Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
Oddziałowa: dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz
Liczba łóżek: 35
Lokalizacja: Budynek 7A (Pawilon C), 1 piętro
Email: kikalerg@cm.umk.pl
52 365 5554
LEKARZE
52 365 5555
LEKARZE
52 365 5557
LEKARZE
52 365 5551
ODDZIAŁOWA
52 365 5775
Z-CA KIEROWNIKA KLINIKI
52 365 5548
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5416
SEKRETARIAT KLINIKI
52 365 5556
PIELĘGNIARKI
52 365 5639
PACJENCI / LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5916
KIEROWNIK KLINIKI / FAX (52-348-40-76)
52 365 5836
POKÓJ SOCJALNY
Przychodnia Alergologiczna

poniedziałek: 07:30-18:00, Gab.Zab. 07:30–14:30
wtorek: 07:30-15:00, Gab.Zab. 07:30–15:30
środa: 07:30-14:00, Gab.Zab. 07:30–15:30
czwartek: 07:30-18:00, Gab.Zab. 07:30–15:30
piątek: 07:30-14:00, Gab.Zab. 07:30–15:30


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999

Poradnia Immunologiczna

poniedziałek: 10:00-12:00
wtorek: 09:00-12:00
środa: 08:00-14:00 (w godz. 08:00-14:00 wyłącznie Pacjenci PNO)


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
Gabinet lekarski 1048 tel.: 52 3655 387
Pielęgniarki 1049A tel.: 52 3655 223

O Klinice


Witamy na stronie internetowej Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych.

Klinika jest jedynym ośrodkiem o profilu alergologiczno-immunologicznym na obszarze Polski Północnej, mieści się na I piętrze Pawilonu 7a Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy. Liczy 20 łóżek internistycznych oraz 15 łóżek o profilu alergologiczno-immunologicznym. Ośrodek uznawany jest w kraju jako referencyjny w zakresie diagnostyki i leczenia chorych z nadwrażliwością alergiczną na pokarm. Ponadto prowadzi działalność leczniczo-diagnostyczną dla pacjentów z zaburzeniami alergicznymi dotyczącymi układu oddechowego, skóry, przewodu pokarmowego i innych narządów, zaburzeniami immunologicznymi w tym wrodzonymi i nabytymi niedoborami immunologicznymi. Jest jednym z najprężniej działających w Polsce ośrodków zajmującym się swoistą immunoterapią chorych uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych.

Zainteresowania naukowe zespołu Kliniki koncentrują się wokół najbardziej aktualnych problemów współczesnej alergologii i immunologii klinicznej. Owocem tych zainteresowań są liczne publikacje w czasopismach zagranicznych i polskich, wiele wystąpień zjazdowych, a także otrzymywane nagrody i wyróżnienia. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy specjalistów z zakresu alergologii, immunologii, chorób wewnętrznych i gastroenterologii - większość z tytułem naukowym doktora nauk medycznych. Zespołem kieruje profesor dr n. med. Zbigniew Bartuzi aktualny Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, autor wielu publikacji naukowych i monografii. Kadra pielęgniarska to zespół doświadczonych, wysoko-kwalifikowanych pielęgniarek z tytułem licencjata lub magistra pielęgniarstwa.

W Klinice działają


Pracownia Immunologiczno - Alergologiczna, która świadczy usługi w zakresie wysokospecjalistycznych badań dotyczących diagnostyki chorób immunologicznych i alergologicznych.
Pobierz ofertę Pracowni Immunologiczno-Alergologicznej

Pracownia Endoskopii i USG prowadząca badania diagnostyczne przewodu pokarmowego i specjalizując się w diagnostyce alergii pokarmowej.

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego w której wykonujemy pełen zakres badań diagnostyczno-leczniczych dotyczący chorób obturacyjnych i restrykcyjnych płuc.

Jako jednostka Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika klinika prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu w zakresie chorób wewnętrznych, immunologii i alergicznych. Zajęcia dydaktyczne w Klinice są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz ćwiczeń przy łóżku chorego i w pracowniach diagnostycznych. W Klinice znajdują się dwie sale seminaryjne: 25 i 36 miejsc siedzących (w tym biblioteka) wyposażone w podstawowe środki audiowizualne.

Klinika prowadzi systematyczne szkolenie podyplomowe lekarzy stażystów, lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych, immunologii i alergologii oraz prowadzi kursy i egzaminy specjalizacyjne z alergologii.

Klinika posiada akredytację na kształcenie specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej i alergologii.

Pracownicy


Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi

Starsi Asystenci:
dr n. med. Krzysztof Pałgan, prof. UMK
dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran
dr n. med. Małgorzata Graczyk
dr n. med. Natalia Ukleja-Sokołowska
dr n. med. Michał Przybyszewski
dr n. med. Andrzej Kuźmiński
dr n. med. Adam Wawrzeńczyk
lek. med. Marta Tykwińska
lek. med. Ewa Alska

Rezydenci:
lek. med. Agata Michalska
lek. med. Alena Fadzina-Abukhouska
lek. med. Karolina Baranowska
lek. med. Marcelina Bogusławska
lek. med. Ewa Wojciechowska
lek. med. Magdalena Piesik
lek. med. Tomasz Rosada
lek. med. Dmytro Palamarczuk
lek. med. Łukasz Cała
lek. med. Michał Owsiany
lek. med. Krzysztof Bułat

Zespół Pracowni
Immunologiczno-
Alergologicznej


dr n. med. Kinga Lis - specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej, analityk kliniczny (Koordynator ds. Pracowni)
mgr Wojciech Kowalczyk - młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr Łukasz Słomczewski - diagnosta laboratoryjny

Starszy asystent
fizjoterapii:
mgr spec. fizjoterapii Robert Zacniewski

Piel. Oddziałowa:
dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz

Za-ca piel. oddz.:
lic. spec. piel. zach. Elżbieta Komorowska-Szyperska

Piel. koordynująca:
mgr piel. spec. piel. geriatr. Katarzyna Wysocka

Zespół pielęgniarski:
lic. spec. piel. paliat. Beata Kmieć
mgr piel. Arlina Olter
lic. spec. piel. geriat. Liliana Gizińska
spec. piel. inter. Paweł Jastrzembski
lic. spec. piel. inter. Elwira Stasińska
starsza pielęgniarka Anna Rosińska
spec. piel. inter. Małgorzata Selerzyńska
spec. piel. geriat. Marzena Stefańska
mgr spec. piel. geriat. Renata Grabowska
mgr piel. Weronika Błaszczyk
mgr spec. zach. Joanna Flisińska
lic. piel. Ewa Bagniewska
starsza pielęgniarka Bożena Wojda
starsza pielęgniarka Sabina Liszewska
mgr spec. piel. inter. Monika Jankowska
mgr piel. spec. piel. zach. Edyta Krygowska
lic. piel. spec. piel. rodzinna Katarzyna Ciszewska
spec. piel. geriat. Katarzyna Warda
mgr piel. Małgorzata Alwin
spec. piel. inter. Katarzyna Tomaszewska
lic. piel. Wiesława Małkowska
spec. piel. geriat. Bożena Główczewska
lic. piel. Elżbieta Chrzaniecka
lic. piel. Julia Dąbrowska
lic. piel. Lidia Pankowska
lic. piel. Zofia Najmowicz
lic. piel. Łukasz Pawłowski
lic. piel. Elżbieta Wojaczek

Personel pomocniczy:
dietetyczka / opiekun medyczny Ewa Ługowska–Kwasek
opiekun medyczny Małgorzata Wieczorkowska
opiekun medyczny Hanna Kupczak
opiekun medyczny mgr Jagoda Stamm
opiekun medyczny Małgorzata Wojciechowska
salowa Danuta Hansel
opiekun medyczny Ewa Michalska
sanitariusz Ewa Bielska
salowa Otylia Zdziech
salowa Lila Kroplewska
salowa Beata Rogozińska
salowa Maria Lipińska
salowa Beata Robaczewska
opiekun medyczny Katarzyna Stryczyńska
opiekun medyczny Urszula Wiśniewska

Sekretarki:
starsza sekretarka medyczna Elżbieta Jurek
starsza sekretarka medyczna mgr inż. Małgorzata Tomaszewska
sekretarka medyczna mgr inż. Karolina Iwańczyk
sekretarka medyczna Karolina Skucińska


Galeria