Rejestracja do Szpitala

Przyjęcia pacjenta do szpitala w trybie planowym


Pacjent w wyznaczonym terminie przyjęcia do szpitala zgłasza się do rejestracji Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej – REJESTRACJA PRZYJĘCIA PLANOWE.

Wymagane dokumenty to skierowanie i dokument tożsamości. Ponadto Pacjent podaje PESEL, adres, dane do kontaktu z rodziną, dane osób upoważnionych do dokumentacji medycznej oraz do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia.

Istnieje możliwość skorzystania z depozytu odzieżowego i wartościowego.

Pacjent otrzymuje opaskę identyfikacyjną oraz zostaje pokierowany na Oddział, w którym będzie hospitalizowany.

+48 52 365 5574 - REJESTRACJA PACJENTÓW NA ODDZIAŁY