Klinika Kardiologii

Ordynator-Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
Oddziałowa: Pielęgniarka Specjalista Jadwiga Kunce
Liczba łóżek: 53
Lokalizacja: Budynek 7A
Klinika: 1 piętro
Poradnie, Diagnostyka Nieinwazyjna, Pracownia Angiografii i Hemodynamiki: parter
Telefon/fax sekretariat kliniki: 52 365 56 53
Email: kardiologia@biziel.pl
Strona internetowa Kliniki
52 365 5470
PIELĘGNIARKI - INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA (ITK I piętro)
52 365 5686
LEKARZE (I piętro)
52 365 5786
LEKARZE (I piętro)
52 365 5550
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5628
LEKARZE (niski parter)
52 365 5653
SEKRETARIAT KIEROWNIKA KLINIKI
52 365 5558
PIELĘGNIARKI (I piętro)
52 365 5553
SEKRETARIAT KIEROWNIKA KLINIKI
52 365 5616
SEKRETARIAT / REJESTRACJA NA KORONOGRAFIĘ
52 365 5322
PIELĘGNIARKI (parter)
52 365 5144
PRACOWNIA INWAZYJNA (parter)
52 365 5328
LEKARZE INWAZJA (parter)
52 365 5145
PIELĘGNIARKI INWAZYJNE (parter)
52 365 5837
POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU
Poradnia Kardiologiczna Kliniki Kardiologii

Harmonogram pracy poradni


tel. rejestracja: 52 3655 512
fax: 52 3655 624

Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca

Harmonogram pracy poradni


tel. rejestracja: 52 3655 512
fax: 52 3655 624

Poradnia Wszczepiania i Kontroli Stymulatorów

Harmonogram pracy poradni


tel. rejestracja: 52 3655 512
fax: 52 3655 624

O Klinice

Klinika Kardiologii jest jednostką Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, zlokalizowaną w Budynku 7A.

Strukturę Kliniki Kardiologii tworzą następujące podjednostki:
 • Intensywna Terapia Kardiologiczna
 • Odcinek łóżkowy
 • Pracownie Angiografii i Hemodynamiki
 • Pracownie Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
 • Poradnie Kardiologiczne - Harmonogram pracy poradni

Klinika Kardiologii w ocenie Konsultanta krajowego ds. kardiologii posiada stopień referencyjności IIIB.

Klinika Kardiologii dysponuje 53 łóżkami, w tym 12 Intensywnej Terapii Kardiologicznej, przyjmując pacjentów w trybie pilnym i planowym. Zapewnia pełen zakres leczenia zachowawczego, a także natychmiastowy dostęp do procedur inwazyjnych. Klinika obejmuje swym zakresem również stałą, systematyczną ambulatoryjną opieką nad pacjentem realizowaną przez wykształconych specjalistów w zakresie kardiologii.

Zespół Kliniki Kardiologii otacza opieką miesięcznie ok. 300 pacjentów z Bydgoszczy oraz całego Województwa Kujawsko - Pomorskiego pełniąc funkcje konsultacyjne dla innych szpitali. Klinika Kardiologii jako jeden z kilku ośrodków w Polsce zajmuje się diagnostyką i leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego.

Personel Kliniki Kardiologii uczestniczy w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych tematycznie związanych z zakresem i istotą pracy w klinice. Na wysoki poziom świadczonych usług medycznych oraz profesjonalizm pracy mają wpływ także ukończone kursy specjalistyczne.


W Pracowniach Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej wykonuje się badania diagnostyczne dla pacjentów Kliniki, pacjentów hospitalizowanych w pozostałych jednostkach Szpitala oraz pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym kierowanych z innych poradni specjalistycznych i POZ. W Pracowniach wykonuje się szereg badań diagnostycznych.
 1. PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII
  • echo przezklatkowe (M-mode, 2D, Doppler, Doppler-color)
  • echo przezprzełykowe
  • echokardiograficzne próby obciążeniowe
  • ultrasonografia tętnic szyjnych i kręgowych (Duplex Scan)
 2. PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH
  • na bieżni
  • na cykloergometrze rowerowym
 3. PRACOWNIA ERGOSPIROMETRII
  Pracownia Ergospirometryczna wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęt (ZAN-680). Wykonywane badanie ergospirometryczne jest badanem nieinwazyjnym, stanowi połączenie próby wysiłkowej na bieżni ruchomej z pomiarem gazów w powietrzu oddechowym.
 4. PRACOWNIA HOLTERA
  • 24-godzinne monitorowanie ekg
  • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego
 5. PRACOWNIA TESTÓW POCHYLENIOWYCH
  • nieinwazyjna ocena parametrów hemodynamicznych (Task Force Monitor)
  • testy pionizacyjne


Pracownia Angiografii i Hemodynamiki rozpoczęła działalność 1 stycznia 2006 roku. W Pracowni przeprowadzane są diagnostyczne i terapeutyczne zabiegi endowaskularne: koronarografie oraz angioplastyki wieńcowe, angiografie i angioplastyki obwodowe, cewnikowania serca, zabiegi implantacji stymulatorów i kardiowerterów - defibrylatorów.

Skierowanie do Pracowni Angiografii i Hemodynamiki

Pracownicy Kliniki Kardiologii

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. GRZEGORZ GRZEŚK

Z-ca Kierownika
dr n. med. ROBERT BUJAK

Z-ca Kierownika
dr n. med. JAN BŁAŻEJEWSKI

Pielęgniarka Oddziałowa
spec. piel. zach. JADWIGA KUNCE

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
spec. piel. zach. WIESŁAWA SULARZ

Kierownik Pracowni Angiografii i Hemodynamiki
dr n. med. WOJCIECH BALAK

Kierownik WPDiLNS
dr n. med. DANUTA KARASEK

Konsultant naukowy
prof. dr hab. n. med. WŁADYSŁAW SINKIEWICZ

Menedżer Kliniki
mgr MAGDALENA ŚCIESIŃSKA

Zespół lekarski:
dr n. med. MAŁGORZATA DOBOSIEWICZ, spec. ch. wewn., spec. kardiolog
dr n. med. MAREK RADOMSKI, spec. ch. wewn., spec. kardiolog
lek. med. SŁAWOMIR SIELSKI, spec. chorób wewnętrznych, spec. kardiolog
dr n. med. WOJCIECH GILEWSKI, spec. ch. wewn., spec. kardiolog
dr n. med. JOANNA BANACH, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
dr n. med. MAGDALENA WĘGLARZ, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
dr n. med. DOROTA BEDNARSKA, spec. chorób wewnętrznych, spec. kardiolog
dr n. med. MAGDALENA GROCHOWSKA, spec. kardiolog
lek. med. MARCIN WALUKIEWICZ, spec. kardiolog
lek. med. JAROSŁAW PIETRZAK, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
lek. med. GABRIEL BIELAWSKI, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
dr n. med. A. WOŹNIAK – WIŚNIEWSKA, spec. chorób wewn., spec. kardiolog
lek. med. MICHAŁ ZIOŁKOWSKI, spec. chorób wewnętrznych

Rezydenci:
Lek. med. ANNA DREWNIAK
Lek. med. WOJCIECH HERTMANOWSKI
Lek. med. KAMIL KAMIŃSKI
Lek. med. KINGA KURIGA
Lek. med. MACIEJ LEWIŃSKI
Lek. med. ADRIANNA GRUDEWICZ
Lek. med. BARTOSZ GÓRNY
Lek. med. MATEUSZ KUSIAK
Lek. med. ŁUKASZ WOŁOWIEC
Lek. med. PRZEMYSŁAW SAWICKI
Lek. med. KAMIL KWAS
Lek. med. DOMINIKA POPRAWA-SOKOŁOWSKA
Lek. med. DANIEL ROGOWICZ
Lek. med. ANDRZEJ ZIELIŃSKI

Zespół pielęgniarski:
Spec. piel. kardiologicznego RENATA ŚWITAŁA
Spec. piel. kardiologicznego mgr ALICJA WALKOWSKA
Spec. piel. zachowawczego mgr E. MATCZYŃSKA - ŻŁOBIŃSKA
Spec. piel. zachowawczego Mgr MAGDALENA KWIATKOWSKA
Spec. piel. zachowawczego Mgr MARZENA JASZCZAK
Spec. piel. zachowawczego Mgr BARBARA GEHFELD
Spec. piel. zachowawczego Mgr ANNA KASZYŃSKA
Spec. piel. zachowawczego Mgr MIROSŁAWA KOWALKOWSKA
Spec. piel. zachowawczego Mgr KATARZYNA NIC
Spec. piel. zachowawczego Lic. LILIANA BOROCH ZIELIŃSKA
Spec. piel. zachowawczego Lic. JUSTYNA HEMMERLING
Spec. piel. zachowawczego Lic. IWONA STĘPKOWSKA
Spec. piel. zachowawczego Lic. WIOLETTA KAWECKA
Spec. piel. zachowawczego Lic. JOANNA RADZICKA
Spec. piel. zachowawczego BEATA BEDNAREK
Spec. piel. zachowawczego MARIOLA KOSUBUCKA
Spec. piel. zachowawczego DOROTA TONN
Spec. piel. zachowawczego IRENA GOC
Spec. piel. geriatrycznego Mgr ANNA WASZKIEWICZ
Spec. piel. geriatrycznego Mgr AGNIESZKA PAULIŃSKA
Spec. piel. geriatrycznego Mgr JOANNA GWAREK
Spec. piel. geriatrycznego HONORATA KASPRZAK
Spec. piel. geriatrycznego MAŁGORZATA MOTŁAWSKA
Spec. piel. chirurgicznego Mgr JUSTYNA NIKLASZ
Mgr pielęgniarstwa MARTA ŁASSA
Mgr pielęgniarstwa DOROTA KASPROWICZ
Mgr pielęgniarstwa SAMANTA KOSZEWSKA
Mgr pielęgniarstwa ELŻBIETA JANICKA
Mgr pielęgniarstwa LIDIA GÓRSKA
Mgr pielęgniarstwa OLGA KAŁAMAJA
Mgr pielęgniarstwa JUSTYNA WYZINA
Mgr pielęgniarstwa ANNA PACIOREK
Mgr pielęgniarstwa ANNA MIELIŃSKA
Mgr pielęgniarstwa ALEKSANDRA ROMAŃCZUK
Lic. pielęgniarstwa BEATA SOSNOWSKA
Lic. pielęgniarstwa GRAŻYNA BIAŁAS
Lic. pielęgniarstwa MAŁGORZATA ORESZCZENKO
Lic. pielęgniarstwa MONIKA WOŹNIAK
Lic. pielęgniarstwa MAGDALENA KRUSZEWSKA
Lic. pielęgniarstwa ALEKSANDRA WONS
St. pielęgniarka EWA KAPUŚCIŃSKA
St. pielęgniarka MAŁGORZATA BUDNIK
St. pielęgniarka GABRIELA KAZIMIERSKA
St. pielęgniarka ANNA ŁANGOWSKA
Pielęgniarka MAGDALENA LUBARSKA
Pielęgniarka IWONA SKRZECZYNA
Pielęgniarz MICHAŁ PAWLACZYK

Pozostały personel Kliniki:
Psycholog dr n. hum. ANNA RATAJSKA
Mgr rehabilitacji GRAŻYNA WAŚKOWSKA
St. technik EKG MAŁGORZATA KAFTANIAK
St. sekretarka medyczna ELŻBIETA MARKOWSKA
Sekretarka medyczna ANNA WILCZYŃSKA
Sekretarka medyczna IZABELA CHYLARECKA
Mgr dietetyki AGNIESZKA KACZOROWSKA
Opiekun medyczny KATARZYNA KULIBERDA
Opiekun medyczny ELŻBIETA WOJTALA
Opiekun medyczny RENATA PANKOWSKA
Opiekun medyczny ALEKSANDRA LĘCKOWSKA
Opiekun medyczny BEATA GAŁGAŃSKA-FRITZ
Opiekun medyczny PAULINA KWIATKOWSKA

Sanitariusz MAGDALENA LISIECKA
Sanitariusz MARIA LIPIŃSKA
Sanitariusz KATARZYNA MAŃKOWSKA
Sanitariusz DOROTA WYCZAŁKOWSKA
Sanitariusz DARIA PIESZAK
Sanitariusz ROMUALDA PLISZKOWSKA
Sanitariusz MAŁGORZATA ZIGLER
Sanitariusz ELŻBIETA DĄBROWSKA
Sanitariusz BOŻENA ZIÓŁKOWSKA
Sanitariusz EWA PIEKARZ
Sanitariusz RENATA WIECZOREK
Sanitariusz MAGDALENA RYCYK
St. salowa MARIA OPASIŃSKA
Salowa JOLANTA URBANIAK
Salowa MAŁGORZATA SOBOŃ
Salowa WERONIKA SZWEDA
Salowa ŻANETA RAKOWSKA
Salowa AGNIESZKA NOWICKA

Fundacja

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGII ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Klinika Kardiologii od lat wspierana jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kardiologii (organizacja pożytku publicznego), która m.in. finansuje badania i szkolenia naukowe, kupując aparaturę badawczą i diagnostyczną .

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kardiologii
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 2
Klinika Kardiologii
KRS 0000093440

Wszystkim, którzy zechcą wspomóc Fundację serdecznie dziękujemy!

Nr konta Fundacji: 15 1020 1475 0000 8202 0019 1619