Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. med. Piotr Marcinkowski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Lidia Iwińska-Tarczykowska
Liczba łóżek: 12
Lokalizacja: Budynek Główny, parter
Telefon: 52 3655 224
Email: anestezjologia@biziel.pl
52 365 5618
LEKARZE
52 365 5218
LEKARZE
52 365 5285
ODDZIAŁOWA
52 365 5279
LEK. KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
52 365 5226
PIELĘGNIARKI
52 365 5433
PIELĘGNIARKI
52 365 5455
PIELĘGNIARKI
52 365 5655
PIELĘGNIARKI - OIT
52 365 5224
SEKRETARIAT
52 365 5735
SEKRETARIAT / FAX
Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna

poniedziałek: 09:00-13:30
wtorek: 09:00-13:30
środa: 09:00-13:30
czwartek: 09:00-13:30
piątek: 09:00-13:30


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 292

O Oddziale


W naszym Oddziale mieszczącym się na parterze głównego budynku Szpitala, leczymy pacjentów w stanie zagrożenia życia, pacjentów poddanych rozległym i obciążającym operacjom oraz pacjentów z urazami wielonarządowymi.

Są wśród nich osoby kierowane bezpośrednio do Oddziału Intensywnej Terapii, a także pacjenci Klinik i innych oddziałów Szpitala w przypadkach powikłań wymagających specjalistycznych interwencji.

Posiadamy 12 stanowisk wyposażonych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Nad życiem i bezpieczeństwem wszystkich podopiecznych Szpitala czuwa przez całą dobę zespół lekarzy anestezjologów, pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych. Spośród 30 lekarzy, 21 posiada specjalizację z Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a pozostali są w trakcie specjalizacji.
Obsada 90 pielęgniarek i pielęgniarzy stanowi często o skuteczności zespołu lekarz - pielęgniarka, cieszą się oni powszechnie wysoką oceną umiejętności, a 71 z nich posiada specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Nasze pielęgniarki bywają nierzadko proszone przez inne Oddziały oraz Kliniki do pomocy w rozwiązywaniu problemów w przypadkach, kiedy ważna jest samodzielność i kreatywność.

W Oddziale zatrudnionych jest też 3 ratowników medycznych.

O rehabilitację pacjentów hospitalizowanych dbają 2 fizjoterapeutki.

W sprawnym funkcjonowaniu Oddziału i prowadzeniu dokumentacji medycznej od wielu lat pomagają nam 2 sekretarki medyczne.

O czystość Oddziału dba 12 osób personelu pomocniczego.

Obecnie w naszym szpitalu wykonuje się imponującą liczbę operacji i zabiegów, ponad 10 000 rocznie, a mimo to statystyka powikłań jatrogennych (wynikających z winy leczącego) utrzymuje się na tym samym poziomie. Zgromadzony nowoczesny sprzęt i aparatura monitorująca pozwala na bezpieczne prowadzenie wszelkiego typu i rodzaju znieczuleń.

W ramach naszego Oddziału funkcjonuje:
  • Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna - Budynek Główny, parter, gabinet nr 5,
    tel. 52 3655292.

Pracownicy


Lekarz kierujący
oddziałem:
lek. med. Piotr Marcinkowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zastępca Lekarza
Kierującego Oddziałem:
dr n. med. Andrzej Marszałek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Zespół lekarski:
dr n. med. Dorota Arszyńska-Łopatka - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
lek. med. Anna Brzezicka - Jaszkiewicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Krzysztof Jaszowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Kaja Landowska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Joanna Magielska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Anna Modzelewska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Anna Molenda-Skonieczna - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Katarzyna Myszkowska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr n. med. Andrzej Motuk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Andrzej Mrotek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Michał Mroziński - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Dominik Nawrocki - specjalista Anestezjologii i Intensywnej
lek. Magdalena Nowakowska-Bruś - specjalista Anestezjologii i Intensywnej
lek. med. Krzysztof Olejarczyk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Jacek Rosa - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Piotr Santus - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Ewa Szymborska-Piotrowicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Dagmara Witt - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Radosław Wojnicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, studia podyplomowe w zakresie leczenia bólu


Lekarze Rezydenci:
lek. Anna Falkus - asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Łukasz Kosopud - asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Piotr Lackowski - asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Oliwia Lewandowska - asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Klaudia Misiak - asystent - w trakcie specjalizacji
dr n. med. Mateusz Ozorowski - asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Maria Ridel-Pfeffer - asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Kamila Skibińska - asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Paweł Stasiak - asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Adam Wiśniewski - asystent - w trakcie specjalizacji


Pielęgniarka Oddz.:
mgr piel. Lidia Iwińska-Tarczykowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki


Zastępca
Pielęgniarki Oddz:
mgr Iwona Flieger - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki


Zespół pielęgniarski:
mgr Joanna Andrzejewska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
lic. Artur Banaszak - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Ilona Banaszak - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Roman Borzych - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Piotr Bochenek - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Violetta Brożek - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Grażyna Bujko-Mrugowska - pielęgniarka anestezjologiczna
mgr Paweł Bukowski - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Lucyna Chudzińska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
lic. Katarzyna Cisek - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Dawid Czajka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Marta Deja-Fintz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
lic. Kamilla Dobosz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Anna Doligalska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Agnieszka Domagała-Mordacz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Monika Dudek - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Kamila Fiałek - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Anna Fiszer - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Hanna Gawrońska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Beata Gołębiowska-Zielińska - położna anestezjologiczna, specjalista pielęgniarstwa położniczego
mgr Henryka Górska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
lic. Romana Górska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Justyna Grabek - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Joanna Gwarek - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Barbara Gwiazdowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Kamila Halik - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Natalia Jagielska-Rybałt - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Beata Jagiełowicz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Marta Jamka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Ewa Janczewska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Sebastian Janczewski
mgr Iwona Janiszewska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Joanna Klein - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Karolina Konieczka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Beata Kosiorek - pielęgniarka anestezjologiczna
lic. Halina Kruk - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Szymon Kubacka - w trakcie specjalizacji
mgr Aleksandra Kulczyk-Jurkiewicz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Magdalena Kuświk - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Ewa Lach - pielęgniarka anestezjologiczna
Monika Lewicka-Kasprzak - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Joanna Lisowska - w trakcie specjalizacji
mgr Łukasz Literski - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Anna Luba - pielęgniarka anestezjologiczna
mgr Magdalena Lubańska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Anna Łacina - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Magdalena Łańcucka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Natalia Łukasik - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Michał Maliszewski - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Tomasz Miklusz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Joanna Musialik-Gadkowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Katarzyna Nalazek - położna anestezjologiczna, specjalista pielęgniarstwa położniczego
mgr Ewa Nowak - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Katarzyna Pasela - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Martyna Piasecka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Renata Piasecka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Daria Piechowiak - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Agata Piernicka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Przemysław Pietkun - w trakcie specjalizacji
mgr Karolina Piotrowicz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Marlena Podgórska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Łukasz Polewski - w trakcie specjalizacji
mgr Katarzyna Polus - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Beata Popis - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Maciej Pozorski - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
lic. Joanna Radzicka - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Aleksandra Rambowicz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Przemysław Senski - w trakcie specjalizacji
mgr Aleksandra Siekierzycka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Aleksandra Skórzewska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
dr n. o zdrowiu Krystyna Smuczyńska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Michał Socha - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Emilia Stan - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Justyna Stanisławska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Agnieszka Stypczyńska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Ilona Suchara - w trakcie specjalizacji
Alina Suchomska - pielęgniarka anestezjologiczna
mgr Jolanta Surma - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Beata Szałkowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
lic. Monika Szukalska - w trakcie specjalizacji
mgr Grzegorz Szwajca - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Piotr Tomczak
lic. Andrzej Walenczyk - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Michał Wilmanowicz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Danuta Wolf - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Magdalena Woźniak - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Małgorzata Zych-Zalewska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Karolina Żelazna - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki


Ratownicy medyczni:
Rafał Broda
Angelika Cajmer
mgr Jakub Dreliszak


Sekretarki medyczne:
Renata Sobkowicz
mgr Wioletta Zielińska


Fizjoterapeuci:
lic. Justyna Augul-Figura
Klaudyna Biela


Personel pomocniczy:
Marek Czerwiński
Joanna Hilarecka
Monika Kaźmierczak
Mariusz Kiciński
Piotr Kocur
Urszula Kuligowska
Krzysztof Kowalewski
Marcin Kwiatkowski
Izabela Łochowicz
Krzysztofa Miklaszewska
Bożena Pukownik
Patrycja Wszołek


Galeria