Dział Controllingu Finansowego

52 365 5326 - KIEROWNIK

52 365 5590 - KODERZY

52 365 5152 - KOORDYNATOR KODER

52 365 5290 - SPECJALISTA

52 365 5325 - SPECJALISTA

52 365 5403 - SPECJALISTA

52 365 5124 - SPECJALISTA

52 365 5617 - Z-CA KIEROWNIKA

Kierownik: mgr Tomasz Graczykowski
Lokalizacja: Budynek Główny - parter
Telefon: 52 3655 326
Email: controlling@biziel.pl