Centrum Jednodniowej Terapii Hematologicznej

Kierownik: lek. med. Wojciech Świstek
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Aleksandra Michalska
Lokalizacja: Pawilon 7A, poziom -1
Telefon: 52 3655 807
E-mail: cjth@biziel.pl
52 365 5807
(KONTENER) - SEKRETARIAT
52 365 5804
GAB. ZABIEGOWY / PUNKT POBRAŃ
52 365 5805
GABINET PRZETOCZENIOWY
52 365 5806
GABINET LEKARSKI
52 365 5801
PIEL. KOORDYNUJĄCA

Zespół Centrum tworzą


Kierownik:
lek. med. Wojciech Świstek - specjalista hematolog

Lekarze:
lek. med. Justyna Smith - specjalista hematolog
lek. med. Maciej Pachulski - specjalista hematolog

Zespół pielęgniarski:
Piel. Koordynująca - mgr Aleksandra Michalska, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
mgr piel. Joanna Janic, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
mgr piel. Dorota Bilicka, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej i pielęgniarstwa neonatologicznego
mgr Wioletta Niedzielska, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Diagnosta laboratoryjny:
dr n. med. i n. o zdr. Aleksandra Skalska-Bugała

Sekretarka:
mgr Marta Mętel

Sanitariusz:
Agnieszka Borzych


Informacje o Centrum

Centrum Jednodniowej Terapii Hematologicznej jest nowym, dziennym ośrodkiem, opartym na wzorcach brytyjskich i skierowanym do pacjentów hematologicznych, który w swej strukturze organizacyjnej zawiera:

  • poradnie hematologiczne
  • dzienny 4–łóżkowy gabinet przetoczeniowy
Centrum powstało w styczniu 2024 r. z inicjatywy obecnego kierownika ośrodka – hematologa Wojciecha Świstka i wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów, którzy wymagali częstej hospitalizacji z powodu niedokrwistości i pacjentów hematologicznych leczonych w systemie poradnianym.

Zmiana ustawy o leczeniu krwią i skróceniu czasu obserwacji poprzetoczeniowej do 2 godz. umożliwia przetoczenie krwi w systemie ambulatoryjnym – w dniu zgłoszenia się chorego bądź dnia następnego. Skraca to czas oczekiwania pacjenta na przyjęcie do szpitala i skraca jego pobyt w szpitalu, nie blokuje miejsca pacjentom na oddziałach szpitalnych o specyfice niezwiązanej z hematologią i posiadający zwykle deficyt wolnych łóżek. Pobyt i uzupełniania niedoborów w Centrum jest więc rozwiązaniem nie tylko komfortowym dla pacjenta ale również korzystniejsze ekonomicznie.

Centrum Jednodniowej Terapii Hematologicznej prowadzi działalność diagnostyczną (badania krwi i szpiku kostnego) oraz leczniczą – uzupełnianie niedoborów żelaza, transfuzje krwi, flebotomie. Najczęstsze jednostki chorobowe spotykane w Centrum to przewlekła białaczka szpikowa, przewlekła białaczka limfatyczna, zespół mielodysplastyczny, nadpłytkowość, małopłytkowość, czerwienica, hemochromatoza, trombofilia, szpiczak mnogi, niedokrwistość i zaburzenia krzepnięcia.

W ramach poradni stosujemy głównie chemioterapie doustne, w tym liczne programy terapeutyczne. U pacjentów pierwszorazowych prowadzona jest wnikliwa diagnostyka w zakresie chorób rozrostowych i innych chorób układu krwiotwórczego. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu chemioterapii.

Personel Centrum stanowią osoby kompetentne, z dużym doświadczeniem zawodowym (również z zakresu hematologii), co pozwala na sprawne wykonywanie zabiegów oraz świadczenie usług pielęgnacyjno – leczniczych na wysokim poziomie (także wg. oceny pacjentów).

Centrum prowadzi działalność w oparciu o własną misję:
„W duchu przyjaźni, empatii i zaufania. W oparciu o wiedzę, doświadczenie i największe wartości. Chcemy z radością, profesjonalnie i na najwyższym poziomie pomagać pacjentom, leczyć ich, wspierać, edukować i towarzyszyć w chorobie.”