Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

52 365 5352 - KIEROWNIK

52 365 5521 - REFERENT

52 365 5495 - SPECJALIŚCI

52 365 5478 - ST. REFERENT

Kierownik: mgr Marek Bryk
Lokalizacja: Budynek Główny, parter - przy dyrekcji
Telefon: 52 3655 352
Email: przetargi@biziel.pl