Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

52 365 5469 - KIEROWNIK ZKZS

52 365 5729 - PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

Kierownik: dr n. med. Joanna Kubiak-Pulkowska
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 729
Email: epidemiolog@biziel.pl

Informacje


Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych zajmuje się monitorowaniem wszystkich zagrożeń epidemiologicznych, czyli:
  1. Rejestrowaniem zakażeń szpitalnych zarówno wśród pacjentów jak i personelu, rejestrowaniem drobnoustrojów alarmowych i chorób zakaźnych
  2. Nadzorowaniem stanu sanitarno-epidemiologicznego wszystkich komórek Szpitala
  3. Planowaniem i organizacją szkoleń z zakresu profilaktyki zakażeń

W skład Zespołu wchodzą: