Wydarzenia

Nowatorski zabieg w Klinice Kardiologii naszego Szpitala

  W Klinice Kardiologii naszego Szpitala, po raz pierwszy w województwie, zastosowano w leczeniu pacjentów biodegradowalne stenty wieńcowe. Zastosowanie BDS określane jest mianem "czwartej rewolucji" w kardiologii inwazyjnej. Stent wchłania się, w chwili gdy mechaniczne podparcie naczynia nie jest już potrzebne, jego biokompatybilność zapobiega potrzebie stosowania przedłużonej podwójnej terapii przeciwpłytkowej, daje również możliwość wykonywania nieinwazyjnych badań obrazowych bez artefaktów.


  Zastosowanie stentów biodegradowalnych staje się nową metodą kardiologii inwazyjnej - nie tyle poszerzania zwężeń w naczyniach wieńcowych (angioplastyka wieńcowa), co raczej regeneracji naczynia. Dlatego też w przypadku zabiegów z zastosowaniem BDS dotychczasowy termin PCI (percunatenous coronary intervention) zostaje powoli zastępowany pojęciem VRT (vascular regeneration therapy).


Za "pierwszą rewolucję" w kardiologii inwazyjnej uważa się wprowadzenie, ponad 30 lat temu, metody przezskórnej angioplastyki wieńcowej (POBA - percutaneous balloon angioplasty), za "drugą rewolucję" zastosowanie stentów naczyniowych (PCI - percunatenous coronary intervention) jako urządzenia wspomagającego rewaskularyzację serca, za "trzecią rewolucję" wprowadzenie stentów pokrywanych lekami antyproliferacyjnymi (DES - drug eluting stent), dzięki czemu dodatkowo zredukowano częstotliwość występowania restenozy.

Przy zastosowaniu stentów typu DES pozostał jednak problem późnej zakrzepicy w stencie, wynikającej m.in. z braku pokrycia śródbłonkiem przęseł stentu. Mechaniczne podparcie naczynia przez stent oraz uwalnianie leku hamują restenozę przez kilka miesięcy po zabiegu, ale pozostawienie metalowej protezy w ścianie naczynia, często z polimerem pokrywającym stent, na lata nie prowadzi do dodatkowej przebudowy czy poprawy funkcji naczynia. Dodatkowo implantowany DES może indukować zapalenie w ścianie naczynia, obecność metalowej protezy wewnątrznaczyniowej powoduje upośledzenie reakcji wazomotorycznych tętnicy wieńcowej, ogranicza możliwość diagnostyki obrazowej metodami tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a także może utrudniać operację pomostowania tętnic wieńcowych u chorych z szybką progresją zmian miażdżycowych.

Obecnie jesteśmy świadkami "czwartej rewolucji" w kardiologii inwazyjnej - wprowadzenie stentów biodegradowalnych.

Pieniądze z RPO na inwestycje w naszym Szpitalu

20 listopada 2012 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Dyrekcja naszego Szpitala podpisała umowę, na mocy której Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 15 050 000,00 PLN (w tym 12 792 500,00 PLN dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w ramach Projektu: "Modernizacja i doposażenie uniwersyteckich oddziałów szpitalnych o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego".


Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację i doposażenie Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N", remont Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, budowę Pracowni Angiografii i Hemodynamiki, zakup karetki neonatologicznej oraz wysokospecjalistycznego sprzętu, m.in.: echoendoskopu i systemu do przełykowej manometrii wysokiej rozdzielczości.

Uroczyste otwarcie wyremontowanej i zmodernizowanej Apteki Szpitalnej

5 listopada w naszym Szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej i zmodernizowanej Apteki Szpitalnej.

W uroczystości wzięli udział m.in. JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prorektor UMK ds. Ekonomicznych i Rozwoju prof. dr hab. Danuta Dziawgo, Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska oraz Z-ca Kanclerza UMK ds. Organizacyjnych - mgr Justyna Morzy.

W trakcie wielomiesięcznego, gruntownego remontu Apteki Szpitalnej m.in. wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i tele-informatyczną, na bazie istniejących pomieszczeń utworzono trzy nowe pracownie leku jałowego, w tym pracownię leku cytostatycznego oraz dwie pracownie żywienia pozajelitowego, zmodernizowano pracownię receptury klasycznej, wydzielono pomieszczenie do magazynowania środków czystości i sporządzania preparatów dezynfekcyjnych.

Wszystkie pomieszczenia Apteki zostały wyposażone w nowe meble, zarówno specjalistyczne jak i biurowe. Zakupiono również aparaturę do wyposażenia sterylizatorni i pracowni leku jałowego, m.in. demineralizator, myjkę-dezynfektor, lożę z nawiewem laminarnym, witryny farmaceutyczne.

Bydgoskie Spotkania Bioetyczne

Bydgoskie Spotkania Bioetyczne - dylematy etyczne końca życia - problem uporczywej terapii.

W dniu 17 listopada 2012 r., w sali audytoryjnej CM UMK przy ul. Jagiellońskiej 13/15 w Bydgoszczy, odbyło się Bydgoskie Spotkania Bioetyczne.

Przewodniczącym konferencji był Prof. dr hab.med. Władysław Sinkiewicz.

Nominacja profesorska dla dr hab.n.med. Marka Grabca, prof. UMK

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, z dnia 18 października 2012 r., Kierownik Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego Szpitala dr hab.n.med. Marek Grabiec, prof. UMK otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Od 1 października 2009 r. prof. dr hab. n.med. Marek Grabiec, prof. UMK pełni funkcję Kierownika Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

znalezionych: 544 na 109 stronach
«     82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98     »