIELĘGNIAREK)
52 365 5669 - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5153 - SALA OPERACYJNA
52 365 5773 - SALA OPERACYJNA - KOORDYNATOR
52 365 5737 - SALA POOPERACYJNA
52 365 5560 - SALOWE
52 365 5505 - SEKRETARIAT
11

  Okulistyka

Klinika Okulistyki i Optometrii

Pokaż »

52 365 5849 - KIEROWNIK KLINIKI (SEKRETARIAT)
52 365 5391 - LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5311 - LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
52 365 5313 - LEKARZE
52 365 5514 - ODDZIAŁOWA
52 365 5473 - SEKRETARIAT
52 365 5312 - SEKRETARIAT
52 365 5682 - SEKRETARIAT
12

  Ortopedia

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Reumoortopedii

Pokaż »

52 365 5581 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5588 - LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
52 365 5264 - LEKARZE
52 365 5660 - LEKARZE
52 365 5286 - LEKARZE
52 365 5265 - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5268 - PIELĘGNIARKI
52 365 5267 - SEKRETARIAT
52 365 5581 - Z-CA LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM
13

  Otolaryngologia

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Pokaż »

52 365 5288 - LEKARZE
52 365 5848 - LEKARZE
52 365 5280 - ODDZIAŁOWA
52 365 5291 - ORDYNATOR
52 365 5289 - PIELĘGNIARKI
52 365 5580 - SEKRETARIAT
52 365 5697 - SEKRETARIAT (FAX)
14

  Ginekologia, Położnictwo

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Pokaż »

52 365 5715 - DYŻURKA POŁOŻNYCH
52 365 5216 - LEKARZE
52 365 5231 - LEKARZE
52 365 5116 - ORDYNATOR
52 365 5239 - PACJENTKI
52 365 5720 - PACJENTKI - LADA
52 365 5244 - POŁOŻNA KOORDYNUJĄCA
52 365 5217 - SEKRETARIAT
52 365 5242 - SEKRETARIAT
52 365 5526 - SEKRETARIAT KIEROWNIKA KLINIKI
52 365 5246 - LEKARZE
52 365 5235 - LEKARZE
52 365 5237 - LEKARZE
52 365 5819 - POŁOŻNA KOORDYNUJĄCA
52 365 5499 - POŁOŻNA ODDZIAŁOWA
52 365 5662 - SEKRETARIAT PATOLOGII CIĄŻY (FAX)
15

  Reumatologia

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Pokaż »

52 365 5691 - LEKARZE
52 365 5692 - LEKARZE
52 365 5523 - LEKARZE
52 365 5838 - LEKARZE
52 365 5524 - ODDZIAŁOWA
52 365 5525 - ORDYNATOR
52 365 5520 - ORDYNATOR
52 365 5522 - PIELĘGNIARKI
52 365 5531 - SEKRETARIAT
16

  Urologia

Klinika Urologii

Pokaż »

52 365 5308 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5302 - LEKARZE
52 365 5582 - ODDZIAŁOWA
52 365 5608 - ORDYNATOR SENIOR
52 365 5314 - PIELĘGNIARKI
52 365 5320 - RECEPCJA (V PIĘTRO)
52 365 5306 - SEKRETARIAT
17

  Anestezjologia

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pokaż »

52 365 5618 - LEKARZE
52 365 5218 - LEKARZE
52 365 5285 - ODDZIAŁOWA
52 365 5455 - IOM
52 365 5279 - ORDYNATOR
52 365 5226 - PIELĘGNIARKI
52 365 5433 - PIELĘGNIARKI
52 365 5655 - PIELĘGNIARKI - IOM
52 365 5224 - SEKRETARIAT
18

  Ratownictwo

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

Pokaż »

52 365 5128 - OKMR) - GABINET AMBULATORIUM
52 365 5764 - OKMR) - LEKARZ DYŻURNY
52 365 5493 - OKMR) - REJESTRACJA
52 365 5494 - OKMR) - REJESTRACJA
52 365 5695 - OKMR) - REJESTRACJA
52 365 5209 - OKMR) - SEKRETARIAT
52 365 5211 - IZBA PRZYJĘĆ - GINEKOLOGICZNA
52 365 5214 - IZBA PRZYJĘĆ - PORODOWA
52 365 5379 - IZBA PRZYJĘĆ - URAZÓWKA
52 365 5664 - KIEROWNIK
52 365 5607 - ODDZIAŁOWA
52 365 5210 - REJESTRACJA (PRZYJĘCIE) PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
52 365 5574 - REJESTRACJA (PRZYJĘCIE) PACJENTÓW NA ODDZIAŁY