Badania Naukowe

52 3655 788 - SEKCJA KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH I DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ »

Samodzielna Sekcja Koordynacji Badań Naukowych
Koordynator: mgr Mariola Drzewowska
Lokalizacja: Budynek 7B, parter, pokój 11 (obok Działu Informatyki i Controllingu Finansowego)
Telefon: 52 3655 788
badania.naukowe@biziel.pl

Zasady prowadzenia badań naukowych na terenie szpitala »

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań naukowych w Szpitalu »

Badania Naukowe - formularz zgłoszeniowy

Jeżeli chcą Państwo przekazać informację o rozpoczęciu badania proszę o wypełnienie poniższego formularza.

Jeżeli chcą Państwo przekazać informację o zakończeniu badania proszę o wypełnienie poniższego formularza.