Klinika Hematologii

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Jarosław Czyż, prof. UMK
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Janina Schabowska
Liczba łóżek: 25
Lokalizacja: Pawilon "C" parter, prawa strona
Telefon: 52 3655 254
Email: hematologia.sekretariat@biziel.pl
52 365 5728
MENADŻER KLINIKI
52 365 5275
LEKARZE
52 365 5276
LEKARZE
52 365 5402
ODDZIAŁOWA
52 365 5359
PIELĘGNIARKI
52 365 5659
PIELĘGNIARKI - LADA
52 365 5254
SEKRETARIAT
52 365 5668
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5859
GABINET - PODANIA WLEWÓW CHEMII
Poradnia Hematologiczna

poniedziałek: 07:00-14:35
wtorek: 07:00-18:00
środa: 07:00-14:35
czwartek: 07:00-14:35
piątek: 07:00-14:35


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 371Całodobowy dyżur konsultacyjny.

W ramach "Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023" Klinika Hematologii jest zobowiązana do całodobowego dyżuru konsultacyjnego dla innych podmiotów leczniczych w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Nr kontaktowy to 52 36 55 275, 52 36 55 276, 697 093 598

Zespół Kliniki tworzą


Kierownik Kliniki:
dr hab. n. med. Jarosław Czyż, prof. UMK

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Janina Schabowska

Lekarze:
dr n. med. Anna Jachalska
lek. med. Martyna Sysakiewicz-Buda
lek. med. Karolina Kaczorowska-Bilska
lek. med. Adriana Szukalska
lek. med. Łukasz Szukalski

Pielęgniarki:
lic. Aleksandra Michalska z-ca pielęgniarski oddziałowej
mgr Ada Bzduszyńska
specj. Beata Ciesielska
Ewa Derdzińska
mgr Kinga Drzewiecka
mgr Joanna Janic
mgr Paulina Kaźmierczak
specj. Izabella Małkowska
specj. Edyta Michalska
specj. Aleksandra Mikołajczak
mgr Wioletta Niedzielska
mgr Justyna Sakiewicz
specj. Bogumiła Walczak
mgr Renata Żurawska
Grażyna Zielińska
mgr Łukasz Wodzyński
lic. Anna Fedder
lic. Magdalena Kozioł
mgr Katarzyna Mikołajczyk

Psycholog:
dr n. społ. Joanna Bitner-Szulc

Poradnia Hematologiczna:
dr hab. n. med. Jarosław Czyż, prof. UMK
lek med. Wojciech Świstek
lek med. Joanna Czyżewska
dr n. med. Anna Jachalska
pielęgniarka Alina Bethke


Historia

Do późnych lat dziewięćdziesiątych w województwie kujawsko-pomorskim nie istniał wyspecjalizowany ośrodek zajmujący się pacjentami hematologicznymi. Osoby z powyższymi schorzeniami były leczone w ramach kierowanego przez dr Kąkola Oddziału Chorób Wewnętrznych, trudniejsze przypadki wysyłano do wyspecjalizowanych ośrodków poza granicami województwa. Przełomem było powołanie w 1998 roku Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych, którego ordynatorem był początkowo dr n. med. Jerzy Kąkol, a od 2002 roku do 2016 dr n. med. Grażyna Gadomska. Ze względu na stopniowo postępujące specjalizowanie się kadry oddziału w leczeniu nowotworów hematologicznych, zmianie uległa również i jego nazwa. W 2009 roku został on przemianowany na Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego. W 2011 roku Oddział został włączony w struktury Collegium Medicum, co wiązało się z poszerzeniem dotychczas wykonywanej działalności leczniczej o nauczanie studentów oraz prowadzenie działalności naukowej. Dalszym krokiem było przekształcenie w Klinikę Hematologii, co stało się możliwe, między innymi , dzięki dołączeniu do zespołu dr hab. Jarosława Czyża prof. UMK Collegium Medicum, który kieruje Kliniką od 2016roku. Do zespołu Kliniki dołączają młodzi lekarze, których pierwszy kontakt z hematologią miał miejsce w czasie prowadzonych w jej murach zajęć dydaktycznych. W ostatnich latach baza łóżkowa Kliniki poszerzyła się o Oddział Dzienny. W najbliższym czasie planowana jest, przy współpracy z Collegium Medicum, przebudowa zaplecza dydaktycznego. Uczestniczymy w Narodowym Programie skaz krwotocznych. W bliskich planach jest też powstanie Oddziału Transplantacji Szpików. Rozwijamy zaplecze diagnostyczne: cytometryczne i patomorfologiczne.

Stan obecny

Aktualnie Klinika liczy 25 łóżek szpitalnych, w tym 4 łóżka wydzielonego Intensywnego Nadzoru Hematologicznego oraz pięć stanowisk do chemioterapii dziennej. W skład Kliniki wchodzą również: Poradnia Hematologiczna. Rocznie w Klinice ma miejsce około 3 tysiące hospitalizacji, w Poradni udzielanych jest od 10-12 tysięcy porad. Zakres działalności medycznej obejmuje diagnostykę i leczenie nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego wg. najnowszych zaleceń polskich i europejskich grup badawczych, takich jak: Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek Dorosłych, „European Leukemia Net‘’, Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, Polskiej Grupy Szpiczakowej. Wyniki prowadzonego przez nas leczenia publikowane i wykorzystywane są do analiz prowadzonych przez ogólnokrajowe, a niektóre zagadnienia światowe grupy badawcze. Dzięki prowadzonym badaniom klinicznym zainteresowani pacjenci mają dostęp również do innowacyjnych metod leczenia. Klinika prowadzi szkolenie specjalizacyjne dla przyszłych hematologów, prowadzone są również szkolenia lekarzy specjalizujących się w zakresie :chorób wewnętrznych, onkologii i hematologii. W klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów polskich i anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego z przedmiotów: ,,Propedeutyka chorób wewnętrznych’’, ,,Choroby wewnętrzne’’ oraz ,,Choroby wewnętrzne – hematologia’’. Lekarze Kliniki zaangażowani są w badania naukowe dotyczące epigenetyki ostrych białaczek oraz zespołów mielodysplastycznych, czynników prognostycznych w przewlekłej białaczce limfatycznej oraz szpiczaku mnogim, zaburzenia hemostazy, ocena czynników ryzyka zakrzepowego w nowotworach mieloproliferacyjnych BCR - ABL – ujemnych oraz etiologii małopłytkowości. Klinika współpracuje naukowo z jednostkami naukowymi Collegium Medicum, a także z ogólnokrajowymi grupami badawczymi.