Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

52 365 5336 - INSPEKTOR DS. PRACOWNICZYCH

52 365 5476 - INSPEKTOR DS. PRACOWNICZYCH

52 365 5606 - INSPEKTOR DS. PRACOWNICZYCH

52 365 5905 - KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

52 365 5908 - REFERENT DS. SZKOLEŃ

52 365 5906 - SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH

52 365 5304 - SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH

52 365 5904 - SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH - FAX

52 365 5538 - SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ

52 365 5902 - ST. REFERENT DS. SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH I STAŻY PODYPLOMOWYCH

52 365 5156 - UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

52 365 5605 - Z-CA KIEROWNIKA

Kierownik: mgr Wioletta Górna
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 905
Email: wioletta.gorna@biziel.pl

Informacje dla pracowników


Przyjmowanie do pracy
Niezbędne formularze: Dodatkowe dokumenty:

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
Niezbędne formularze: Dodatkowe dokumenty:

Urlop ojcowski
Niezbędne formularze: Dodatkowe dokumenty:

Urlop wychowawczy
Niezbędne formularze: Dodatkowe dokumenty:

Urlop okolicznościowy
Niezbędne formularze: Dodatkowe informacje: "§ 15. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
2) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką."Świadectwo pracy
Niezbędne formularze:

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7)
Niezbędne formularze:

Zgłoszenie członka rodziny do ZUS/ wyrejestrowanie członka rodziny z ZUS
Niezbędne formularze:

Zmiana do ZUS
Niezbędne formularze:

Informacja dla osób zawierających umowy zlecenie lub umowy o dzieło