Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Kierownik Kliniki: dr hab. n. o zdr. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
Liczba łóżek: 25
Lokalizacja: Budynek Główny, 2 piętro
Email: klinchirog@biziel.pl
52 365 5782
SEKRETARIAT KLINIKI (FAX)
52 365 5257
PIELĘGNIARKI
52 365 5255
LEKARZE
52 365 5357
LEKARZE
52 365 5678
PIELĘGNIARKI
52 365 5676
ODDZIAŁOWA
Poradnia Chirurgiczna

poniedziałek: 09:00-13:00
wtorek: 09:00-13:00
środa: 09:00-13:00
czwartek: 09:00-13:00
piątek: 09:00-13:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 249

Poradnia Chorób Jelita Grubego i Stomii

poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 10:00-12:00
środa: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00
piątek: 10:00-14:00


tel. rejestracja: 52 3655 375

Działalność naukowa i lecznicza


W Klinice Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej prowadzone są badania naukowe i działalność diagnostyczno - lecznicza w zakresie chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, kolorektalnej i onkologicznej, ze szczególnym naciskiem na leczenie chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego). W ramach „ostrego dyżuru” hospitalizowani są chorzy wymagający leczenia chirurgicznego w trybie natychmiastowym i pilnym.

W ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej funkcjonują:
 • Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa i USG
oraz Poradnie:
 • Chirurgiczna
 • Chorób Jelita Grubego i Stomii

Główny obszar działań Kliniki obejmuje:
 1. Wykonywanie zabiegów endoskopowych, resekcyjnych jelit i zabiegów proktologicznych u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
 2. Kompleksową diagnostykę i leczenie chorych z nowotworami jelita grubego.
 3. Kompleksową diagnostykę i zabiegi proktologiczne (szczelina odbytu, przetoki odbytu, choroba hemoroidalna) zarówno w ramach hospitalizacji jak również ambulatoryjnie w Poradni Chorób Jelita Grubego i Stomii.
 4. Leczenie chorych z powikłaniami stomii jelitowych (przepuklina okołostomijna, wypadanie, zwężenie stomii) w tym kompleksowa edukacja i udzielanie porad chorym ze stomią.
 5. Badania diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia) i jelita grubego (kolonoskopia).
 6. Wykonywanie zabiegów endoskopowych (plastyka zwężeń w obrębie jelita grubego, zakładanie gastrostomii, leczenie achalazji wpustu, usuwanie polipów z przełyku, żołądka i jelita grubego).
 7. Pełnienie całodobowych dyżurów endoskopowych w ramach Zespołu do tamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
 8. Leczenie żywieniowe chorych w okresie okołooperacyjnym.
W Zespole Kliniki funkcjonuje Szpitalny Zespół Żywieniowy, który udziela konsultacji żywieniowych mających na celu optymalizację leczenia chorych.
Ponadto, w Klinice wykonywane są badania endoskopowe w ramach Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Zasadnicze kierunki badań:
 • Wykorzystanie ultrasonografii transrektalnej w diagnostyce chorób odbytu.
 • Leczenie raka jelita grubego.
 • Zakażenie miejsca operowanego.
 • Ocena stanu odżywienia chorych.
 • Profilaktyka odleżyn i leczenie ran przewlekłych.
 • Stomia jako problem kliniczny i pielęgnacyjny.
 • Ból we wczesnym okresie pooperacyjnym.
 • Opieka okołooperacyjna w chirurgii.
 • Jakość życia chorych z chorobami zapalnymi jelit.
 • Powikłania zespoleń jelitowych.

Działalność dydaktyczna


W Klinice Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej prowadzone są zajęcia dla:
 • studentów Wydziału Lekarskiego (III, IV i VI rok studiów),
 • studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (studia licencjackie i magisterskie na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo),
 • lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urologii, ginekologii, ortopedii i innych dziedzin zabiegowych w ramach szkoleń specjalizacyjnych (kształcenie podyplomowe).

Pracownicy


Zespół lekarski:
dr hab. n. o zdr. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK - Kierownik Kliniki
dr n. med. Krzysztof Tojek - zastępca Kierownika Kliniki
lek. Paweł Jarmocik - starszy asystent
dr n. med. Maciej Świtoński - starszy asystent
lek. Marcin Mrozowski - starszy asystent
dr n. med. Włodzimierz Gniłka - starszy asystent
lek. Wojciech Ogorzeja - starszy asystent
lek. Bogna Prusowska - starszy asystent
lek. Tomasz Zwoliński - rezydent
lek. Klaudia Juszczuk - rezydent
lek. Michał Kaszuba - rezydent

Pielęgniarka Oddz.:
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

Z-ca Pielęgniarki Oddz.:
dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska


Galeria