Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. med. Piotr Marcinkowski
Z-ca Lekarza kierującego Oddziałem: lek. Andrzej Marszałek
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Lidia Iwińska-Tarczykowska
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Iwona Flieger

Liczba łóżek: 12
Lokalizacja: Budynek Główny, parter
Telefon: 52 3655 224
Email: anestezjologia@biziel.pl
52 365 5618
LEKARZE
52 365 5218
LEKARZE
52 365 5285
ODDZIAŁOWA
52 365 5279
LEK. KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
52 365 5226
PIELĘGNIARKI
52 365 5433
PIELĘGNIARKI
52 365 5455
PIELĘGNIARKI
52 365 5655
PIELĘGNIARKI - OIT
52 365 5224
SEKRETARIAT
52 365 5735
SEKRETARIAT / FAX
Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna

poniedziałek: 09:00-13:30
wtorek: 09:00-13:30
środa: 09:00-13:30
czwartek: 09:00-13:30
piątek: 09:00-13:30


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 292

O Oddziale


W naszym Oddziale mieszczącym się na parterze głównego budynku Szpitala, leczymy pacjentów w stanie zagrożenia życia, pacjentów poddanych rozległym i obciążającym operacjom oraz pacjentów z urazami wielonarządowymi.

Są wśród nich osoby kierowane bezpośrednio do Oddziału Intensywnej Terapii, a także pacjenci Klinik i innych oddziałów Szpitala w przypadkach powikłań wymagających specjalistycznych interwencji.

Posiadamy 12 stanowisk wyposażonych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Nad życiem i bezpieczeństwem wszystkich podopiecznych Szpitala czuwa przez całą dobę zespół lekarzy anestezjologów, pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych. Spośród 26 lekarzy, 20 posiada najwyższe kwalifikacje specjalistów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a pozostali są w trakcie specjalizacji.
Obsada 93 pielęgniarek i pielęgniarzy stanowi często o skuteczności zespołu lekarz - pielęgniarka, cieszą się oni powszechnie wysoką oceną umiejętności, a 63 z nich posiada specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Nasze pielęgniarki bywają nierzadko proszone przez inne Oddziały oraz Kliniki do pomocy w rozwiązywaniu problemów w przypadkach, kiedy ważna jest samodzielność i kreatywność.

W Oddziale zatrudnionych jest też 3 ratowników medycznych.

O rehabilitację pacjentów hospitalizowanych dbają 2 fizjoterapeutki.

W sprawnym funkcjonowaniu Oddziału i prowadzeniu dokumentacji medycznej od wielu lat pomagają nam 2 sekretarki medyczne.

O czystość Oddziału dba 12 osób personelu pomocniczego.

Obecnie w naszym szpitalu wykonuje się imponującą liczbę operacji i zabiegów, ponad 10 000 rocznie, a mimo to statystyka powikłań jatrogennych (wynikających z winy leczącego) utrzymuje się na tym samym poziomie. Zgromadzony nowoczesny sprzęt i aparatura monitorująca pozwala na bezpieczne prowadzenie wszelkiego typu i rodzaju znieczuleń.

W ramach naszego Oddziału funkcjonuje:
  • Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna - Budynek Główny, parter, gabinet nr 5,
    tel. 52 3655292.

Pracownicy


Lekarz kierujący
oddziałem:
lek. med. Piotr Marcinkowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Zespół lekarski:
dr n. med. Dorota Arszyńska-Łopatka - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
lek. med. Anna Brzezicka - Jaszkiewicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Krzysztof Jaszowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Kaja Landowska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Joanna Magielska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Andrzej Marszałek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Anna Modzelewska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Anna Molenda–Skonieczna - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr n. med. Andrzej Motuk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Andrzej Mrotek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Michał Mroziński - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Magdalena Nowakowska-Bruś - specjalista Anestezjologii i Intensywnej
lek. med. Krzysztof Olejarczyk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Jacek Rosa - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Piotr Santus - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Ewa Szymborska-Piotrowicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Dagmara Witt - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Radosław Wojnicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, studia podyplomowe w zakresie leczenia bólu
lek. Dominik Nawrocki - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Kamila Gryń - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Katarzyna Myszkowska - Asystent - w trakcie specjalizacji
dr n. med. Mateusz Ozorowski - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Maria Ridel-Pfeffer - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Paweł Stasiak - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Adam Wiśniewski - Asystent - w trakcie specjalizacji


Pielęgniarka Oddz.:
mgr piel. Lidia Iwińska-Tarczykowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki


Psycholog:
mgr Zuzanna Bułkowska


Galeria