Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Kierownik Katedry: dr hab.n.med. Jacek Budzyński
Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Grzegorz Pulkowski
Oddziałowa: mgr Beata Czerniak
Liczba łóżek: 43
Lokalizacja: Budynek Główny, 4 piętro, prawa strona
Email: angiologia.biziel@gmail.com
Strona Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
52 365 5146
GABINET BADAŃ HOLTER
52 365 5456
INTENSYWNY NADZÓR INTERNISTYCZNY (INI)
52 365 5212
INTENSYWNY NADZÓR INTERNISTYCZNY (INI)
52 365 5273
LADA - PIELĘGNIARKI
52 365 5274
LEKARZE (IVp. - Interna, kardiologia - prawa strona)
52 365 5747
ODDZIAŁOWA
52 365 5147
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
52 365 5584
SEKRETARIAT MEDYCZNY
52 365 5266
LADA - PIELĘGNIARKI (PRAWA STRONA IIIp)
52 365 5623
GABINET LEKARSKI - (IVp. lewa strona)
52 365 5148
MENEDŻER ODDZIAŁU (III p.)
52 365 5852
GABINET LEKARSKI
Poradnia Chorób Naczyń

poniedziałek: 13:00-14:00
wtorek: 08:00-10:00; 13:00-14:00
środa: 12:00-13:00
czwartek: 10:00-11:00; 13:00-14:00
piątek: 10:00-11:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999

Poradnia Chorób Serca

poniedziałek: 07:00-16:00
wtorek: 07:30-18:00
środa: 07:00-15:00
czwartek: 07:00-15:00
piątek: 07:00-14:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 771

O Klinice


Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych została wyodrębniona na mocy Uchwały nr 79 Senatu UMK z dnia 21.09.2010r., która wymienia Klinikę wśród samodzielnych jednostek prowadzących wraz z podległymi pracowniami działalność naukową, diagnostyczną, profilaktyczno-leczniczą oraz dydaktyczną od 01.06.2009r. Obowiązki Lekarza Kierującego Kliniką pełni dr n. med. Grzegorz Pulkowski.

Klinika prowadzi działalność usługowo-leczniczą na bazie 43-łóżek, z 7-mioma łóżkami intensywnego nadzoru internistyczno-kardiologicznego oraz Poradni Chorób Serca, Poradni Chorób Naczyń, Poradni Diabetologicznej oraz Pracowni Diagnostyki Chorób Serca, Pracowni Diagnostyki Chorób Naczyń i gabinetu konsultacyjnego. Klinika wyposażona jest w ultrasonograf z opcją ECHO serca, usg naczyń i usg jamy brzusznej, monitory do oceny podstawowych funkcji życiowych na sali intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz mobilne kardiomonitory, cykloergometr ekg, bieżnię do przeprowadzania testów wysiłkowych i testów marszowych, zestaw do badań holterowskich oraz dobowego monitorowania ciśnienia tętniczego, a także aparaty do oceny przepływów w naczyniach obwodowych. W Klinice leczeni są pacjenci ze schorzeniami mieszczącymi się w szerokim zakresie dziedziny chorób wewnętrznych oraz chorzy poddawani zabiegom wewnątrznaczyniowym na tętnicach obwodowych, głównie kończyn dolnych, łącznie z tętnicami podudzia i stopy. Pracownicy Kliniki wykonują także wewnątrznaczyniowe zabiegi na tętnicach podobojczykowych, nerkowych, szyjnych i kręgowych oraz zabiegi embolizacji tętnic trzewnych, m.in. w ramach tamowania krwawień z guzów nowotworowych nerki lub pęcherza moczowego (we współpracy z Pracownią Angiografii i Hemodynamiki Kliniki Kardiologii). Ponadto w Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych hospitalizowani są pacjenci wymagający intensywnego nadzoru, łącznie z chorymi kardiologicznymi, z niewydolnością oddechową, na oddechu kontrolowanym i zastępczym, a także pacjenci z niewydolnością przewodu pokarmowego, żywieni do- i pozajelitowo.

Pracownicy Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych współpracują głównie z zespołem Kliniki Chirurgii Ogólnej oraz Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie przedoperacyjnego i pooperacyjnego przygotowania i prowadzenia pacjentów z chorobami naczyń krwionośnych, a także schorzeniami jamy brzusznej. Coraz silniej zacieśnia się współpraca z pozostałymi jednostkami szpitala, konsultowanymi przez lekarzy Kliniki (większość oddziałów zabiegowych Szpitala).

Pracownicy Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych prowadzą działalność naukowo - dydaktyczną. Ośmiu lekarzy posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych, dwóch pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie chorób wewnętrznych i angiologii; kilku jest członkami Zarządów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Pracownicy i rezydenci Oddziału Klinicznego Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych w latach 1996-2011 byli współautorami 317 prac naukowych, w tym 20 opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej na łączną wartość Impact Factor = 129,146. Uczestniczą oni ponadto w licznych konferencjach i warsztatach naukowo-szkoleniowych w kraju i zagranicą. Są zapraszani do wygłoszenia wykładów plenarnych, głównie w zakresie chorób wewnętrznych, angiologii oraz gastroenterologii. W Oddziale Klinicznym/Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych od chwili powstania prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu chorób wewnętrznych dla studentów III i V roku Wydziału Lekarskiego, praktyki studentów kierunku lekarskiego, dietetyki i ratownictwa Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Pracownicy Oddziału/Kliniki byli i są opiekunami i recenzentami kilkunastu prac licencjackich i magisterskich na kierunkach: dietetyka i pielęgniarstwo.

Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych znajduje się na liście Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, angiologii, kardiologii i diabetologii oraz staże kierunkowe w dziedzinie kardiologii, angiologii i diabetologii. Pielęgniarki i lekarze Kliniki prowadzą ponadto kursy specjalistyczne i warsztaty dla pielęgniarek i położnych w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i akredytowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. Przeprowadzane są także szkolenia dla pracowników innych Oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego. Wiele pielęgniarek zatrudnionych w Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych podjęło studia licencjackie i magisterskie (w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego). Uczestniczą także w licznych kursach specjalistycznych podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Pracownicy


Kierownicy:
- dr n. med. Grzegorz Pulkowski, Lekarz Kierujący Kliniką, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych
- dr hab. n. med., prof. UMK Jacek Budzyński, Kierownik Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog, angiolog

Zespół lekarski:
- lek. Marzena Anaszewicz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
- dr hab. n. med. Maciej Bieliński, prof. UMK, specjalista kardiolog
- dr n. med. Marek Ciecierski, specjalista chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej
- dr n. med. Jacek Fabisiak, specjalista chorób wewnętrznych, angiolog, diabetolog
- dr n. med. Marcin Majer, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
- dr n. med. Bogdan Mietła, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
- dr n. med. Wojciech Stankiewicz, specjalista chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej
- lek. Andrzej Strzelecki, specjalista chorób wewnętrznych
- dr n. med. Karol Suppan, specjalista chorób wewnętrznych, angiolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie angiologii
- lek. Marcin Trenkner, specjalista chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej
- lek. Marcin Wasielewski, specjalista chorób wewnętrznych, angiolog
- dr n. med. Radosław Wieczór, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z diabetologii
- lek. Bogusława Wiśniewska, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z angiologii
- lek. Joanna Wiśniewska, specjalista chorób wewnętrznych, angiolog

W trakcie specjalizacji z kardiologii:
- lek. Nina Karge-Chmielewska

W trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych:
- lek. Izabela Bromberek-Orzoł
- lek. Joanna Bulkowska
- lek. Natalia Butt - Husaim
- lek. Artur Mieczkowski
- lek. Marta Nowicka
- lek. Alicja Popiołek
- lek. Marta Spychalska - Zwolińska
- lek. Agnieszka Stachowicz - Karpińska
- lek. Anna Wawrzeńczyk
- lek. Aleksandra Wileńska
- lek. Michał Wojciechowski
- lek. Marta Zawadzka

Zespół pielęgniarski:
- Beata Czerniak, pielęgniarka oddziałowa
- Dorota Rampalska, z-ca pielęgniarki oddziałowej
- Liliana Wnęk, menadżer oddziału
- Wioletta Banaś
- Beata Baron
- Violetta Chróścińska
- Monika Dąbrowska
- Beata Derezińska
- Ewa Domańska
- Marzena Drzazga
- Marianna Dullek
- Edyta Gałka
- Mariola Gierczak
- Jagoda Janczewska
- Maria Janowicz
- Małgorzata Jędrzejczak
- Iwona Juszczyk
- Ewa Kantowicz
- Aleksandra Kaszuba
- Wioletta Kaźmierczak
- Elżbieta Kołudkiewicz
- Katarzyna Kościńska
- Nina Kryza - Rink
- Agnieszka Kwiatkowska
- Alina Lewandowska
- Sylwia Michalska
- Dagmara Niedzielska
- Małgorzata Pawlicka
- Jolanta Pliszczyńska
- Magdalena Popiela
- Violetta Raunest
- Anna Roszak
- Marta Rutkowska
- Grażyna Różycka
- Maria Smuczyńska
- Joanna Stochlińska
- Magdalena Suchomska
- Renata Tomasik - Witkowska
- Patrycja Tota
- Hanna Wielińska - Zawodna
- Marcin Zamiar
- Alina Żakowska
- Patrycja Zielińska

Rehabilitant:
- Grażyna Sokołowska

Sekretarki:
- Aleksandra Kaczmarek
- Justyna Kamińska
- Katarzyna Kruszyńska

Sanitariusze:
- Paweł Czapiewski
- Anna Kościńska-Klonowska

Dietetyk:
- Alicja Jędruch
- Beata Wustrau

Personel pomocniczy:
- Ewa Boniecka
- Marzena Kornowska
- Barbara Mazur
- Jolanta Pyrc
- Iwona Stróżewska
- Elżbieta Szczęsna


Galeria