Klinika Foniatrii i Audiologii

Kierownik: dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz, prof. UMK
Oddziałowa: Danuta Szczepańska
Liczba łóżek: 6
Lokalizacja: Budynek Główny, niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 480
Email: foniatria@biziel.pl
52 365 5744
GAB. LEKARSKI NR 2
52 365 5586
GAB. LEKARSKI NR 1 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5743
GAB. PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ
52 365 5843
GAB. LOGOPEDYCZNY NR 3
Poradnia Foniatryczno-Audiologiczna

poniedziałek: 0730-1500
wtorek: 0730-1500
środa: 0730-1500
czwartek: 0730-1500
piątek: 0730-1500


Od 19.04.2022 r. rejestracja do poradni pod numerem telefonu (700-1800):
52 3655 999
52 3655 998
52 3655 997

Poradnia Logopedyczna

poniedziałek: 0730-1500
wtorek: 0730-1500
środa: 0730-1500
czwartek: 1100-1800
piątek: 0730-1500


Godziny rejestracji do poradni 0800-1400
tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 674

Informacje o Klinice

Zakres usług medycznych:
 • diagnostyka zaburzeń głosu i mowy z wykorzystaniem najnowszych metod badań, technik i aparatury (laryngowideostroboskopia, ocena kimograficzna, analiza akustyczna, próba wysiłkowa głosu)
 • leczenie fonochirurgiczne z wykorzystaniem techniki laserowej i metod implantacji materiałów allogennych do fałdów głosowych
 • diagnostyka zaburzeń głosu i mowy u dzieci
 • rehabilitacja foniatryczna zaburzeń głosu i mowy o różnej etiologii u dorosłych i dzieci
 • programy profilaktyczno-rehabilitacyjne dla osób zawodowo posługujących się głosem
 • diagnostyka, leczenie i rehabilitacja głosu śpiewaczego
 • badania kandydatów na wyższe uczelnie przygotowujące do zawodu o specjalnych wymaganiach głosowych
 • orzekanie o przydatności do zawodu wymagającego wysiłku głosowego
 • kompleksowa diagnostyka zaburzeń słuchu
 • badania przesiewowe słuchu noworodków i niemowląt, dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • kwalifikacja do implantów słuchowych typu BAHA
Pracownie wchodzące w skład Kliniki:
 • Laryngostroboskopowa
 • Audiologiczna
 • Poradnia Badań Obiektywnych Słuchu
Klinice Podlegają:
 • Poradnia Foniatryczna
  • Poradnia Foniatryczna zajmuje się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją głosu i mowy oraz profilaktyką u osób z zawodowym narażeniem na dysfunkcję głosu.
  • Zakres wykonywanych świadczeń:
   • konsultacja foniatryczna,
   • kompleksowa ocena głosu i mowy u dorosłych i dzieci,
   • badanie laryngowideostroboskopowe,
   • kimografia,
   • analiza akustyczna głosu,
   • badania głosu wokalistów,
   • leczeniem i rehabilitacją głosu i mowy,
   • profilaktyka zawodowych zaburzeń głosu,
   • kompleksowa rehabilitacja osób po operacji usunięcia krtani.
  • Organizowanie kursów szkoleniowych z zakresu emisji głosu razem z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy dla osób zawodowo wymagających dobrej jakości głosu oraz narażonych na nadmierny wysiłek głosowy.
 • Poradnia Audiologiczna
  • Poradnia Audiologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń słuchu i szumów usznych.
  • Zakres wykonywanych świadczeń:
   • audiometria tonalna progowa,
   • audiometria impedancyjna,
   • audiometria nadprogowa i okołoprogowa,
   • audiometria mowy,
   • otoemisja akustyczna,
   • potencjały wywołane z pnia mózgu - BERA,
   • behawioralna ocena słuchu,
   • próby symulacyjne,
   • ocena wideotoskopowa,
   • konsultacja specjalisty audiologa.
  • Poradnia audiologiczna prowadzi badania słuchu w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków jako ośrodek II poziomu referencyjności.
 • Poradnia Logopedyczna
  • W Poradni Logopedycznej prowadzona jest diagnoza i terapia dorosłych, młodzieży i dzieci.
  • Zakres wykonywanych świadczeń:
   • rehabilitacja głosu i mowy u osób po operacjach krtani,
   • rehabilitacja głosu i mowy w schorzeniach neurologicznych,
   • ćwiczenia emisji głosu,
   • terapia wad wymowy,
   • rehabilitacja dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia,
   • diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
   • diagnoza i terapia jąkania.
  • współpraca z Bydgoskim Stowarzyszeniem Laryngektomowanych m.in. w zakresie organizowania kursów nauki głosu i mowy dla osób po całkowitym usunięciu krtani.
 • Zakład Rehabilitacji Słuchu i Mowy

Pracownicy:

Lekarze specjaliści w zakresie otolaryngologii, audiologii i foniatrii:
- dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz, prof. UMK
- dr n. med. Hanna Mackiewicz-Nartowicz
- dr n. med. Maria Drela
- dr n med. Robert Bilewicz
- lek. Malwina Wamka
- dr n. med. Artur Bogacz

Logopedzi:
- dr Lidia Nawrocka - specjalista neurologopeda
- mgr Monika Flisińska

Pielęgniarki:
- Danuta Szczepańska - pielęgniarka koordynująca
- Zofia Franz - audioprotetyk
- Wioletta Jeździkowska - technik badań audiologicznych
- Katarzyna Kubińska

Pozostali pracownicy:
- Daniela Matuszak - rejestratorka medyczna
- mgr Agata Kozakiewicz - audiofonolog, protetyk słuchu

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 • rehabilitacja głosu i mowy po operacjach całkowitego usunięcia krtani
 • rehabilitacja głosu po zabiegach mikrochirurgicznych krtani
 • rehabilitacja w zaburzeniach głosu o podłożu psychogennym
 • rehabilitacja głosu w dysfoniach dziecięcych
 • zawodowe zaburzenia głosu
 • zaburzenia głosu śpiewaczego
 • badania akustyczne głosu

Współpraca naukowo-badawcza:

 • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie profilaktyki zaburzeń głosu u nauczycieli Katedra i Kliniką Foniatrii i Audiologii w Poznaniu
 • DIAGNOVA Technologies Wrocław
 • Weill Cornell Medical College, Nowy Jork - prof. Thomas Murry,
 • Stanford University School of Medicine, Pacific Voice & Speech Foundation
 • prof. Krzysztof Izdebski
 • www.pvsf.org
 • www.sfent.com
 • www.pamcsf.info

Działalność dydaktyczna:

Zajęcia z zakresu foniatrii i audiologii oraz otolaryngologii ze studentami Collegium Medicum UMK Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kursy szkoleniowe dla logopedów dotyczące kompleksowej rehabilitacji osób po operacji usunięcia krtani. Kursy prawidłowej emisji głosu dla osób zawodowo wymagających dobrej jakości głosu oraz narażonych na nadmierny wysiłek głosowy organizowane wspólnie z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy.

Linki do stron:

Warsztaty, Kursy mistrzowskie - Prawidłowa emisja i profilaktyka zaburzeń głosu (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Galeria