Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

P.o. lekarza kierującego oddziałem: lek. med. Piotr Marcinkowski
Oddziałowa: mgr Lidia Iwińska-Tarczykowska
Liczba łóżek: 12
Lokalizacja: Budynek Główny, parter
Telefon: 52 3655 224
Email: anestezjologia@biziel.pl
52 365 5618
LEKARZE
52 365 5218
LEKARZE
52 365 5285
ODDZIAŁOWA
52 365 5279
ORDYNATOR
52 365 5226
PIELĘGNIARKI
52 365 5433
PIELĘGNIARKI
52 365 5455
PIELĘGNIARKI
52 365 5655
PIELĘGNIARKI - OIT
52 365 5224
SEKRETARIAT
52 365 5132
SALE CHORYCH
52 365 5806
GABINET LEKARSKI
52 365 5804
ODDZIAŁ
52 365 5805
PIELĘGNIARKI
52 365 5807
PIELĘGNIARKI - SOCJALNY
Poradnia Leczenia Bólu

wtorek: 07:30-14:30
czwartek: 07:30-14:30
piątek: 07:30-14:30


tel. rejestracja: 52 3655 293
tel. poradnia: 52 3655 293

Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna

poniedziałek: 09:00-13:30
wtorek: 09:00-13:30
środa: 09:00-13:30
czwartek: 09:00-13:30
piątek: 09:00-13:30


tel. rejestracja: 52 3655 292
tel. poradnia: 52 3655 292

O Oddziale


W naszym Oddziale mieszczącym się na parterze głównego budynku Szpitala, leczymy pacjentów w stanie zagrożenia życia, pacjentów poddanych rozległym i obciążającym operacjom oraz pacjentów z urazami wielonarządowymi.

Są wśród nich osoby kierowane bezpośrednio do Oddziału Intensywnej Terapii, a także pacjenci klinik i innych oddziałów Szpitala w przypadkach powikłań wymagających specjalistycznych interwencji.

Posiadamy 12 stanowisk wyposażonych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Nad życiem i bezpieczeństwem wszystkich podopiecznych Szpitala czuwa przez całą dobę zespół lekarzy anestezjologów, pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych. Spośród dwudziestu czterech lekarzy, osiemnastu posiada najwyższe kwalifikacje specjalistów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a pozostali są w trakcie specjalizacji. Sześćdziesiąt osiem pielęgniarek i pielęgniarzy stanowi często o skuteczności zespołu lekarz - pielęgniarka, cieszą się powszechnie wysoką oceną umiejętności, a czterdziestu jeden z nich posiada specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Nasze pielęgniarki bywają nierzadko proszone przez inne oddziały oraz kliniki do pomocy w rozwiązywaniu problemów w przypadkach, kiedy ważna jest samodzielność i kreatywność.

W Oddziale zatrudnionych jest też trzech ratowników medycznych.

Obecnie w naszym szpitalu wykonuje się imponującą liczbę operacji i zabiegów, ponad 10 000 rocznie, a mimo to statystyka powikłań jatrogennych (wynikających z winy leczącego) utrzymuje się na tym samym poziomie. Zgromadzony nowoczesny sprzęt i aparatura monitorująca pozwala na bezpieczne prowadzenie wszelkiego typu i rodzaju znieczuleń.

W ramach naszego Oddziału funkcjonują:
  • Poradnia Leczenia Bólu - Hol Główny Zespołu Poradni, I piętro, gabinet nr 1016,
    tel. 52 3655293
  • Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna - Budynek Główny, parter, gabinet nr 5,
    tel. 52 3655292.

Pracownicy


P.o. lekarza kierującego
oddziałem:
lek. med. Piotr Marcinkowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Zespół lekarski:
dr n. med. Dorota Arszyńska-Łopatka - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
lek. med. Anna Brzezicka - Jaszkiewicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Krzysztof Jaszowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Kaja Landowska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Joanna Magielska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Andrzej Marszałek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Anna Modzelewska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr n. med. Andrzej Motuk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Andrzej Mrotek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Michał Mroziński - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Magdalena Nowakowska-Bruś - specjalista Anestezjologii i Intensywnej
lek. med. Krzysztof Olejarczyk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Jacek Rosa - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Piotr Santus - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Ewa Szymborska-Piotrowicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Dagmara Witt - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Radosław Wojnicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, studia podyplomowe w zakresie leczenia bólu
lek. Dominik Nawrocki - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Kamila Gryń - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Katarzyna Myszkowska - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Mateusz Ozorowski - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Maria Ridel-Pfeffer - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Adam Wiśniewski - Asystent - w trakcie specjalizacji


Pielęgniarka Oddz.:
mgr piel. Lidia Iwińska-Tarczykowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki


Psycholog:
dr n. społ. Joanna Bitner-Szulc


Galeria