Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
Liczba łóżek: 21
Lokalizacja: Budynek Główny, 2 piętro
Email: klinchirog@biziel.pl
52 365 5782
SEKRETARIAT KLINIKI (FAX)
52 365 5232
KIEROWNIK KLINIKI (SEKRETARIAT)
52 365 5257
PIELĘGNIARKI
52 365 5255
LEKARZE
52 365 5357
LEKARZE
52 365 5678
DLA PACJENTÓW
52 365 5676
ODDZIAŁOWA
Poradnia Przykliniczna Chirurgii Ogólnej, Jelita Grubego i Stomii

poniedziałek: 09:00-12:30
wtorek: 09:00-12:30
środa: 09:00-12:30
czwartek: 09:00-12:30
piątek: 09:00-12:30


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 249; 52 3655 375

kontakt dla chorych przed i po zabiegach bariatrycznych:
tel. 781 880 162; e-mail: bariatria@biziel.pl

Działalność naukowa i lecznicza


W Klinice Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej prowadzone są badania naukowe i działalność diagnostyczno - lecznicza w zakresie chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, kolorektalnej i onkologicznej, ze szczególnym naciskiem na leczenie chorych z otyłością, chorobą refluksową, nowotworami przewodu pokarmowego, nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego). Priorytetem jest wykonywane zabiegów w technikach małoinwazyjnych oraz rozwój endoskopii i ultrasonografii zabiegowej. W ramach „ostrego dyżuru” hospitalizowani są chorzy wymagający leczenia chirurgicznego w trybie natychmiastowym i pilnym.

W ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej funkcjonują:
 • Poradnia Przykliniczna Chirurgii Ogólnej, Jelita Grubego i Stomii
 • Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa i USG

Główny obszar działań Kliniki obejmuje:
 1. Wykonywanie zabiegów bariatrycznych w technikach małoinwazyjnych: laparoskopowych i endoskopowych z operacjami REDO włącznie.
 2. Zabiegi antyreflukskowe.
 3. Resekcje tarczycy.
 4. Wykonywanie zabiegów endoskopowych, resekcyjnych jelit i zabiegów proktologicznych u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
 5. Kompleksową diagnostykę i leczenie chorych z nowotworami przewodu pokarmowego.
 6. Kompleksową diagnostykę i zabiegi proktologiczne (szczelina odbytu, przetoki odbytu, choroba hemoroidalna) zarówno w ramach hospitalizacji jak również ambulatoryjnie w Poradni Chorób Jelita Grubego i Stomii.
 7. Leczenie chorych z powikłaniami stomii jelitowych (przepuklina okołostomijna, wypadanie, zwężenie stomii) w tym kompleksowa edukacja i udzielanie porad chorym ze stomią.
 8. Badania diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia) i jelita grubego (kolonoskopia).
 9. Wykonywanie zabiegów endoskopowych (plastyka zwężeń w obrębie jelita grubego, zakładanie gastrostomii, leczenie achalazji wpustu, usuwanie polipów z przełyku, żołądka i jelita grubego).
 10. Pełnienie całodobowych dyżurów endoskopowych w ramach Zespołu do tamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
 11. Leczenie żywieniowe chorych w okresie okołooperacyjnym.
W Zespole Kliniki funkcjonuje Szpitalny Zespół Żywieniowy, który udziela konsultacji żywieniowych mających na celu optymalizację leczenia chorych.
Ponadto, w Klinice wykonywane są badania endoskopowe w ramach Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Zasadnicze kierunki badań:
 • Ocena odległych skutków leczenia chorych z otyłością.
 • Wykorzystanie ultrasonografii transrektalnej w diagnostyce chorób odbytu.
 • Leczenie raka jelita grubego.
 • Zakażenie miejsca operowanego.
 • Ocena stanu odżywienia chorych.
 • Profilaktyka odleżyn i leczenie ran przewlekłych.
 • Stomia jako problem kliniczny i pielęgnacyjny.
 • Ból we wczesnym okresie pooperacyjnym.
 • Opieka okołooperacyjna w chirurgii.
 • Jakość życia chorych z chorobami zapalnymi jelit.
 • Powikłania zespoleń jelitowych.

Działalność dydaktyczna


W Klinice Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej prowadzone są zajęcia dla:
 • studentów Wydziału Lekarskiego (III, IV i VI rok studiów),
 • studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (studia licencjackie i magisterskie na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo),
 • pielęgniarki w ramach kursów specjalistycznych i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego (kształcenie podyplomowe),
 • lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urologii, ginekologii, ortopedii i innych dziedzin zabiegowych w ramach szkoleń specjalizacyjnych (kształcenie podyplomowe).

Pracownicy


Zespół lekarski:
dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK - Kierownik Kliniki
dr hab. n. o zdr. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK
dr hab. n. med. Krzysztof Tojek
lek. Paweł Jarmocik - Zastępca Kierownika Kliniki
dr n. med. Maciej Świtoński - starszy asystent
lek. Marcin Mrozowski - starszy asystent
dr n. med. Włodzimierz Gniłka - starszy asystent
lek. Wojciech Ogorzeja - starszy asystent
lek. Tomasz Zwoliński - starszy asystent
dr n. med. Klaudia Juszczuk - starszy asystent
lek. Michał Kaszuba - rezydent

Pielęgniarka Oddz.:
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

Z-ca Pielęgniarki Oddz.:
dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska

Psycholog:
dr n. hum. Anna Ratajska


Galeria