Wydarzenia

Nasz Szpital w gronie nagrodzonych w Konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości - INSPIRACJE 2019

INSPIRACJE 2019
24 września w Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podczas uroczystej Gali poprzedzonej debatą „Zdrowie Polaków”, ogłoszono wyniki trzeciej edycji Konkursu Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE 2019.

W konkursie, organizowanym przez firmę Idea Trade we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe i firmy, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska.

Laureatów konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą m.in. decydenci z kluczowych firm i organizacji, szefowie instytutów medycznych, najlepszych szpitali i ośrodków zdrowotnych. Przewodniczącym kapituły jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

W gronie laureatów i finalistów tegorocznej edycji Konkursu Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2019 znalazł się Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, zdobywając trzecie miejsce w kategorii „Innowacyjny Szpital”, szóste miejsce w kategorii „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych” oraz tytuł finalisty w kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”.

Nasz Szpital Laureatem III edycji konkursu „Liderzy zmian w ochronie zdrowia”

III edycja konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. W konkursie nagrodzone zostały placówki lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC). Celem Konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.

Podczas uroczystej Gali, która miała miejsce 22 września w Warszawie, ogłoszono, iż realizowany w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy projekt: „Rozpowszechnianie zasad racjonalnej antybiotykoterapii w Szpitalu” został laureatem III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC w kategorii: Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną.

Projekt jest opisem działań i pracy naszego Mikrobiologa Klinicznego, pani doktor Joanny Kubiak-Pulkowskiej. Głównym zadaniem lekarza mikrobiologa jest dbanie o przestrzeganie szpitalnej polityki antybiotykowej. Najważniejszym z działań są konsultacje mikrobiologiczne u pacjentów z zakażeniami przeprowadzane na prośbę lekarza prowadzącego lub w formie interwencyjnej, z inicjatywy mikrobiologa, w razie nieprawidłowości zauważonych podczas doraźnych kontroli lub w przypadku izolacji patogenu odznaczającego się wyjątkową zjadliwością czy groźnym profilem lekooporności. Przestrzeganie szpitalnej polityki antybiotykowej odbywa się również poprzez opiniowanie wniosków na antybiotyki zastrzeżone (wydzielona grupa antybiotyków, które są dostępne jedynie po uzyskaniu zgody mikrobiologa). Kolejnym elementem realizacji zadania są planowane i doraźne szkolenia dotyczące profilaktyki, diagnostyki i terapii najczęściej występujących zakażeń. Działania mikrobiologa wiążą się także z tworzeniem ogólnodostępnych rekomendacji dotyczących diagnostyki i leczenia zakażeń (np. rekomendacje dotyczące terapii bakteriemii gronkowcowych, grypy, biegunek o etiologii C. difficile czy zalecenia dotyczące postępowania z pacjentem podejrzanym o ciężkie zakażenie już na poziomie Oddziału Medycyny Ratunkowej).

Dane ogólnoświatowe pokazują, że około 15-20% hospitalizacji związanych jest z zakażeniami, głównie są to zakażenia pozaszpitalne. Antybiotyki są lekami implikowanymi przez lekarzy wszystkich specjalności. Szacunkowo co drugi-trzeci zalecony antybiotyk jest nieprawidłowy. Zła polityka antybiotykowa zagraża życiu i zdrowiu pacjentów, przyczynia się do wydłużenia czasu i kosztów hospitalizacji, jak i sprzyja selekcji szczepów wielolekoopornych. W Polsce pracuje jedynie kilkudziesięciu czynnych lekarzy mikrobiologów. Rola specjalistów w tej dziedzinie jest wciąż mocno niedoceniana, tym bardziej cieszy nas to wyróżnienie i podkreślenie konieczności prowadzenia prawidłowej polityki antybiotykowej.

Punkty "drive-thru" - woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie
Punkty "drive-thru" - woj. kujawsko-pomorskie:

 • 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz, tel. 691-387-630

 • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, Bydgoszcz, tel. 052 32-55-607

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac dr Rydygiera 1, Chełmno, tel. 056 677-26-36

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, Włocławek, tel. 054 412-94-61

 • Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, Żnin, tel. 052 303-13-41, wew. 148

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, Brodnica, tel. 056 668-92-40

 • Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, ul. Dr I. Romanowskiej 2, Bydgoszcz

 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, Toruń

 • Szpital Lipno Spółka z o.o., ul. Nieszawska 6, Lipno

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z o.o., ul. Wolności 27, Wąbrzeźno

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o., ul. Ogrodowa 9, Szubin

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 7, Nakło

 • NZOZ Nowy Szpital Sp. z o.o. Prowadzony Przez Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 126, Świecie

 • Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

 • Szpital Tucholski Sp. z o. o., ul. Nowodworskiego 14-18, Tuchola

 • Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA, ul. Markwarta 4-6, Bydgoszcz

 • Samodzielny Publiczny zakład opieki zdrowotnej w Rypinie, ul. 3 Maja 2, Rypin

 • Samodzielny Publiczny zakład opieki zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, Radziejów

 • Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży, ul. Szewska 23, Chełmża

 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Dr Ludwika Rydygiera 15/17, Grudziądz

 • SPZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, H. Sienkiewicza 7, Płońsk

Implantacja protezy ślimakowej u dorosłego pacjenta

W piątek 11 września w Klinice Otolaryngologii, Laryngologii Onkologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy przeprowadzony został pierwszy w naszym województwie zabieg implantacji protezy ślimakowej u dorosłego pacjenta z niedosłuchem.

Implantacja ślimakowa jest jedną z najbardziej rewolucyjnych technologii medycznych opracowanych w XX wieku. Opisując to urządzenie w prosty sposób można nazwać je elektroniczną protezą słuchu zastępującą nieodwracalnie uszkodzony receptor słuchowy. Implant po raz pierwszy wprowadzony przez William House w 1963 roku jako urządzenie z jednokanałową elektrodą połączone z zewnętrznym urządzeniem – procesorem mowy - pozwolił osobom z ciężkim do głębokiego ubytku słuchu na możliwość postrzegania dźwięku. Obecne urządzenia implantu ślimakowego i procesora mowy oraz związane z nimi technologie znacznie się rozwinęły. Wprowadzono elektrody wielokanałowe, które poprawiają zdolność człowieka do słyszenia hałasu, postrzegania i doceniania muzyki a procesory mowy zostały zminiaturyzowane oraz wzbogacone w najnowsze technologie np. bezpośredniego przesyłania strumieniowego dźwięku np. ze smartfona. Implantacja ślimakowa jest powszechnie stosowana w krajach rozwiniętych, dla przykładu w Niemczech jest ponad 100 ośrodków wykonujących takie procedury z czego 10 wykonujących powyżej 80 implantacji rocznie. W Polsce liczba ośrodków jest znacznie mniejsza (3 duże ośrodki oraz kilka mniejszych). W naszym województwie brakuje takiego centrum dla osób dorosłych.

Procedura implantacji ślimakowej wymaga nie tylko doświadczonego i wyszkolonego w tej trudnej procedurze chirurga, ale również zespołu osób zajmujących się kwalifikacja pacjenta oraz późniejszą jego rehabilitacją czy programowaniem procesora. Taki zespół posiada Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

IX Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne - Alergia Pokarmowa 2020 r.Sympozjum Alergii na Pokarmy, które odbywa się corocznie w Bydgoszczy, jest obecnie jednym z najciekawszych i najbardziej oczekiwanych wydarzeń w polskiej alergologii. Pandemia COVID 19 spowodowała, że IX edycja tego wydarzenia stanęła pod znakiem zapytania. Sympozjum, pierwotnie zaplanowane w drugiej połowie marca 2020 r., nie mogło się odbyć w tradycyjnej postaci. Trudna sytuacja epidemiologiczna wymusiła na organizatorach zmianę dotychczasowej formy spotkania. W dniach 28-29.08.2020 r. odbyło się IX Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne, w całości przeprowadzone w formie zdalnej. Wydarzenie zostało zaplanowane i przeprowadzone z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i wszelkich norm bezpieczeństwa. W Hotelu Mercure Sepia w Bydgoszczy, na potrzeby Sympozjum, powstało profesjonalne studio nagraniowe, w którym prowadzący, w czasie rzeczywistym, komentowali i zapowiadali kolejne wydarzenia. Zdecydowana większość wykładów odbywała się na żywo, nadawana wprost ze studia lub z ośrodków alergologicznych z całej Polski.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem spotkania jest prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi, przewodniczący Sekcji Alergii na Pokarmy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, a zarazem kierownik Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Ponad 600 osób zarejestrowało się, aby wziąć udział w Konferencji. W wykładach jednocześnie brało udział ponad 500 pasjonatów alergologii. Część z nich aktywnie uczestniczyła w dyskusjach on-line w udostępnionym dla tego celu wirtualnym pokoju. Nagrane wykłady będą dostępne, dla zarejestrowanych uczestników, jeszcze przez kolejne 3 miesiące.

Program tegorocznego Sympozjum był niezwykle bogaty. Spotkanie rozpoczęła Sesja Przedinauguracyjna, Inauguracyjna, a następnie, w ciągu 2 dni trwania spotkania, odbyło się osiem Sesji Plenarnych, siedem sesji „Gorący temat”, sesja Pro i Con, oraz sesja dotycząca interesujących przypadków klinicznych.

Wykładowcy, którzy uświetnili to spotkanie, zostali dobrani bardzo starannie, wśród wybitnych autorytetów w dziedzinie alergologii. Uczestnicy mieli między innymi okazję usłyszeć prelekcje przedstawicieli Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych w Bydgoszczy, a także wybitnych naukowców, którzy zostali zaproszeni z najlepszych ośrodków alergologicznych w całej Polsce. Gościem specjalnym była prof. Karin Hoffmann-Sommergruber z Wiednia, w Austrii, który wygłosiła wykład dotyczący zastosowania diagnostyki molekularnej w alergii pokarmowej.
Nie ma wątpliwości, że tego typu spotkania są potrzebne. Obecna, trudna sytuacja epidemiologiczna wymusiła nową formę spotkania. Profesjonalizm organizatorów spowodował, że najnowsze doniesienia z dziedziny alergologii mogły trafić do lekarzy w całej Polsce. Na zakończenie tego, niezwykle udanego Sympozjum, prof. Zbigniew Bartuzi, podziękował uczestnikom, wyrażając nadzieję, że tegoroczne Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne spełniło ich oczekiwania. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny wykładów musiał spotkać się z uznaniem słuchaczy. Pomimo sukcesu, który odniosło Sympozjum w obecnej formie, uczestnicy z sentymentem wspominali możliwość corocznych, osobistych spotkań z pasjonatami alergii pokarmowej. Do tradycji Sympozjum Alergii na Pokarmy należały burzliwe dyskusje, prowadzone po zakończeniu wykładów i trwające do późnych godzin nocnych.
W obecnych, trudnych czasach patrzymy w przyszłość z optymizmem i nadzieją. Liczymy, że jubileuszowe, „X Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne – Sympozjum Alergii na Pokarmy”, odbędzie się w marcu 2021 roku i sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi nam osobiste spotkanie się z osobami, dla których alergia pokarmowa jest ważna.


Sprawozdanie:
Dr n. med. Natalia Ukleja-Sokołowska
Relacja fotograficzna
Dr n. med. Michał Przybyszewski

znalezionych: 542 na 109 stronach
«     14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30     »