Lista Kliniki, Oddziałów Klinicznych, Oddziałów

Lp Lista Kliniki, Oddziałów Klinicznych, Oddziałów Telefony
1

  Alergologia

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Pokaż »

52 365 5548 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5554 - LEKARZE
52 365 5555 - LEKARZE
52 365 5557 - LEKARZE
52 365 5551 - ODDZIAŁOWA
52 365 5556 - PIELĘGNIARKI
52 365 5836 - POKÓJ SOCJALNY
52 365 5416 - SEKRETARIAT KLINIKI
52 365 5775 - Z-CA KIEROWNIKA KLINIKI
2

  Angiologia

Klinika Angiologii

Pokaż »

3

  Chirurgia

Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Pokaż »

52 365 5678 - DLA PACJENTÓW
52 365 5232 - KIEROWNIK KLINIKI (SEKRETARIAT)
52 365 5255 - LEKARZE
52 365 5357 - LEKARZE
52 365 5676 - ODDZIAŁOWA
52 365 5257 - PIELĘGNIARKI
52 365 5782 - SEKRETARIAT KLINIKI (FAX)
4

  Foniatria

Klinika Foniatrii i Audiologii

Pokaż »

52 365 5744 - GABINET LEKARSKI
52 365 5586 - KIEROWNIK
52 365 5743 - MENAGER KLINIKI
52 365 5843 - PORADNIA LOGOPEDYCZNA
52 365 5480 - REJESTRACJA
5

  Gastroenterologia

Klinika Gastroenterologii

Pokaż »

52 365 5281 - DYŻURKA PIELĘGNIAREK
52 365 5284 - KIEROWNIK KLINIKI / SEKRETARIAT
52 365 5283 - LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5463 - LEKARZE
52 365 5573 - LEKARZE
52 365 5272 - ODDZIAŁOWA
52 365 5471 - SEKRETARIAT MEDYCZNY
52 365 5544 - SEKRETARIAT MEDYCZNY
6

  Hematologia

Klinika Hematologii

Pokaż »

52 365 5859 - GABINET - PODANIA WLEWÓW CHEMII
52 365 5668 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5275 - LEKARZE
52 365 5276 - LEKARZE
52 365 5728 - MENADŻER KLINIKI
52 365 5402 - ODDZIAŁOWA
52 365 5359 - PIELĘGNIARKI
52 365 5659 - PIELĘGNIARKI - LADA
52 365 5254 - SEKRETARIAT
7

  Kardiologia

Klinika Kardiologii

Pokaż »

52 365 5686 - LEKARZE (I piętro)
52 365 5786 - LEKARZE (I piętro)
52 365 5628 - LEKARZE (niski parter)
52 365 5328 - LEKARZE INWAZJA (parter)
52 365 5550 - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5558 - PIELĘGNIARKI (I piętro)
52 365 5322 - PIELĘGNIARKI (parter)
52 365 5470 - PIELĘGNIARKI - INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA (ITK I piętro)
52 365 5145 - PIELĘGNIARKI INWAZYJNE (parter)
52 365 5837 - POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU
52 365 5144 - PRACOWNIA INWAZYJNA (parter)
52 365 5616 - SEKRETARIAT / REJESTRACJA NA KORONOGRAFIĘ
52 365 5653 - SEKRETARIAT KIEROWNIKA KLINIKI
52 365 5553 - SEKRETARIAT KIEROWNIKA KLINIKI
8

  Noworodki

Klinika Neonatologii

Pokaż »

52 365 5756 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5228 - LEKARZ KIERUJĄCY KLINIKĄ
52 365 5229 - LEKARZE
52 365 5262 - LEKARZE
52 365 5673 - LEKARZE
52 365 5206 - ODDZIAŁOWA
52 365 5755 - PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
52 365 5227 - PIELĘGNIARKI
52 365 5685 - PIELĘGNIARKI - LADA
52 365 5672 - PIELĘGNIARKI - SOCJALNY
52 365 5568 - SEKRETARIAT
52 365 5762 - SEKRETARIAT (FAX)
52 365 5722 - WCZEŚNIAKI
9

  Neurologia

Klinika Neurochirurgii i Neurologii.
Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu.

Pokaż »

52 365 5564 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5567 - LEKARZE
52 365 5767 - LEKARZE
52 365 5566 - LEKARZE
52 365 5541 - ODDZIAŁOWA
52 365 5543 - PIELĘGNIARKI
52 365 5546 - PIELĘGNIARKI
52 365 5565 - SEKRETARIAT
10

  Neurochirurgia

Klinika Neurochirurgii i Neurologii
Oddział Neurochirurgii

Pokaż »

52 365 5428 - GAB. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
52 365 5205 - GABINET LEKARSKI
52 365 5593 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5636 - PACJENCI (LADA PIELĘGNIAREK)
52 365 5669 - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5153 - SALA OPERACYJNA
52 365 5773 - SALA OPERACYJNA - KOORDYNATOR
52 365 5737 - SALA POOPERACYJNA
52 365 5560 - SALOWE
52 365 5505 - SEKRETARIAT
11

  Okulistyka

Klinika Okulistyki i Optometrii

Pokaż »

52 365 5849 - KIEROWNIK KLINIKI (SEKRETARIAT)
52 365 5391 - LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5311 - LEKARZ KIERUJĄCY KLINIKĄ
52 365 5313 - LEKARZE
52 365 5514 - ODDZIAŁOWA
52 365 5473 - SEKRETARIAT
52 365 5312 - SEKRETARIAT
52 365 5682 - SEKRETARIAT
12

  Ortopedia

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Pokaż »

52 365 5588 - LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
52 365 5264 - LEKARZE
52 365 5660 - LEKARZE
52 365 5286 - LEKARZE
52 365 5265 - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5268 - PIELĘGNIARKI
52 365 5267 - SEKRETARIAT
52 365 5287 - SEKRETARIAT
52 365 5581 - Z-CA LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM
13

  Otolaryngologia

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Pokaż »

52 365 5291 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5288 - LEKARZE
52 365 5848 - LEKARZE
52 365 5280 - ODDZIAŁOWA
52 365 5289 - PIELĘGNIARKI
52 365 5580 - SEKRETARIAT
52 365 5697 - SEKRETARIAT (FAX)
14

  Ginekologia, Położnictwo

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Pokaż »

52 365 5230 - IZOLATKA NR.11
52 365 5250 - IZOLATKA NR.12
52 365 5216 - LEKARZE
52 365 5116 - LEKARZE
52 365 5720 - PACJENTKI - LADA
52 365 5244 - POŁOŻNA KOORDYNUJĄCA
52 365 5217 - SEKRETARIAT
52 365 5842 - SEKRETARIAT - FAX
52 365 5526 - SEKRETARIAT / KIEROWNIK KLINIKI (FAX)
52 365 5186 - GAB. REHABILITACJI
52 365 5461 - GAB. LEKARSKI
52 365 5231 - LEKARZE
52 365 5246 - LEKARZE
52 365 5242 - POŁOŻNA KOORDYNUJĄCA
52 365 5239 - POŁOŻNE - LADA
52 365 5662 - SEKRETARIAT (FAX)
52 365 5863 - POŁOŻNA KOORDYNUJĄCA
52 365 5497 - SALA OPERACYJNA CIĘĆ CESARSKICH
52 365 5820 - GABINET USG
52 365 5715 - DYŻURKA POŁOŻNYCH
52 365 5765 - GABINET ZABIEGOWY / PACJENCI
52 365 5127 - KUCHNIA KLINIKI
52 365 5235 - LEKARZE
52 365 5237 - LEKARZE
52 365 5819 - POŁOŻNA ODDZIAŁOWA KLINIKI
52 365 5215 - INSTRUMENTARIUSZKI
52 365 5719 - INSTRUMENTARIUSZKI
52 365 5504 - POKÓJ SOCJALNY POŁOŻNYCH
15

  Reumatologia

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Pokaż »

52 365 5525 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5520 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5691 - LEKARZE
52 365 5692 - LEKARZE
52 365 5523 - LEKARZE
52 365 5838 - LEKARZE
52 365 5524 - ODDZIAŁOWA
52 365 5522 - PIELĘGNIARKI
52 365 5531 - SEKRETARIAT - FAX
16

  Urologia

Klinika Urologii

Pokaż »

52 365 5308 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5302 - LEKARZE
52 365 5582 - ODDZIAŁOWA
52 365 5608 - ORDYNATOR SENIOR
52 365 5314 - PIELĘGNIARKI
52 365 5320 - RECEPCJA (V PIĘTRO)
52 365 5306 - SEKRETARIAT
17

  Anestezjologia

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pokaż »

52 365 5618 - LEKARZE
52 365 5218 - LEKARZE
52 365 5285 - ODDZIAŁOWA
52 365 5279 - ORDYNATOR
52 365 5226 - PIELĘGNIARKI
52 365 5433 - PIELĘGNIARKI
52 365 5455 - PIELĘGNIARKI
52 365 5655 - PIELĘGNIARKI - OIT
52 365 5224 - SEKRETARIAT
52 365 5806 - GABINET LEKARSKI
52 365 5804 - ODDZIAŁ
52 365 5805 - PIELĘGNIARKI
52 365 5807 - PIELĘGNIARKI - SOCJALNY
52 365 5132 - SALE CHORYCH
18

  Choroby Wewnętrzne

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

Pokaż »

19

  Ratownictwo

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

Pokaż »

52 365 5211 -
52 365 5214 -
52 365 5128 - OKMR) - GABINET AMBULATORIUM
52 365 5764 - OKMR) - LEKARZ DYŻURNY
52 365 5493 - OKMR) - REJESTRACJA
52 365 5494 - OKMR) - REJESTRACJA
52 365 5695 - OKMR) - REJESTRACJA
52 365 5209 - OKMR) - SEKRETARIAT
52 365 5794 - IZBA PRZYJĘĆ - DLA PACJENTÓW
52 365 5379 - IZBA PRZYJĘĆ - URAZÓWKA
52 365 5664 - KIEROWNIK
52 365 5607 - ODDZIAŁOWA
52 365 5210 - REJESTRACJA (PRZYJĘCIE) PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
52 365 5574 - REJESTRACJA (PRZYJĘCIE) PACJENTÓW NA ODDZIAŁY