Dział Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego

52 365 5459 - KIEROWNIK

52 365 5734 - MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Kierownik: mgr Piotr Cierzniakowski
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 459
Email: piotr.cierzniakowski@biziel.pl

Informacje o Dziale


W Dziale Czystości i Transportu Wewnętrznego zatrudnionych jest 46 pracowników.

Dział Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego zajmuje się utrzymaniem czystości 14000 m2 powierzchni szpitala w tym Zakładów, Przychodni, pomieszczeń Administracji, ciągów komunikacyjnych oraz wind i klatek schodowych.

W zakresie transportu wewnętrznego pracownicy Działu odpowiedzialni są m.in. za dystrybucję posiłków oraz usługi transportowe między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi szpitala.

Kontakt

Kierownik: mgr Piotr Cierzniakowski, telefon: 52 365 54 59
Z-ca Kierownika: Justyna Niedbalska, telefon: 661 920 647