Klinika Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
Liczba łóżek: 25
Lokalizacja: Budynek Główny, 2 piętro
E-mail: klinchirog@biziel.pl
52 365 5782
SEKRETARIAT KLINIKI (FAX)
52 365 5232
KIEROWNIK KLINIKI (SEKRETARIAT)
52 365 5257
PIELĘGNIARKI
52 365 5255
LEKARZE
52 365 5357
LEKARZE
52 365 5678
DLA PACJENTÓW
52 365 5676
ODDZIAŁOWA
Poradnia Przykliniczna Chirurgiczna, Chorób Jelita Grubego i Stomii

poniedziałek: 09:00-12:30
wtorek: 09:00-12:30
środa: 09:00-12:30
czwartek: 09:00-12:30
piątek: 09:00-12:30


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 249; 52 3655 375

kontakt dla chorych przed i po zabiegach bariatrycznych:
tel. 781 880 162; e-mail: bariatria@biziel.pl

Działalność naukowa i lecznicza


W Klinice Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej prowadzone są badania naukowe i działalność diagnostyczno - lecznicza w zakresie chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, kolorektalnej i onkologicznej, ze szczególnym naciskiem na leczenie chorych z otyłością, chorobą refluksową, nowotworami przewodu pokarmowego, nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego). Priorytetem jest wykonywane zabiegów w technikach małoinwazyjnych oraz rozwój endoskopii i ultrasonografii zabiegowej. W ramach „ostrego dyżuru” hospitalizowani są chorzy wymagający leczenia chirurgicznego w trybie natychmiastowym i pilnym.

W ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej funkcjonują:
 • Poradnia Przykliniczna Chirurgii Ogólnej, Jelita Grubego i Stomii
 • Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa i USG

Główny obszar działań Kliniki obejmuje:
 1. Wykonywanie zabiegów bariatrycznych w technikach małoinwazyjnych: laparoskopowych i endoskopowych z operacjami REDO włącznie.
 2. Zabiegi antyreflukskowe.
 3. Resekcje tarczycy.
 4. Wykonywanie zabiegów endoskopowych, resekcyjnych jelit i zabiegów proktologicznych u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
 5. Kompleksową diagnostykę i leczenie chorych z nowotworami przewodu pokarmowego.
 6. Kompleksową diagnostykę i zabiegi proktologiczne (szczelina odbytu, przetoki odbytu, choroba hemoroidalna) zarówno w ramach hospitalizacji jak również ambulatoryjnie w Poradni Chorób Jelita Grubego i Stomii.
 7. Leczenie chorych z powikłaniami stomii jelitowych (przepuklina okołostomijna, wypadanie, zwężenie stomii) w tym kompleksowa edukacja i udzielanie porad chorym ze stomią.
 8. Badania diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia) i jelita grubego (kolonoskopia).
 9. Wykonywanie zabiegów endoskopowych (plastyka zwężeń w obrębie jelita grubego, zakładanie gastrostomii, leczenie achalazji wpustu, usuwanie polipów z przełyku, żołądka i jelita grubego).
 10. Pełnienie całodobowych dyżurów endoskopowych w ramach Zespołu do tamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
 11. Leczenie żywieniowe chorych w okresie okołooperacyjnym.
W Zespole Kliniki funkcjonuje Szpitalny Zespół Żywieniowy, który udziela konsultacji żywieniowych mających na celu optymalizację leczenia chorych.
Ponadto, w Klinice wykonywane są badania endoskopowe w ramach Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Zasadnicze kierunki badań:
 • Ocena odległych skutków leczenia chorych z otyłością.
 • Wykorzystanie ultrasonografii transrektalnej w diagnostyce chorób odbytu.
 • Leczenie raka jelita grubego.
 • Zakażenie miejsca operowanego.
 • Ocena stanu odżywienia chorych.
 • Profilaktyka odleżyn i leczenie ran przewlekłych.
 • Stomia jako problem kliniczny i pielęgnacyjny.
 • Ból we wczesnym okresie pooperacyjnym.
 • Opieka okołooperacyjna w chirurgii.
 • Jakość życia chorych z chorobami zapalnymi jelit.
 • Powikłania zespoleń jelitowych.

Działalność dydaktyczna


W Klinice Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej prowadzone są zajęcia dla:
 • studentów Wydziału Lekarskiego (III, IV i VI rok studiów),
 • studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (studia licencjackie i magisterskie na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo),
 • pielęgniarki w ramach kursów specjalistycznych i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego (kształcenie podyplomowe),
 • lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urologii, ginekologii, ortopedii i innych dziedzin zabiegowych w ramach szkoleń specjalizacyjnych (kształcenie podyplomowe).

Pracownicy


Zespół lekarski:
dr hab. n. med. Michalik Maciej, prof. UMK - Kierownik Kliniki
lek. med. Jarmocik Paweł - zastępca Kierownika Kliniki
dr hab. n. med. Tojek Krzysztof, prof. UMK - Koordynator zespołu żywieniowego i pracowni endoskopii
dr n. med. Świtoński Maciej - specjalista chirurg
dr n. med. Gniłka Włodzimierz - specjalista chirurg
lek. med. Mrozowski Marcin - specjalista chirurg
lek. med. Ogorzeja Wojciech - specjalista chirurg, kardiochirurg
lek. med. Zwoliński Tomasz - specjalista chirurg
lek. med. Alicja Babiak - specjalista chirurg
lek. med. Kowalczewska Magdalena - rezydent
lek. med. Kulczyńska Aleksandra - rezydent
lek. med. Karnowski Mateusz - rezydent
dr n. med. Agnieszka Meder - specjalista gastroenterolog, specjalista chorób wewnętrznych

Zespół konsultacyjny ośrodka wsparcia metodologicznego badań naukowych:
dr hab. n. med. Szwed Krzysztof, prof. UMK - mł. asystent
dr n. mat. Adrian Falkowski - specjalista

Pielęgniarki:
dr n. med. Cierzniakowska Katarzyna - pielęgniarka oddziałowa
dr n. o zdr. Kozłowska Elżbieta - zastępca pielęgniarki oddziałowej
mgr Strzyżewska Beata - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
lic Barylska Adrianna - licencjat pielęgniarstwa
Brzezińska Jolanta - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
Bąkiewicz Danuta - pielęgniarka
Cymbałko Magdalena - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
Deptuch Maria - pielęgniarka
Frankowska Iwona - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Galińska Kinga - magister pielęgniarstwa
Głowiak Joanna - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Golec Katarzyna - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Grabicka Małgorzata - licencjat pielęgniarstwa
Kanicka Anna - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Kaptanova Yana - magister pielęgniarstwa
mgr Kowalewska Ewa - magister pielęgniarstwa
lic. Krawczyk Julia - licencjat pielęgniarstwa
mgr Łabuńska Anna - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Łapacz Magdalena - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Łożyńska Weronika - magister pielęgniarstwa
mgr Małkowska Anna - magister pielęgniarstwa
mgr Michalak Sławomira - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Mrozik Oktawia - magister pielęgniarstwa
mgr Przystałowska Marta - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Sikorska Joanna - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Westphal Beata - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Wyborna Renata - specjalistka w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Zakrzewska Adrianna - licencjat pielęgniarstwa

Pozostali pracownicy:
Wrona Iwona - dietetyczka
mgr Dominika Sobczyńska - fizjoterapeuta
Cygan Donata - opiekun medyczny
Łaganowska Alisa - opiekun medyczny
Marzec Marta - opiekun medyczny
Makowska Irena - sekretarka medyczna
lic. Maluk Lidia - sekretarka medyczna
mgr Pawlaczyk Małgorzata - sekretarka medyczna
Grosshohnacker Justyna - salowa
Skibiński Arkadiusz - sanitariusz

Psycholog:
dr n. hum. Anna Ratajska


Galeria