Rezonans Magnetyczny MR

+48 52 365 5696 - PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO - REJESTRACJA

Obecnie na wyposażeniu Zakładu Radiologii znajdują się dwa wysokiej klasy aparaty rezonansu magnetycznego (3T i 1,5T). Są to:
Pracownia MR nr 1
- (1,5 Tesli) aparat Ingenia firmy Philips
Pracownia MR nr 2
- (3 Tesle) aparat Ingenia firmy Philips

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej »

Badania metodą rezonansu magnetycznego różnych układówDiagnostyka chorób układu nerwowego
- choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane), degeneracyjne, metaboliczne,
- wady wrodzone OUN,
- nowotwory mózgu i kanału kręgowego,
- zmiany w okolicy przysadki mózgowej, oczodołu, tylnej części jamy czaszki,
- zmiany poniedotlenieniowo-poniedokrwienne,
- infekcje OUN,
- malformacje naczyniowe,
- zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionym pochodzeniu;

Diagnostyka chorób układu kostno-mięśniowego
- guzy tkanek miękkich (pourazowe, zapalne, nowotworowe),
- guzy kości (zapalne, nowotworowe);

Diagnostyka chorób klatki piersiowej, śródpiersia, jamy brzusznej i miednicy
- choroby rozrostowe,
- wady wrodzone (w tym serca i dużych naczyń),
- choroby zapalne