Wydarzenia

Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu ofert z dnia 27.01.2012r.

Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego odwołuje konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów leczniczych obejmujących plazmaferezę, cytaferezę (leukaferezę, trombaferezę, PBSC) leczniczą automatyczną, erytroferezę leczniczą, pobieranie krwi w ramach zabiegu autotransfuzji, pojedynczych zabiegów aferezy leczniczej (pobieranie krwi, preparatyka, reinfuzja) oraz wykonywanie badań wirusologicznych (w tym kiły) do autotransfuzji wraz z kosztem pojemnika.

Pierwsze w Polsce Sympozjum Alergii na Pokarmy

3 lutego 2012 r., w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy odbędzie się Sympozjum Alergii na Pokarmy.

Organizatorem Sympozjum jest Sekcja Alergii na Pokarmy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, którego przewodniczącym jest Kierownik Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy prof. dr hab. n.med. Zbigniew Bartuzi.

Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy

W Europejskim Tygodniu Walki z Rakiem Szyjki Macicy (23-28.01.2012.) przypominamy wszystkim Paniom o wykonywanych w naszym Szpitalu bezpłatnych badaniach profilaktycznych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy.

Programem profilaktyki objęte są Panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Prosimy o zgłaszanie się do Zakładu Profilaktyki Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych z Poradnią Cytologii i Kolposkopii, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 -14:00, pok. nr 1030a, nr tel. 52 3655 367.

NIE JEST WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA.

ZAPRASZAMY !

Możemy pomóc - 1% podatku dochodowego dla organizacji wspierających nasz Szpital

Jak co roku, w okresie składania zeznań podatkowych, w imieniu organizacji pożytku publicznego działających w naszym Szpitalu, prosimy Państwa o wsparcie polegające na przekazaniu wybranej organizacji 1% swojego podatku dochodowego.

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela działają:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WOJEWÓDZKIEGO ODDZIAŁU CHIRURGII DZIECIĘCEJ "DAR POMOCY"
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wojewódzkiego Oddziału Chirurgii Dziecięcej "DAR POMOCY" już od siedmiu lat walczy o poprawę warunków hospitalizacji małych pacjentów, pozyskiwanie nowoczesnej aparatury medycznej, pomaga w rehabilitacji i opiece psychologicznej chorych dzieci, w przystosowaniu się dzieci leczonych chirurgicznie do nowego życia.

Dane Stowarzyszenia:
Strona www: www.darpomocy.pl
Nr KRS 0000222975
Nr konta: 35 1060 0076 0000 3200 0107 1828


FUNADAJA NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGII
Już od wielu lat, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Kardiologii wspiera Oddział Kardiologii naszego Szpitala, m.in. finansując badania i szkolenia naukowe, kupując aparaturę badawczą i diagnostyczną, współtworząc Zakład Diagnostyki Kardiologicznej.

Dane Fundacji:
Nr KRS: 0000093440
Nr konta: 15 1020 1475 0000 8202 0019 1619


FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY OPIEKI NAD NOWORODKAMI I WCZEŚNIAKAMI

Fundacja powstała przy Oddziale Klinicznym Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka w 1994 r. a od kilku lat funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego, dzięki czemu można przekazać 1% swojego podatku najmłodszym pacjentom naszego Szpitala. Pozyskane w ten sposób pieniądze Fundacja przeznacza m.in. na remonty Oddziału i zakup sprzętu medycznego dla noworodków wymagających intensywnej terapii.
Dane Fundacji:
Nr KRS: 0000202664
Nr konta: 17 1020 1462 0000 7502 0105 8825


Jedynym kosztem, jaki poniosą Państwo przekazując 1% swojego podatku jednej z wymienionych organizacji, jest kilka minut poświęconych podczas wypełniania zeznania podatkowego. To tak niewiele w porównaniu z tym jak znacząca może być Państwa pomoc.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

W dniu 28 stycznia 2012 roku o godzinie 11:00 w Sali Audytoryjnej A, Collegium Medicum przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy, odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa organizowana przez II Katedrę Kardiologii w 10-lecie powstania Oddziału Kardiologii Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy pt.: "Terapia w Kardiologii - aktualne możliwości i nowe wyzwania".

znalezionych: 541 na 109 stronach
«     90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106     »