Wydarzenia

Warsztaty w Klinice Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej

W dniach 29-30 maja w Klinice Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej naszego Szpitala odbyły się warsztaty z małoinwazyjnej chirurgii jelita grubego i odbytnicy.

W spotkaniu uczestniczyli chirurdzy z całej Polski, którzy mieli możliwość obejrzenia sześciu operacji kolorektalnych wykonanych w technice małoinwazyjnej/laparoskopowej. Część teoretyczna warsztatów obejmowała wykłady, których tematyką był sposób organizacji ośrodków chirurgii małoinwazyjnej.

W ciągu roku w Klinice podejmowane są cztery tego typu przedsięwzięcia – oprócz dwóch spotkań z zakresu małoinwazyjnej chirurgii jelita grubego i odbytnicy prowadzone są również dwa szkolenia z zakresu chirurgicznego leczenia otyłości. W niedalekiej przyszłości w Klinice planowane jest także przeprowadzenie warsztatów z chirurgicznego leczenia choroby refleksowej.

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

26 maja w naszym Szpitalu odbyła się uroczysta inauguracja działalności Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, przedstawiciele władz Collegium Medicum UMK, przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy oraz goście z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Podstawowym celem powołania Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka jest wypracowanie modelu skoordynowanej, kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem obejmującego opiekę lekarza położnika, lekarza neonatologa i położnych, prowadzenie ciąży, możliwość wykonania badań zgodnych z obowiązującymi wymogami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, poszerzone badania genetyczne wraz z poradą, niezbędne konsultacje specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, możliwość skorzystania z porad doradcy laktacyjnego, dietetyka, udział w szkole rodzenia on-line. Ważnym aspektem kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną jest również koordynacja i optymalizacja współpracy z ośrodkami zewnętrznymi o najwyższym stopniu referencyjności w celu zapewnienia najwyższego standardu opieki u pacjentek obciążonych ciężką patologią ciąży i/lub wadami płodu wymagającymi interwencji wewnątrzmacicznej lub leczenia operacyjnego niezwłocznie po urodzeniu. Bazą nowo powstałego Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka jest Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy CM UMK zaś jedną z jednostek ściśle współpracujących z Centrum Katedra i Klinika Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela CM UMK.

Do nie mniej ważnych zadań jakie stawia przed sobą Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka należy kompleksowe i skoordynowane postępowanie w ramach opieki nad pacjentką ze schorzeniami kobiecymi, zwłaszcza onkologicznymi, m.in. leczenie nowotworów narządu rodnego wykorzystujące diagnostykę genetyczną i najnowocześniejsze techniki operacyjne z użyciem systemów robotowych oraz następczą chemioterapię.
Prowadząc działalności leczniczą Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka będzie jednocześnie rozwijało działalność naukowo-badawczą z zakresu optymalnego modelu skoordynowanej i interdyscyplinarnej nad kobietą i dzieckiem w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Warsztaty z zakresu trombektomii mechanicznej

10 maja, w ramach Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej, w Centrum Symulacji Medycznych CM UMK odbyły się warsztaty z zakresu trombektomii mechanicznej zrealizowane z inicjatywy Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu naszego Szpitala.

W ramach warsztatów przeszkolonych zostało 12 lekarzy neurologów - ordynatorów oddziałów udarowych z województwa kujawsko – pomorskiego współpracujących ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy.

Warsztaty pt. „Trombektomia mechaniczna oczami neurologa praktyka” poprowadziła dr n. med. Violleta Palacz-Duda - specjalista neurolog, lekarz kierujący Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu, z kolei zajęcia praktyczne na symulatorze ANGIO Mentor Suite II przeprowadził dr n. med. Grzegorz Meder – specjalista radiologii obrazowej, kierownik Pracowni Radiologii Zabiegowej.

Spotkanie zostało uznane za bardzo przydatne, oczekiwane są kolejne tury warsztatów celem umożliwienia uczestnictwa większej ilości neurologów, którzy kwalifikują chorych do leczenia metodą trombektomii mechanicznej.

Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy od kilku lat pozostaje wiodącym ośrodkiem w Polsce pod względem ilości wykonywanych trombektomii mechanicznych plasując się w roku 2022 na drugim miejscu w kraju.

Udział Szpitala w akcji NFZ „Środa z profilaktyką”

26 kwietnia, w ramach cyklicznej akcji Narodowego Funduszu Zdrowia „Środa z profilaktyką”, w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy, pracownicy naszego Szpitala udzielali specjalistycznych porad dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia oraz udzielali informacji dotyczących KOS-zawał.

KOS-zawał to program kompleksowej specjalistycznej opieki w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i rehabilitacji kardiologicznej, przeznaczony dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego.

Jednym z ośrodków, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację programu KOS-zawał jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

Na pierwszym zdjęciu od lewej: dietetyk kliniczny Dominika Kowalska, lek. Eryk Wódkiewicz, dr n. med. Anita Woźniak-Wiśniewska.

Chemioterapia w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

w Pododdziale Ginekologii Onkologicznej
Od kwietnia 2023 roku w Pododdziale Ginekologii Onkologicznej Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego Szpitala wprowadzone zostało nowe świadczenie, jakim jest leczenie systemowe chemioterapią pacjentek z rozpoznaniem raka jajnika.

Podawanie chemioterapii pacjentkom operowanym w Klinice pozwala na kontynuację leczenia w jednym miejscu, tj. w warunkach Pododdziału Ginekologii Onkologicznej oraz w naszej Poradni Ginekologii Onkologicznej.

Mamy nadzieję, że kompleksowe podejście zapewni spokojny proces leczenia i znacząco zmniejszy związany z nim stres.

W Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej operujemy pacjentki z nowotworami narządu rodnego między innymi: rakiem jajnika, rakiem endometrium, rakiem szyjki macicy i rakiem sromu.

znalezionych: 542 na 109 stronach
«     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17     »