Dział Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego

52 365 5459 - KIEROWNIK

52 365 5734 - MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Kierownik: mgr Piotr Cierzniakowski
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 459
Email: piotr.cierzniakowski@biziel.pl

Informacje o Dziale


Dział Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego stanowi odrębną komórkę Szpitala Uniwersyteckiego nr 2. W strukturze organizacyjnej Dział Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego podlega Dyrektorowi ds. Pielęgniarstwa. Głównymi zadaniami jednostki są:Działalność taką zapewnia 120. osobowy zespół pracowników. Priorytetem jest dobra komunikacja wewnątrz Działu oraz z pozostałymi jednostkami Szpitala, dbałość o spełnianie ustalonych procedur oraz świadczenie wysokiej jakości usług dla zapewnienia odpowiednich standardów w reżimie sanitarnym.

Kontakt

Kierownik: mgr Piotr Cierzniakowski, telefon: 52 365 54 59
Z-ca Kierownika: Justyna Niedbalska, telefon: 661 920 647