Pielęgniarka Społeczna

52 365 5157 - ASYSTENCI

52 365 5342 - PIELĘGNIARKA SPOŁECZNA

Kierownik: Stanisława Frelichowska, Małgorzata Karpińska
Lokalizacja: Budynek Główny - parter
Telefon: 52 3655 342
Email: piel.spoleczna@biziel.pl

Zadania Pielęgniarki Społecznej: