Zespół ds. BHP

52 365 5323 - STARSZY INSPEKTOR

52 365 5234 - SPECJALIŚCI DS. BHP

Opis Działalności

Realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków środowiska pracy jak również zadań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w systemie dostosowawczym do obowiązujących regulacji prawnych oraz koordynacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie spełnienia wymagań normy PN - ISO 45001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Wymagania i wytyczne stosowania.

Kontakt