Blok Operacyjny

52 365 5739 - SEKRETARIAT

52 365 5758 - SEKRETARIAT - FAX

Kierownik: lek. Roman Kalinowski
P.o. oddziałowego: mgr Sławomir Beczyński
Koordynator: Dorota Białka
Lokalizacja: Budynek Główny - parter
Telefon: 52 365 5491
Email: blokoperacyjny@biziel.pl

Informacje


Specyfika Bloku Operacyjnego wyraża się tym, iż z jednej strony funkcjonuje on jako standardowy oddział szpitalny w jasno określonych strukturach, z wydzielona przestrzenią sal operacyjnych, zapleczem technicznym i własnym, stałym personelem, z drugiej zaś strony musi spełniać surowe, zróżnicowane wymagania operatorów każdego z oddziałów zabiegowych, podyktowane specyfiką wykonywanych przez nich zabiegów - a wierząc statystykom wykonywanych jest ich na Bloku Operacyjnym 6000 rocznie!

Nie ulega wątpliwości, iż Blok Operacyjny jest sercem każdego szpitala. To tutaj spotykają się pracownicy różnych oddziałów zabiegowych wykonując kluczowe zadania. Pogodzenie interesów każdego z nich nie zawsze jest proste, zwłaszcza z uwagi na fakt, że nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania ilości i czasu trwania każdego zabiegu.

Centrum Bloku Operacyjnego tworzą sale operacyjne: Za sprawne funkcjonowanie każdej z sal odpowiedzialni są konkretni pracownicy Bloku Operacyjnego. Wśród zespołu Bloku Operacyjnego są również osoby na co dzień oddelegowane do pracy na sali operacyjnej mieszczącej się przy Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Wysoki wskaźnik czystości mikrobiologicznej i dobre przygotowanie Bloku Operacyjnego do skomplikowanych zabiegów, to również w dużej mierze zasługa starań zespołu sanitariuszy i salowych.

Praca na Bloku Operacyjnym zakłada zarówno sprawne wykonywanie zabiegów planowych, jak i umożliwiającym natychmiastowe wykonanie zabiegu nagłego, ratującego życie. Wymaga to od całego personelu doskonałej koordynacji i specjalistycznego przygotowania. Niezbędna jest umiejętność przewidywania oraz systematyczność w każdym calu. Blok Operacyjny w swoim założeniu ma pracować w sposób gwarantujący 100% przygotowanie do zabiegu w każdym momencie, co w praktyce wymaga od pracowników nadzwyczajnego zaangażowania.

Galeria