Wydarzenia

Powołanie dr n. med. Agnieszki Rogalskiej na stanowisko Dyrektora Szpitala

Z dniem 30 czerwca 2023 r. dr n. med. Agnieszka Rogalska objęła stanowisko Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

Pani Dyrektor Rogalska ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, posiada stopień Doktora Nauk Medycznych i specjalizację z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie, studia MBA oraz studia MBA in Public Healthcare.

Ma ponad 10-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w ochronie zdrowia.

W latach 2003 – 2014 pracowała w naszym Szpitalu jako lekarz w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (obecnie Klinika) oraz na stanowisku Kierownika Bloku Operacyjnego.

Od grudnia 2019 roku pełni obowiązki Dyrektora ds. Lecznictwa.

Oświadczenie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Mając na względzie opublikowane w ostatnim czasie w mediach treści, oświadczamy, że wszystkie działania personelu Szpitala mają na celu zapewnienie jak najlepszej opieki pacjentom, wynikają wyłącznie ze stanu zdrowia pacjenta oraz wskazań medycznych i podejmowane są zgodnie z wiedzą i sztuką medyczną, na podstawie zgody poinformowanego właściwie pacjenta. Działania terapeutyczno-lecznicze prowadzone w Szpitalu, w związku z powyższym, nie są i nie mogą być wynikiem presji medialnej czy społecznej.

Publikowane w mediach treści przyczyniają się do wzmożenia niepokoju społecznego, z uwagi na często niepełny obraz sytuacji spowodowany brakiem dostatecznej wiedzy o istniejących okolicznościach, w tym, w szczególności, o charakterze medycznym.

Z uwagi na związanie tajemnicę lekarską oraz ochronę dóbr osobistych pacjentów, obejmującą także prawo do zachowania w poufności wrażliwych danych, jakimi są dane o ich zdrowiu, Szpital nie może niejednokrotnie merytorycznie odnieść się do stawianych w przestrzeni publicznej, w tym w mediach zarzutów.

Publikujemy jedynie, zgodnie z Jej wolą, oświadczenie jednej z Pacjentek. Jednocześnie prosimy o poszanowanie Jej prywatności i innych dóbr osobistych z tym związanych.

Załącznik:
1) oświadczenie z dnia 13.06.2023 r.
2) upoważnienie z dnia 13.06.2023 r.

Międzynarodowy Dzień Dziecka

1 czerwca mieliśmy przyjemność złożyć życzenia i wręczyć upominki najmłodszym pacjentom naszego Szpitala, którzy po raz pierwszy w swoim życiu obchodzili Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Warsztaty w Klinice Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej

W dniach 29-30 maja w Klinice Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej naszego Szpitala odbyły się warsztaty z małoinwazyjnej chirurgii jelita grubego i odbytnicy.

W spotkaniu uczestniczyli chirurdzy z całej Polski, którzy mieli możliwość obejrzenia sześciu operacji kolorektalnych wykonanych w technice małoinwazyjnej/laparoskopowej. Część teoretyczna warsztatów obejmowała wykłady, których tematyką był sposób organizacji ośrodków chirurgii małoinwazyjnej.

W ciągu roku w Klinice podejmowane są cztery tego typu przedsięwzięcia – oprócz dwóch spotkań z zakresu małoinwazyjnej chirurgii jelita grubego i odbytnicy prowadzone są również dwa szkolenia z zakresu chirurgicznego leczenia otyłości. W niedalekiej przyszłości w Klinice planowane jest także przeprowadzenie warsztatów z chirurgicznego leczenia choroby refleksowej.

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

26 maja w naszym Szpitalu odbyła się uroczysta inauguracja działalności Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, przedstawiciele władz Collegium Medicum UMK, przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy oraz goście z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Podstawowym celem powołania Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka jest wypracowanie modelu skoordynowanej, kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem obejmującego opiekę lekarza położnika, lekarza neonatologa i położnych, prowadzenie ciąży, możliwość wykonania badań zgodnych z obowiązującymi wymogami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, poszerzone badania genetyczne wraz z poradą, niezbędne konsultacje specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, możliwość skorzystania z porad doradcy laktacyjnego, dietetyka, udział w szkole rodzenia on-line. Ważnym aspektem kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną jest również koordynacja i optymalizacja współpracy z ośrodkami zewnętrznymi o najwyższym stopniu referencyjności w celu zapewnienia najwyższego standardu opieki u pacjentek obciążonych ciężką patologią ciąży i/lub wadami płodu wymagającymi interwencji wewnątrzmacicznej lub leczenia operacyjnego niezwłocznie po urodzeniu. Bazą nowo powstałego Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka jest Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy CM UMK zaś jedną z jednostek ściśle współpracujących z Centrum Katedra i Klinika Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela CM UMK.

Do nie mniej ważnych zadań jakie stawia przed sobą Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka należy kompleksowe i skoordynowane postępowanie w ramach opieki nad pacjentką ze schorzeniami kobiecymi, zwłaszcza onkologicznymi, m.in. leczenie nowotworów narządu rodnego wykorzystujące diagnostykę genetyczną i najnowocześniejsze techniki operacyjne z użyciem systemów robotowych oraz następczą chemioterapię.
Prowadząc działalności leczniczą Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka będzie jednocześnie rozwijało działalność naukowo-badawczą z zakresu optymalnego modelu skoordynowanej i interdyscyplinarnej nad kobietą i dzieckiem w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.

znalezionych: 535 na 107 stronach
«     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17     »