Wydarzenia

Podziękowanie od uczniów

Nasz Szpital otrzymał kartki-podziękowania dla pracowników medycznych od uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy :)

Nowatorski zabieg w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 jako jeden z niewielu ośrodków w kraju i pierwszy w województwie wdrożyła zastosowanie balonoplastyki trąbki słuchowej w leczeniu nawracającego wysiękowego zapalenia ucha środkowego przy niewydolności trąbki Eustachiusza. Ta nowatorska metoda w przeciwieństwie do powszechnie stosowanego drenażu wentylacyjnego błony bębenkowej jest działaniem ukierunkowanym na leczenie przyczyny wysięku a nie tylko jego chirurgicznego usuwania. U pierwszych pacjentów poddanych balonoplastyce już krótko po zabiegu obserwujemy znaczące ustąpienie zgłaszanych wcześniej dolegliwości.

Program badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Wykrywanie raka jelita grubego
W Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy kontynuowana jest realizacja programu bezpłatnych badań profilaktycznych wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Badania wykonywane są w Klinice Gastroenterologii oraz w Klinice Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej.

Wykrycie raka jelita grubego we wczesnym stadium rozwoju zapewnia prawie 100% powodzenie w leczeniu tego bardzo często występującego nowotworu.

W programie mogą wziąć udział osoby:
 • w wieku od 50 do 65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego
 • osoby w wieku od 40 do 65 roku życia w przypadku gdy ich rodzice lub rodzeństwo chorowali na raka jelita grubego.

Dodatkowo konieczna jest kwalifikacja do programu przez lekarza, który wypełnia ANKIETĘ potwierdzającą skierowanie pacjenta do programu.

W programie nie mogą brać udziału osoby, u których:
 • występują takie objawy jak chudnięcie, niedokrwistość, obecność krwi w stolcu oraz pojawienie się bez wyraźnego powodu biegunki lub zaparcia stolca,
 • rozpoznano zaawansowane choroby głównie układu krążenia, oddechowego, moczowego i krwi,
 • rozpoznano już chorobę jelita grubego lub wykonano u nich w ciągu ostatnich 10 latach badanie jelita grubego.

Podstawowym badaniem programu jest kolonoskopia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Kliniką Gastroenterologii (VI piętro, sekretariat) lub Kliniką Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej (III piętro)
Sekretariat Programu, nr tel.: 52 36-55-284 , 52 37-14-912, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 12:00.

Prośba o wsparcie dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy w walce z wirusem SARS-COV-2

w walce z wirusem SARS-COV-2
Szanowni Państwo,
w życiu każdego społeczeństwa zdarzają się takie sytuacje, gdy zmuszeni jesteśmy wspólnie i solidarnie stawić czoła niebezpieczeństwu. Od kilku miesięcy walczymy ze śmiertelnym wrogiem, jakim okazała się epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego niezwykle groźną chorobę dróg oddechowych – COVID-19. Personel naszego Szpitala od samego jej początku, z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem, każdego dnia robił i robi wszystko, co jest możliwe, aby chronić zdrowie i życie naszych pacjentów, ale także i swoje, aby było komu leczyć.

Od początku epidemii jesteście Państwo z nami. Nasze prośby o wsparcie spotykają się z wielkim odzewem, a w akcje niesienia pomocy dla Szpitala zaangażowane są zarówno osoby prywatne, jak i różne firmy, fundacje, stowarzyszenia, dzięki którym możemy zabezpieczyć personel, aby nieść pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Dzięki Państwa pomocy spływają do nas dary rzeczowe i pieniężne. Każdy gest dobrej woli przyjmujemy z ogromną wdzięcznością, a zebrane środki racjonalnie wykorzystujemy, aby nasza praca była skuteczna. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o dalsze wsparcie rzeczowe i finansowe:
 • darowizny pieniężne:
  prosimy dokonywać wpłat na rachunek: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000 z dopiskiem „KORONAWIRUS".

 • darowizny rzeczowe:
  wszystkie darowizny są ewidencjonowane i powinny być dokonywane na podstawie umowy. Darczyńca w umowie może wskazać, na jaki cel przeznaczona jest darowizna. Chęć przekazania darowizn rzeczowych prosimy zgłaszać na adres mailowy: dyr.naczelny@biziel.pl lub telefonicznie: 52 36 55 356.

Zebrane fundusze chcielibyśmy przeznaczyć przede wszystkim na środki ochrony indywidualnej pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad pacjentami oraz na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i środków dezynfekcyjnych.

Nasze najpilniejsze potrzeby to np.
 1. maski chirurgiczne
 2. maski z filtrem z zaworkiem FFP3 lub FFP2
 3. gogle i przyłbice
 4. czepki damskie i męskie
 5. fartuchy ochronne ze wzmocnieniem - podfoliowane rękawy i przody
 6. kombinezony TYVEK
 7. ochraniacze foliowe na obuwie wysokie
 8. rękawiczki diagnostyczne lateksowe
Niestety walka z wirusem trwa nieustannie od wielu miesięcy, stąd ponawiamy nasz apel i prośbę o dalszą pomoc zarówno materialna, jak i finansową.

ZA KAŻDY DAR I KAŻDĄ ZŁOTÓWKĘ BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
PAŃSTWA POMOC JEST DLA NAS BEZCENNA!

Prosimy także o przekazywanie naszego apelu wśród rodziny, znajomych, przyjaciół czy współpracowników. Każda pomoc, każdy dar pomoże chronić czyjeś zdrowie czy życie.


„Gdy mówimy o wspólnocie, mamy na myśli całość złożoną z elementów współdziałających, złączonych i współopiekuńczych. Ten rodzaj związku wymaga nie tylko wzajemnego uzależnienia, lecz przede wszystkim wzajemnego wsparcia”.
Jolanta Brach-Czaina, „Szczeliny istnienia”
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2843/A-Kacperczyk-Wsparcie-spo%C5%82eczne.pdf

Profesjonalny obszar Pre Triage stworzony dzięki wsparciu Fundacji ORLEN

Pod koniec października przed wejściem na Izbę Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego naszego Szpitala stanął klimatyzowany kontener wraz z ramą i podestami, który zastąpił funkcjonujący tam tymczasowo namiot segregacyjny. To efekt realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19”. Projekt ten był współfinansowany przez Fundację ORLEN.

W efekcie powstał profesjonalny obszar Pre Triage, zgodny z aktualnymi standardami i wymaganiami nałożonym przez NFZ.

Dodatkowy obszar badania wstępnego i segregacji pozwala na możliwie szybkie odizolowanie pacjentów potencjalnie zakażonych SARS-Cov-2, od pozostałych pacjentów przyjmowanych w SOR i objęcie ich odpowiednią opieką.

Realizacja projektu wzmocniła infrastrukturę Szpitala, w tym infrastrukturę ratownictwa medycznego, przede wszystkim zaś przyczyniła się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa sanitarnego-epidemiologicznego zmierzającego do ograniczania rozprzestrzenianie się zakażeń SARS-Cov-2 wśród pacjentów i personelu.

znalezionych: 542 na 109 stronach
«     12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28     »