Wydarzenia

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi Pełnomocnikiem Rektora ds. Klinicznych i Kształcenia Medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi Pełnomocnikiem Rektora ds. Klinicznych i Kształcenia Medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy

Z dniem 1 września 2012 r., Kierownik Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi został powołany, przez JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Klinicznych i Kształcenia Medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy

Nowy zakres świadczeń w Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala

Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy podpisał umowę z NFZ na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie Immunologii Klinicznej. Świadczenia te udzielane będą od września bieżącego roku przez Klinikę Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych.

Immunologia Kliniczna jest dziedziną medycyny zajmującą się chorobami związanymi z reakcją odpornościowo - obronną organizmu na patogeny oraz obce organizmowi substancje.

Poszerzenie działalności Kliniki Alergologii o nowe procedury, dzięki uzyskaniu finansowania ze strony NFZ, pozwoli na szerszą diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami o podłożu immunologicznym. Zespół specjalistów pracujących w Klinice zapewnia diagnostykę i leczenie chorób takich jak: wrodzone i nabyte zespoły niedoborów odporności, choroby alergiczne, cukrzyca typu 1 insulinozależna, immunopatologia chorób przewodu pokarmowego, niedokrwistość i małopłytkowość autoimmunologiczna i wiele innych chorób o podłożu odpornościowym.

Pacjenci mający wskazania oraz skierowanie do szpitala mogą kontaktować się z sekretariatem Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych pod numerem telefonu 52 3655 416, bądź osobiście w dni robocze od 7:00 do 14:30.

Audit nadzoru ZSZ zakończony powodzeniem !

W dniach 28-29 sierpnia odbył się audit nadzoru, który potwierdził prawidłowe funkcjonowanie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Auditu objął: świadczenie usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji, profilaktyki prozdrowotnej, ratownictwa medycznego.

Rozpoczęła się termomodernizacja budynków naszego Szpitala

Właśnie rozpoczął się pierwszy etap prac związanych z realizacją projektu termomodernizacji Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J.Biziela w Bydgoszczy.

Projekt, przygotowany przez nasz Szpital wspólnie z Collegium Medicum UMK, współfinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz Ministerstwo Zdrowia.

Inwestycja, której realizacja potrwa w sumie 3 lata, obejmie ocieplenie wszystkich budynków placówki. Efektem końcowym przedsięwzięcia będzie niewątpliwie korzystna zmiana walorów estetycznych naszego Szpitala, przede wszystkim jednak duże oszczędności energii.

Nasi lekarze podczas Seminarium Polsko-Rosyjskiego

6 lipca, lekarze z naszego Szpitala brali udział w Polsko-Rosyjskim Seminarium, odbywającym się w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza.

Podczas spotkania, nad którym patronat objął Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, dyskutowano m.in. o organizacji systemów ochrony zdrowia w Polsce i Rosji oraz o wyzwaniach nowoczesnej chirurgii. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela reprezentowali dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz z prelekcją dotyczącą proktokolektomii odtwórczej oraz reprezentujący dr n.med. Piotra Jarzemskiego, lek.med. Piotr Słupski podejmujący temat laparoskopowej prostatektomii radykalnej.

znalezionych: 541 na 109 stronach
«     84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100     »