Dział Koordynacji Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Kierownik: Danuta Szczepańska
Lokalizacja: Budynek Główny
Telefon: 52 3655 365
E-mail: danuta.szczepanska@biziel.pl