Wydarzenia

ALIF – nowatorski zabieg w Klinice Neurochirurgii

Zabieg stabilizacji miedzytrzonowej z dostępu przedniego, przez jamę brzuszną jest nowatorską metodą leczenia schorzeń kręgosłupa. Do ośrodków wykonujących tego typu operacje dołączyła niedawno Klinika Neurochirurgii naszego Szpitala, a pierwszy zabieg ALIF (anterior lumbag interbody fusion) przeprowadził dr n. med. Mateusz Krakowiak pod okiem dr hab. n. med. Tomasza Szmudy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dzięki zaangażowaniu lekarzy i całego personelu medycznego nowatorski zabieg endoskopowy przebiegł bez komplikacji, a pacjent już po dwóch dniach od operacji, w stanie ogólnym dobrym, bez objawów bólowych wrócił do domu.

Kierujący Kliniką Neurochirurgii i Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK przywiązuje dużą wagę do wymiany wiedzy i doświadczeń z lekarzami z całej Polski, a wieloletnia, owocna współpraca gdańskiej i bydgoskiej placówki jest tego najlepszym przykładem.

Certyfikat akredytacyjny dla diagnostyki patomorfologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy otrzymał certyfikat potwierdzający spełnianie standardów akredytacyjnych dla diagnostyki patomorfologicznej, w zakresie działalności Zakładu Patomorfologii, Placentologii i Hematopatologii Klinicznej, uzyskując 90% możliwej do otrzymania liczby punktów.

Certyfikat wydany został w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Powołanie dr n. med. Agnieszki Rogalskiej na stanowisko Dyrektora Szpitala

Z dniem 30 czerwca 2023 r. dr n. med. Agnieszka Rogalska objęła stanowisko Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

Pani Dyrektor Rogalska ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, posiada stopień Doktora Nauk Medycznych i specjalizację z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie, studia MBA oraz studia MBA in Public Healthcare.

Ma ponad 10-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w ochronie zdrowia.

W latach 2003 – 2014 pracowała w naszym Szpitalu jako lekarz w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (obecnie Klinika) oraz na stanowisku Kierownika Bloku Operacyjnego.

Od grudnia 2019 roku pełni obowiązki Dyrektora ds. Lecznictwa.

Oświadczenie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Mając na względzie opublikowane w ostatnim czasie w mediach treści, oświadczamy, że wszystkie działania personelu Szpitala mają na celu zapewnienie jak najlepszej opieki pacjentom, wynikają wyłącznie ze stanu zdrowia pacjenta oraz wskazań medycznych i podejmowane są zgodnie z wiedzą i sztuką medyczną, na podstawie zgody poinformowanego właściwie pacjenta. Działania terapeutyczno-lecznicze prowadzone w Szpitalu, w związku z powyższym, nie są i nie mogą być wynikiem presji medialnej czy społecznej.

Publikowane w mediach treści przyczyniają się do wzmożenia niepokoju społecznego, z uwagi na często niepełny obraz sytuacji spowodowany brakiem dostatecznej wiedzy o istniejących okolicznościach, w tym, w szczególności, o charakterze medycznym.

Z uwagi na związanie tajemnicę lekarską oraz ochronę dóbr osobistych pacjentów, obejmującą także prawo do zachowania w poufności wrażliwych danych, jakimi są dane o ich zdrowiu, Szpital nie może niejednokrotnie merytorycznie odnieść się do stawianych w przestrzeni publicznej, w tym w mediach zarzutów.

Publikujemy jedynie, zgodnie z Jej wolą, oświadczenie jednej z Pacjentek. Jednocześnie prosimy o poszanowanie Jej prywatności i innych dóbr osobistych z tym związanych.

Załącznik:
1) oświadczenie z dnia 13.06.2023 r.
2) upoważnienie z dnia 13.06.2023 r.

Międzynarodowy Dzień Dziecka

1 czerwca mieliśmy przyjemność złożyć życzenia i wręczyć upominki najmłodszym pacjentom naszego Szpitala, którzy po raz pierwszy w swoim życiu obchodzili Międzynarodowy Dzień Dziecka.

znalezionych: 542 na 109 stronach
«     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17     »