Samodzielna Sekcja Realizacji Projektów

52 365 5123 - KIEROWNIK

52 365 5736 - ST. SPECJALIŚCI

52 365 5793 - ST. SPECJALIŚCI

Kierownik: mgr inż. Joanna Maliszewska
Lokalizacja: Budynek 7B
Telefon: 52 3655 123
E-mail: joanna.maliszewska@biziel.pl

Pracownicy

Kierownik: mgr inż. Joanna Maliszewska
Telefon: 52 3655 123
E-mail: joanna.maliszewska@biziel.pl

Starszy Specjalista ds. Projektów: mgr inż. Renata Dobrzyńska
Telefon: 52 3655 793
E-mail: renata.dobrzynska@biziel.pl

Starszy Specjalista ds. Inwestycji: mgr inż. Grażyna Rybińska
Telefon: 52 3655 793
E-mail: grazyna.rybinska@biziel.pl

Specjalista ds. Projektów: dr inż. Michalina Jawor
Telefon: 52 3655 736
E-mail: michalina.jawor@biziel.pl

Opis Działalności


Samodzielna Sekcja Realizacji Projektów jest jednostką Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, powołaną w celu przygotowywania niezbędnej dokumentacji, związanej z ubieganiem się o środki finansowe z Unii Europejskiej oraz innych źródeł.

W szczególności do działań Sekcji należy:
  1. Realizacja zapisów zawartych w podpisanych przez Szpital umowach o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz jednostek współfinansujących zadania inwestycyjne i remontowe
  2. Stały monitoring możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i instytucji krajowych na rzecz Szpitala
  3. Organizowanie i wykonywanie prac dotyczących przygotowania dokumentacji związanej z ubieganiem się o fundusze
  4. Pełnienie funkcji "biura projektu" dla realizowanych zadań projektowych
  5. Wykonywanie czynności dotyczących rozliczania i sprawozdawczości finansowej i promocyjnej realizowanych projektów
  6. Raportowanie i ewaluacja do Instytucji Zarządzającej o przebiegu realizacji zadań
  7. Prowadzenie archiwów i dokumentacji zgodnie z wytycznymi
  8. Bieżąca współpraca z instytucjami finansującymi projekty na szczeblu regionalnym i centralnym