Klinika Kardiologii, Farmakologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Ordynator-Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
Oddziałowa: spec. piel. kard. Mirosława Kowalkowska
Liczba łóżek: 46
Lokalizacja: Budynek 7A
Klinika: 1 piętro
Poradnie, Diagnostyka Nieinwazyjna, Pracownia Angiografii i Hemodynamiki: parter
Telefon/fax sekretariat kliniki: 52 365 56 53
Email: kardiologia@biziel.pl
52 365 5470
PIELĘGNIARKI - INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA (ITK I piętro)
52 365 5686
LEKARZE (I piętro)
52 365 5786
LEKARZE (I piętro)
52 365 5550
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5628
LEKARZE (niski parter)
52 365 5653
SEKRETARIAT KIEROWNIKA KLINIKI - FAX
52 365 5558
PIELĘGNIARKI
52 365 5553
SEKRETARIAT KIEROWNIKA KLINIKI
52 365 5616
SEKRETARIAT / REJESTRACJA NA KORONOGRAFIĘ
52 365 5171
ST. ASYSTENT FARMACJI
52 365 5778
PACJENCI / LADA PIELĘGNIAREK (I piętro)
52 365 5839
PIELĘGNIARKI (I piętro)
52 365 5322
PIELĘGNIARKI (parter)
52 365 5144
PRACOWNIA INWAZYJNA (parter)
52 365 5145
PIELĘGNIARKI INWAZYJNE (parter)
52 365 5837
POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU
Poradnia Kardiologiczna Kliniki Kardiologii

Harmonogram pracy poradni


tel. rejestracja: 52 3655 512
fax: 52 3655 624

Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca

Harmonogram pracy poradni


tel. rejestracja: 52 3655 512
fax: 52 3655 624

Poradnia Wszczepiania i Kontroli Stymulatorów

Harmonogram pracy poradni


tel. rejestracja: 52 3655 512
fax: 52 3655 624

O Klinice

Klinika Kardiologii, Farmakologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych jest jednostką Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, zlokalizowaną w Budynku 7A.

Strukturę tworzą następujące podjednostki:
 • Intensywna Terapia Kardiologiczna
 • Odcinek łóżkowy
 • Pracownia Angiografii i Hemodynamiki
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownie Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
 • Zespół poradni (Poradnia Kardiologiczna, Wojewódzka Poradnia Diagnostyki
  i Leczenia Niewydolności Serca, Poradnia Wszczepiania i Kontroli Stymulatorów, Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca)

Klinika Kardiologii w ocenie Konsultanta krajowego ds. kardiologii posiada stopień referencyjności IIIB.

Klinika Kardiologii dysponuje 46 łóżkami, w tym 15 Intensywnej Terapii Kardiologicznej, przyjmując pacjentów w trybie pilnym i planowym. Zapewnia pełen zakres leczenia zachowawczego, a także natychmiastowy dostęp do procedur inwazyjnych. Klinika obejmuje swym zakresem również stałą, systematyczną ambulatoryjną opieką nad pacjentem realizowaną przez wykształconych specjalistów w zakresie kardiologii.

Zespół Kliniki Kardiologii otacza opieką miesięcznie ok. 300 pacjentów
z Bydgoszczy oraz całego Województwa Kujawsko - Pomorskiego pełniąc funkcje konsultacyjne dla innych szpitali. Klinika Kardiologii jako jeden z kilku ośrodków
w Polsce zajmuje się diagnostyką i leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego.

Personel Kliniki Kardiologii uczestniczy w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych tematycznie związanych z zakresem i istotą pracy w klinice. Na wysoki poziom świadczonych usług medycznych oraz profesjonalizm pracy mają wpływ także ukończone kursy specjalistyczne.


W Pracowniach Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej wykonuje się badania diagnostyczne dla pacjentów Kliniki, pacjentów hospitalizowanych w pozostałych jednostkach Szpitala oraz pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym kierowanych z innych poradni specjalistycznych i POZ. W Pracowniach wykonuje się szereg badań diagnostycznych.
 1. PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII
  • echo przezklatkowe (M-mode, 2D, Doppler, Doppler-color)
  • echo przezprzełykowe
  • echokardiograficzne próby obciążeniowe
  • ultrasonografia tętnic szyjnych i kręgowych (Duplex Scan)
 2. PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH
  • na bieżni
  • na cykloergometrze rowerowym
 3. PRACOWNIA ERGOSPIROMETRII
  Pracownia Ergospirometryczna wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęt (ZAN-680). Wykonywane badanie ergospirometryczne jest badanem nieinwazyjnym, stanowi połączenie próby wysiłkowej na bieżni ruchomej z pomiarem gazów w powietrzu oddechowym.
 4. PRACOWNIA HOLTERA
  • 24-godzinne monitorowanie ekg
  • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego
 5. PRACOWNIA TESTÓW POCHYLENIOWYCH
  • nieinwazyjna ocena parametrów hemodynamicznych (Task Force Monitor)
  • testy pionizacyjne


Pracownia Angiografii i Hemodynamiki rozpoczęła działalność 1 stycznia 2006 roku. W Pracowni przeprowadzane są diagnostyczne i terapeutyczne zabiegi endowaskularne: koronarografie oraz angioplastyki wieńcowe, angiografie i angioplastyki obwodowe, cewnikowania serca, zabiegi implantacji stymulatorów i kardiowerterów - defibrylatorów.

Skierowanie do Pracowni Angiografii i Hemodynamiki

Pracownicy Kliniki Kardiologii

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. GRZEGORZ GRZEŚK

Z-ca Kierownika
dr n. med. ROBERT BUJAK
dr n. med. JAN BŁAŻEJEWSKI

Pielęgniarka Oddziałowa
spec. piel. kard. MIROSŁAWA KOWALKOWSKA

Pielęgniarka Koordynująca
spec. piel. zach. JADWIGA KUNCE

Kierownik Pracowni Angiografii i Hemodynamiki
dr n. med. WOJCIECH BALAK
Konsultant naukowy
prof. dr hab. n. med. WŁADYSŁAW SINKIEWICZ
Menedżer Kliniki
dr n. o zdr. MAGDALENA ŚCIESIŃSKA

Zespół lekarski:
dr n. med. MAŁGORZATA DOBOSIEWICZ, spec. ch. wewn., spec. kardiolog
dr n. med. MAREK RADOMSKI, spec. ch. wewn., spec. kardiolog
dr n. med. WOJCIECH GILEWSKI, spec. ch. wewn., spec. kardiolog
dr n. med. JOANNA BANACH, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
dr n. med. MAGDALENA WĘGLARZ, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
dr n. med. DOROTA BEDNARSKA, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
dr n. med. MARCIN WALUKIEWICZ, spec. kardiolog
dr n. med. JAROSŁAW PIETRZAK, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
dr n. med. A. WOŹNIAK – WIŚNIEWSKA, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
dr n. med. MICHAŁ ZIOŁKOWSKI, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
lek. med. SŁAWOMIR SIELSKI, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
lek. med. GABRIEL BIELAWSKI, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
lek. med. PRZEMYSŁAW SAWICKI, spec. kardiolog
lek. med. JAKUB KONIECZNY, spec. chorób wewn.

Rezydenci:
Lek. med. TOMASZ ALEKSIEWICZ
Lek. med. KACPER BIAŁOWĄS
Lek. med. JOANNA GRZYBEK
Lek. med. WOJCIECH HERTMANOWSKI
Lek. med. KINGA KURIGA
Lek. med. DOMINIKA POPRAWA-SOKOŁOWSKA
Lek. med. MAGDALENA RZEŹNIK
Lek. med. KAROLINA SADOWSKA
Lek. med. ANDRZEJ ZIELIŃSKI

Zespół pielęgniarski:
Spec. piel. kardiologicznego RENATA ŚWITAŁA
Spec. piel. kardiologicznego mgr ALICJA WALKOWSKA
Spec. piel. internistycznego mgr SAMANTA KOSZEWSKA
Spec. piel. internistycznego mgr ANNA MIELIŃSKA
Spec. piel. internistycznego mgr GRAŻYNA BIAŁAS
Spec. piel. internistycznego lic. BEATA SOSNOWSKA
Spec. piel. internistycznego lic. MONIKA WOŹNIAK
Spec. piel. zachowawczego mgr MAGDALENA KWIATKOWSKA
Spec. piel. zachowawczego mgr MARZENA JASZCZAK
Spec. piel. zachowawczego mgr BARBARA GEHFELD
Spec. piel. zachowawczego mgr ANNA KASZYŃSKA
Spec. piel. zachowawczego mgr IRENA GOC
Spec. piel. zachowawczego lic. LILIANA BOROCH ZIELIŃSKA
Spec. piel. zachowawczego lic. JUSTYNA HEMMERLING
Spec. piel. zachowawczego lic. WIOLETTA KAWECKA
Spec. piel. zachowawczego BEATA BEDNAREK
Spec. piel. zachowawczego DOROTA TONN
Spec. piel. zachowawczego EWA KAPUŚCIŃSKA
Spec. piel. zachowawczego GABRIELA KAZIMIERSKA
Spec. piel. zachowawczego ANNA ŁANGOWSKA
Spec. piel. geriatrycznego mgr ANNA WASZKIEWICZ
Spec. piel. geriatrycznego mgr AGNIESZKA PAULIŃSKA
Spec. piel. geriatrycznego lic. HONORATA KASPRZAK
Spec. piel. geriatrycznego MAŁGORZATA MOTŁAWSKA
Spec. piel. geriatrycznego KATARZYNA MULAR
Spec. piel. geriatrycznego STANISŁAW GIŻA
Spec. piel. chirurgicznego mgr JUSTYNA NIKLASZ
Mgr pielęgniarstwa DOROTA KASPROWICZ
Mgr pielęgniarstwa ELŻBIETA JANICKA
Mgr pielęgniarstwa LIDIA GÓRSKA
Mgr pielęgniarstwa OLGA KAŁAMAJA
Mgr pielęgniarstwa JUSTYNA WYZINA
Mgr pielęgniarstwa ANNA PACIOREK
Mgr pielęgniarstwa ALEKSANDRA ROMAŃCZUK
Mgr pielęgniarstwa ALEKSANDRA WONS
Mgr pielęgniarstwa MAGDALENA KRUSZEWSKA
Mgr pielęgniarstwa MONIKA SŁOMKOWSKA
Lic. pielęgniarstwa MAGDA PARADOWSKA
Lic. pielęgniarstwa KLAUDIA WESOŁOWSKA
St. pielęgniarka MAŁGORZATA BUDNIK
Pielęgniarka MAGDALENA LUBARSKA
Pielęgniarka IWONA SKRZECZYNA
Pielęgniarz MICHAŁ PAWLACZYK
Pielęgniarka MARIA JANKIEWICZ

Pozostały personel Kliniki:
Psycholog dr n. hum. ANNA RATAJSKA
Mgr fizjoterapii BARBARA BOIŃSKA
Mgr fizjoterapii KAROLINA KUBIAK
St. technik EKG MAŁGORZATA KAFTANIAK
Sekretarka medyczna MAGDALENA WALCZAK
Sekretarka medyczna MARZENA WŁODARSKA
Mgr dietetyki AGNIESZKA RATAJCZAK
Opiekun medyczny KATARZYNA KULIBERDA
Opiekun medyczny MAGDALENA RYCYK
Opiekun medyczny RENATA PANKOWSKA
Opiekun medyczny BEATA GAŁGAŃSKA-FRITZ
Opiekun medyczny PAULINA KWIATKOWSKA
Opiekun medyczny MARLENA CIESIELSKA
Opiekun medyczny SYLWIA SZYMKOWIAK-IWICKA
Opiekun medyczny MAŁGORZATA ZIEGLER
Opiekun medyczny MAŁGORZATA ŻUCHOWSKA
Opiekun medyczny MARZENA WŁODARSKA
Sanitariusz MARIA LIPIŃSKA
Sanitariusz KATARZYNA MAŃKOWSKA
Sanitariusz DOROTA WYCZAŁKOWSKA
Sanitariusz DARIA PIESZAK
Sanitariusz ROMUALDA PLISZKOWSKA
Sanitariusz ELŻBIETA DĄBROWSKA
Sanitariusz BOŻENA ZIÓŁKOWSKA
Sanitariusz EWA PIEKARZ
Sanitariusz MARTA NOWAK
St. salowa MARIA OPASIŃSKA
Salowa MAŁGORZATA SOBOŃ
Salowa WERONIKA SZWEDA
Salowa ŻANETA RAKOWSKA
Salowa AGNIESZKA NOWICKA
Salowa KATARZYNA JANICKA
Salowa MARZENA SZAŁKOWSKA

Fundacja

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGII ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Klinika Kardiologii od lat wspierana jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kardiologii (organizacja pożytku publicznego), która m.in. finansuje badania i szkolenia naukowe, kupując aparaturę badawczą i diagnostyczną .

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kardiologii
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 2
Klinika Kardiologii
KRS 0000093440

Wszystkim, którzy zechcą wspomóc Fundację serdecznie dziękujemy!

Nr konta Fundacji: 15 1020 1475 0000 8202 0019 1619


Galeria