Lista Innych Jednostek

Lp Nazwa Jednostki Telefony
1 Apteka Szpitalna

Pokaż »
52 365 5446 - KIEROWNIK
52 365 5435 - KSIĘGOWOŚĆ
2 Blok Operacyjny

Pokaż »
52 365 5758 - SEKRETARIAT
52 365 5739 - SEKRETARIAT
3 Dział Administracyjno - Techniczny

Pokaż »
52 365 5154 - TECHNICZNY - ST. REFERENT
52 365 5592 - DYSPOZYTOR
52 365 5592 - DYŻURNY ELEKTRYK
52 365 5395 - DYŻURNY GAZÓW MEDYCZNYCH
52 365 5515 - ELEKTROMEDYCY
52 365 5138 - ELEKTROMEDYCY - MISTRZ
52 365 5760 - INSPEKTOR D.S. OCHRONY ŚRODOWISKA
52 365 5341 - KANCELARIA SZPITALA
52 365 5500 - KIEROWNIK DZIAŁU
52 365 5394 - KOTŁOWNIA - MISTRZ
52 365 5222 - KSERO - RADIOWĘZEŁ
52 365 5399 - MISTRZ DZIAŁU
52 365 5569 - PLASTYK
52 365 5335 - ST. REFERENT
52 365 5396 - STANOWISKO OCHRONY (IZBA PRZYJĘĆ)
52 365 5345 - STANOWISKO OCHRONY (PORTIERNIA)
52 365 5563 - STARSZY REFERENT
52 365 5315 - SZATNIA (BLOK PORADNI - NISKI PARTER)
52 365 5594 - Z.CA. KIEROWNIKA DZIAŁU
4 Dział Controllingu Finansowego

Pokaż »
52 365 5326 - KIEROWNIK
52 365 5590 - KODERZY
52 365 5325 - SPECJALISTA
52 365 5124 - SPECJALISTA
52 365 5290 - STARSZA KSIĘGOWA
52 365 5403 - STARSZA KSIĘGOWA / SPECJALISTA
52 365 5617 - Z.CA. KIEROWNIKA
5 Dział Informatyki

Pokaż »
52 365 5530 - ADMINISTRATORZY
52 365 5200 - KIEROWNIK
52 365 5630 - PROGRAMIŚCI
52 365 5930 - PROGRAMIŚCI
52 365 5346 - SERWISANCI
6 Dział Księgowości

Pokaż »
52 365 5324 - FINANSOWA - KASA
52 365 5649 - FINANSOWA - REFERENCI (FAX)
52 365 5300 - GŁÓWNA KSIĘGOWA
7 Dział Obsługi Pacjenta i Zarządzania Jakością

Pokaż »
52 365 5408 - KIEROWNIK / PEŁNOMOCNIK DYR. D.S. ZSZ
52 365 5365 - KOORDYNUJĄCA REJESTRACJĄ
52 365 5901 - PEŁNOMOCNIK D.S. PRAW PACJENTA
52 365 5710 - Z.CA. KIEROWNIKA
8 Dział Ochrony Pracy

Pokaż »
52 365 5425 - DYŻURNI P./POŻ.
52 365 5340 - KIEROWNIK
52 365 5323 - STARSZY INSPEKTOR
52 365 5234 - STARSZY INSPEKTOR
9 Dział Sterylizacji i Dezynfekcji

Pokaż »
52 365 5457 - KIEROWNIK
52 365 5489 - SEKRETARIAT
10 Dział Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego

Pokaż »
52 365 5459 - KIEROWNIK
52 365 5734 - MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
11 Dział Wynagrodzeń i Umów Cywilno-Prawnych

Pokaż »
52 365 5907 - KIEROWNIK
52 365 5726 - KONTRAKTY MEDYCZNE
52 365 5421 - SPECJALISTA D.S. PŁAC/ST. INSP. D.S. WYNAGRODZEŃ
52 365 5253 - ST. REFERENT DS. PŁAC
52 365 5351 - ST. REFERENT DS. PŁAC
52 365 5252 - ST. REFERENT DS. PŁAC
52 365 5251 - ST. REFERENT DS. PŁAC
52 365 5479 - Z.CA. KIEROWNIKA / SPECJALISTA D.S. PŁAC
12 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Pokaż »
52 365 5352 - KIEROWNIK
52 365 5521 - REFERENT
52 365 5495 - SPECJALIŚCI
13 Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Pokaż »
52 365 5904 - FAX
52 365 5336 - INSPEKTOR D.S. PRACOWNICZYCH
52 365 5476 - INSPEKTOR D.S. PRACOWNICZYCH
52 365 5606 - INSPEKTOR D.S. PRACOWNICZYCH
52 365 5905 - KIEROWNIK DZIAŁU
52 365 5902 - SPECJALISTA D.S. PRACOWNICZYCH
52 365 5906 - SPECJALISTA D.S. PRACOWNICZYCH
52 365 5304 - SPECJALISTA D.S. PRACOWNICZYCH
52 365 5538 - SPECJALISTA D.S. SZKOLEŃ
52 365 5605 -
14 Dział Żywienia

Pokaż »
52 365 5482 - DIETETYCZKI
52 365 5748 - DIETETYCZKI
52 365 5483 - KIEROWNIK
15 Pełnomocnik dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Pokaż »
16 Pielęgniarka Społeczna

Pokaż »
52 365 5342 -
17 Samodzielna Sekcja Koordynacji Badań Naukowych

Pokaż »
52 365 5788 -
18 Samodzielna Sekcja Realizacji Projektów

Pokaż »
52 365 5736 - KIEROWNIK
52 365 5793 - ST. SPECJALIŚCI
52 365 5123 - Z.CA. KIEROWNIKA
19 Samodzielna Sekcja Spraw Obronnych

Pokaż »
52 365 5383 - KIER. / - PEŁNOMOCNIK D.S. OBRONNYCH
20 Samodzielna Sekcja Łączności

Pokaż »
52 365 5799 - CENTRALA TELEFONICZNA
52 365 5611 - INFORMACJA O NUMERACH
52 365 5699 - KOORDYNATOR
52 365 5666 - REFERENT
52 365 5599 - TELETECHNIK
52 365 5698 - TELETECHNIK
21 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Pokaż »
52 365 5469 - EPIDEMIOLOG SZPITALNY
52 365 5729 - PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA