Pełnomocnik dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

52 365 5408 - PEŁNOMOCNIK DYR. DS. ZSZ

Kierownik: mgr Renata Łojewska
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 408
Email: renata.lojewska@biziel.pl