Dział Sterylizacji i Dezynfekcji

Kierownik: kier. mgr Grażyna Domarus
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 457
Email: sterylizacja@biziel.pl

Godziny pracy


Dział Sterylizacji i Dezynfekcji pracuje w systemie 24 godzinnym.

Informacje o Dziale


Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy posiada swoją sterylizatornię. Do jej zadań należy przygotowywanie i zaopatrywanie Szpitala oraz klientów zewnętrznych (posiadających podpisaną umowę w zakresie usług sterylizacyjnych) w sterylne narzędzia i zestawy operacyjne.

Dział podzielony jest na 3 strefy. Strefa brudna, przeznaczoną do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej, mycia i dezynfekcji pojemników transportowych. Strefa brudna połączona jest z Blokiem Operacyjnym windą transportową, którą zsyłane są brudne narzędzia, zestawy operacyjne i sprzęt medyczny.

Narzędzia poddawane są działaniu ultradźwięków w myjce ultradźwiękowej oraz myciu i dezynfekcji w trzech przelotowych automatycznych myjniach-dezynfektorach firmy Getinge, Belimed i SMS.

Strona czysta jest to część Działu przeznaczona do kontroli czystości i funkcjonowania wydezynfekowanego sprzętu, konserwacji, pakietowania narzędzi i zestawów operacyjnych, załadunku sterylizatorów, tworzenia dokumentacji procesów sterylizacji i dezynfekcji.

Do sterylizacji sprzętu używane są trzy autoklawy parowe firmy Getinge i Belimed, sterylizator plazmowy oraz gazowy. Narzędzia oraz zestawy pakowane są w krepinę, papiero-folię oraz integrę (system integra-pak).

Na stronie czystej znajdują się zgrzewarki rolkowe do zgrzewania opakowań papierowo-foliowych oraz dwie suszarki do sprzętu anestezjologicznego i narzędzi.

Dział wykonuje również dezynfekcję pomieszczeń naszego Szpitala.

Dezynfekcja odbywa się za pomocą suchej niewidocznej mgły opartej na 6% nadtlenku wodoru i kationach srebra, generowany przez podręczny dyfuzor(Nocospray)oraz VHP to dekontaminacja techniką gazowania biobójczego polegającą na rozprzestrzenianiu suchego gazowego nadtlenku wodoru w stężeniu od 0,1 do 2 mg/litr.

Wszystkie procesy sterylizacji i dezynfekcji są rejestrowane i podlegają systemowi kontroli chemicznej i biologicznej, opracowanej szczegółowo dla każdego rodzaju urządzenia.

Dokumentacja jest archiwizowana w Dziale Sterylizacji i Dezynfekcji i dostępna do wglądu w celu potwierdzenia sterylności produktu.

Strona sterylna i Dystrybucja jest to część Działu przeznaczona do wyładunku wysterylizowanych materiałów, ich magazynowania oraz ekspedycji gotowego produktu sterylnego.

W Dziale zatrudnionych jest 31 osób. Wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie średnie. Wysokokwalifikowany personel, profesjonalizm techników sterylizacji medycznej ich kwalifikacje i fachowość są gwarancją wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa produktu sterylnego.

Galeria