Wydarzenia

Aktualności z placu budowy.

Na terenie naszej placówki nieprzerwanie trwają intensywne prace związane z realizacją "Wieloletniego programu medycznego - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy". Generalny wykonawca inwestycji firma ALSTAL Grupa Budowlana prowadzi prace budowlane jednocześnie w kilku miejscach.
W głównym obiekcie, czyli skrzydle łóżkowym (oznaczonym, jako budynek L) już w 90% wykonane zostały stropy nad poziomem niskiego parteru. W końcową fazę weszły również prace związane ze zbrojeniem ostatniej sekcji stropu nad niskim parterem. W 75% wykonane są już słupy i połowa ścian na wysokim parterze. Rozpoczęto także tworzenie stropów nad tą kondygnacją. W budynku 2E, który stanowić będzie trzon komunikacyjny, zakończono budowę ścian żelbetowych poziomu +3 oraz zbrojenie stropu nad poziomem +3.
W budynku trafostacji wykonano ławy i ściany fundamentowe. Dodatkowo zrealizowane zostały zasypki wewnętrzne i zewnętrzne fundamentów.
W sąsiadujących budynkach 1A i 1G prowadzone są prace rozbiórkowe w miejscach, które planowo podlegają adaptacji.

Unikatowy zabieg w Klinice Kardiologii

W dniu 26.05.2022 roku w Klinice Kardiologii naszego Szpitala, kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Grzegorza Grześka, po raz pierwszy w naszym regionie przeprowadzono zabiegi implantacji reduktora przepływu w zatoce wieńcowej o nazwie Reducer.

Zabiegi wykonano z powodzeniem u dwóch pacjentów - mężczyzn w wieku 65 i 79 lat. Brał w nich udział zespół w składzie: dr Wojciech Balak, dr Gabriel Bielawski, pielęgniarki Dagmara Niedzielska i Violetta Chróścińska, technik Małgorzata Gawrońska oraz jako wsparcie merytoryczne dr Felix Woitek z Drezna.

Wskazaniem do przeprowadzenia tego typu zabiegów jest oporna na leczenie dławica piersiowa. Rozpoznajemy ją u pacjentów z zaawansowaną chorobą niedokrwienną serca, u których wyczerpano inne możliwości leczenia zarówno zabiegowego (operacje wszczepienia by-passów oraz zabiegi angioplastyki z implantacją stentów) jak i farmakologicznego.

Pacjenci tacy mają nawracające wysiłkowe bóle dławicowe znacznie utrudniające codzienne funkcjonowanie. Urządzenie, o którym mowa to rodzaj stentu w kształcie klepsydry, który wszczepiony do głównej żyły serca, zwanej zatoką wieńcową, powoduje jej zwężenie, a przez to wzrost ciśnienia żylnego w naczyniach zaopatrujących mięsień sercowy. Daje to efekt lepszego ukrwienia pewnych obszarów serca, uprzednio niedokrwionych i powoduje zmniejszenie wysiłkowych dolegliwości dławicowych.

Dotychczas w Polsce wykonano zaledwie kilkanaście takich zabiegów, w czołowych ośrodkach kardiologicznych.

Rajd rowerowy z okazji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej.

Rajd rowerowy z okazji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej.
14 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Z tej okazji Stowarzyszenie Udarowcy-Liczy się wsparcie zorganizowało rekreacyjny przejazd rowerowy na trasie Plac Wolności Bydgoszcz – Plac przy ul. J. Styki – Fordon.
Jednym z Partnerów wydarzenia był Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela.

Nasz Szpital wiodącym ośrodkiem w Polsce pod względem ilości wykonywanych trombektomii mechanicznych

W dniu 7 maja, podczas ogólnopolskiej konferencji neurologicznej, Konsultant Krajowy z dziedziny neurologii prof. dr hab. Agnieszka Słowik przedstawiła statystykę dotyczącą leczenia udarów mózgu w Polsce.

Z opublikowanych danych wynika, że Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy w roku 2021 wysunęło się w kraju na prowadzenie w zakresie leczenia udarów mózgu metodą trombektomii mechanicznej.

Ośrodek wykonuje zabiegi dla populacji 2 mln mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, chorzy trafią do naszego Szpitala z 13 Oddziałów Udarowych, pojedyncze osoby spoza, m.in. z Piły i Poznania. 80% chorych kierowanych na zabieg trafia do naszej placówki z innych ośrodków.

Cieszymy się, że mimo pandemii COVID-19 oraz trudnej sytuacji w województwie wynikającej z zamykania oddziałów udarowych (co spowodowało konieczność udzielania pomocy również chorym nie kwalifikującym się do leczenia TM i obłożeniem Kliniki wykraczającym poza ilość łóżek) udało się w naszym Szpitalu udzielić świadczenia ratującego życie, jakim jest trombektomia mechaniczna, tak dużej liczbie chorych.

W Polsce na udar zapada rocznie około 90 tys. osób.

Zdarzenia masowe – ćwiczenia symulacyjne w OKMR

25 kwietnia Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej naszego Szpitala współorganizował ćwiczenia symulacyjne ze zdarzenia masowego. Do akcji włączyli się: KMP w Bydgoszczy, Straż Pożarna, LPR, WSPR Bydgoszcz, Toruń, Świecie i Chojnice, CPR Bydgoszcz, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, X Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy oraz studenci Koła Medycyny Ratunkowej CM UMK.

Transport medyczny „poszkodowanych” zapewniła Medycyna dla sportu – Ratownictwo-Transport Medyczny.

Ćwiczenia polegały na symulacji groźnego wypadku drogowego z udziałem autobusowego wiozącego studentów oraz dwóch samochodów – osobowego i dostawczego.

Akcja była doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce skuteczności współpracy i koordynacji działań uczestniczących w niej jednostek.

znalezionych: 535 na 107 stronach
«     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18     »