Dział Administracyjno - Techniczny

52 365 5399 - DORADCA TECH.

52 365 5425 - DYŻURNI PPOŻ.

52 365 5592 - DYŻURNY ELEKTRYK

52 365 5395 - DYŻURNY GAZÓW MEDYCZNYCH

52 365 5515 - ELEKTROMEDYCY

52 365 5138 - ELEKTROMEDYCY - MISTRZ

52 365 5563 - INSPEKTOR

52 365 5860 - INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH

52 365 5760 - INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA / Z-CA KIEROWNIKA

52 365 5341 - KANCELARIA SZPITALA

52 365 5500 - KIEROWNIK DZIAŁU A-T

52 365 5394 - KOTŁOWNIA

52 365 5222 - KSERO - RADIOWĘZEŁ

52 365 5569 - PLASTYK

52 365 5155 - SPECJALIŚCI A-T

52 365 5340 - SPECJALISTA DS. PPOŻ.

52 365 5335 - ST. REFERENT

52 365 5154 - ST. REFERENT

52 365 5396 - STANOWISKO OCHRONY (IZBA PRZYJĘĆ)

52 365 5345 - STANOWISKO OCHRONY (PORTIERNIA)

52 365 5315 - SZATNIA (BLOK PORADNI - NISKI PARTER)

52 365 5677 - WYDAWANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Kierownik: mgr inż. Cezary Kobziakowski
Lokalizacja: Budynek 7B (Pawilon "C") (z tyłu budynku)
Telefon: 52 3655 500
Email: cezary.kobziakowski@biziel.pl