Wydarzenia

Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Marii Kłopockiej, prof. UMK

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr hab. n. med. Marii Kłopockiej, prof. UMK tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Prof. Maria Kłopocka jest Kierownikiem Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania naszego Szpitala oraz Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK.

Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie gastroenterologii. Z inicjatywy Profesor Kłopockiej kilka lat temu, w naszym Szpitalu powstały Poradnia Chorób Jelitowych oraz Centrum Endoskopii Zabiegowej, w którym wykonuje się największą liczbę ambulatoryjnych badań endoskopowych na terenie naszego województwa. W Klinice realizowane są staże cząstkowe dla rezydentów różnych specjalizacji oraz programy specjalizacyjne z zakresu gastroenterologii.

Profesor Maria Kłopocka jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii oraz przedstawicielem Polski w European Crohn’s and Colitis Organisation.

W Katedrze prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka i ratownictwo medyczne oraz dla studentów Wydziału Lekarskiego, w tym anglojęzycznych i studentów programu Erasmus.

Profesor Maria Kłopocka kończy drugą kadencję na stanowisku Prodziekana ds. kształcenia i rozwoju na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Konferencja on-line „Świadoma Mama”

9 lipca, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Świadoma Mama”, planowana jest bezpłatna konferencja on-line kierowana do obecnych i przyszłych rodziców, obejmująca swoim zasięgiem Polskę Północno-Wschodnią.
Do grona prelegentów zaproszono m.in. lek. Martę Sekielską-Domanowską z Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.
Projekt Świadoma Mama od 2010 roku pomaga wszystkim rodzicom świadomie wychowywać i najlepiej odpowiadać na potrzeby swoich dzieci. W ramach akcji organizowane są przede wszystkim bezpłatne, ogólnopolskie konferencje i warsztaty. Występują na nich lokalni lekarze i specjaliści — fizjoterapeuta uroginekologiczny, położna, logopeda, ginekolog czy doradca chustonoszenia, którzy poruszają top tematy, a także odpowiadają na pytania rodziców.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji planowanej na 9 lipca zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia oraz rejestracji na stronie poświęconej konferencji: https://web.swiadomamama.pl/konferencja-online-09-07.


Marta Sekielska-Domanowska, lekarz, od 8 lat pracuje na oddziałach i w poradniach położniczo-ginekologicznych, aktualnie związana z Kliniką Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy.
Prywatnie świadoma mama 20-miesięcznej córeczki.

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Pawła Burduka, prof. UMK

Postanowieniem z dnia 11 maja 2020r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr. hab. n. med. Pawłowi Burdukowi, prof. UMK, kierownikowi Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej naszego Szpitala tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Prof. Paweł Burduk urodził się w Bydgoszczy. W 1988 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Studia ukończył z wyróżnieniem otrzymując dyplom lekarza w 1994 roku. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Klinicznym im. dr. A. Jurasza i w 1995 roku rozpoczął pracę w Klinice Otolaryngologii uzyskując tytuł specjalisty z zakresu otolaryngologii w 2000 roku. W Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 pracował od 1995 roku do końca września 2018 roku. W trakcie pracy klinicznej w 2001 roku obronił pracę doktorską nagrodzoną Nagrodą im. Profesora Jana Miodońskiego, a w 2011 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego decyzją Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Od października 2018 pełni obowiązki kierownika Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela.

Jest autorem ponad 190 artykułów i doniesień zjazdowych w czasopismach polskich i zagranicznych z zakresu otorynolaryngologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień chirurgii endoskopowej nosa i zatok oraz podstawy czaszki, otochirurgii, onkologii laryngologicznej, chirurgii rekonstrukcyjnej i chirurgii foniatrycznej.

Prof. Paweł Burduk brał udział w licznych kursach zagranicznych i polskich z zakresu chirurgii endoskopowej nosa i zatok, chirurgii ucha, onkologii laryngologicznej i chirurgii rekonstrukcyjnej. Jest wykładowcą i instruktorem na kursach chirurgii endoskopowej nosa i zatok. Odbył staże naukowo-szkoleniowe w Londynie, Dubaju i Amsterdamie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego, European Head and Neck Society, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologii. Od 2004 roku jestem członkiem Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, a od 2018 pełni funkcję Przewodniczącego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTORL. W kadencji 2014-2016 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, a obecnie jest Skarbnikiem Zarządu Głównego. W kadencji 2019-2021 pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Onkologicznej PTORL.

Program badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Wykrywanie raka jelita grubego
Po przerwie związanej z sytuacją epidemiologiczną w kraju, od czerwca 2020 r. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy wznawia realizację programu darmowych badań profilaktycznych pod kątem wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Badania wykonywane są w Klinice Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania oraz w Klinice Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej.

Wykrycie raka jelita grubego we wczesnym stadium rozwoju zapewnia prawie 100% powodzenie w leczeniu tego bardzo często występującego nowotworu.

W programie mogą wziąć udział osoby:
  • w wieku od 50 do 65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • osoby w wieku od 40 do 65 roku życia w przypadku gdy ich rodzice lub rodzeństwo chorowali na raka jelita grubego.

Dodatkowo konieczna jest kwalifikacja do programu przez lekarza, który wypełnia ANKIETĘ potwierdzającą skierowanie pacjenta do programu.

W programie nie mogą brać udziału osoby, u których:
  • występują takie objawy jak chudnięcie, niedokrwistość, obecność krwi w stolcu oraz pojawienie się bez wyraźnego powodu biegunki lub zaparcia stolca,
  • rozpoznano zaawansowane choroby głównie układu krążenia, oddechowego, moczowego i krwi,
  • rozpoznano już chorobę jelita grubego lub wykonano u nich w ciągu ostatnich 10 latach badanie jelita grubego.

Podstawowym badaniem programu jest kolonoskopia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Kliniką Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania (VI piętro, sekretariat)
Sekretariat Programu, nr tel.: 52 36-55-284 , 52 37-14-912, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 12:00.

40 lat minęło…

W dniu 30 maja 2020 r. nasz Szpital kończy 40 lat!

Decyzje dotyczące powstania szpitala przy ulicy Kornela Ujejskiego podejmowane były na początku lat siedemdziesiątych, kiedy to wdrażano w Polsce nowe koncepcje organizacyjne w reformowanej służbie zdrowia. Szpital był elementem tworzonej ówcześnie sieci kilkunastu zespołów opieki zdrowotnej, na które miały składać się lecznice, poradnie oraz pogotowia ratunkowe.
Kamień węgielny pod budowę szpitala wmurowano 18 lipca 1974 r.

Budowę finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia (NFOZ) zaś inwestorem był Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Szpital powstał w oparciu o projekt inż. arch. Jerzego Szanajcy z Warszawskiego Biura Projektów Służby Zdrowia, jako projekt powtarzalny. Tego typu szpitali zbudowano w Polsce kilkanaście (m. in. w Kutnie, Inowrocławiu, Pile, Gdańsku-Zaspie). Generalnego wykonawstwa podjęło się Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej "Budopol" w Bydgoszczy.
Trwająca sześć lat budowa, w latach siedemdziesiątych uznawana była za bardzo szybką realizację projektu.

Uroczystość otwarcia placówki miała miejsce 30 maja 1980 r.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju obchody 40-lecia Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy zostały przełożone na późniejszy termin.

znalezionych: 542 na 109 stronach
«     15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31     »