Wydarzenia

5th International Medical Interdisciplinary Conference - iMEDIC 2021

Drodzy Czytelnicy,
iMedic to naukowy międzynarodowy kongres medyczny o charakterze interdyscyplinarnym, organizowany przez studentów i doktorantów uczelni Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym roku zapraszamy młodych naukowców, studentów i doktorantów uczelni medycznych na kolejną, piątą edycję konferencji. Odbędzie się ona 5 czerwca 2021 roku, dlatego zachęcamy do udziału biernego jak i czynnego w wydarzeniu i zaprezentowania wyników badań naukowych. Rejestracja na konferencję jest możliwa do dnia 27 kwietnia 2021 roku.

Każda edycja stwarza naukowcom z całego świata okazję do współpracy i wymiany doświadczeń oraz przemyśleń. W tym roku mamy nadzieję gościć oprócz Polski naukowców z Ukrainy, Czech, Słowacji, Chorwacji, Niemiec, Litwy, Belgii, a także Bośni i Hercegowiny. Z uwagi na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, nasza konferencja będzie miała miejsce na platformie ClickMeeting, w formie online. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: https://imedicongress.cm.umk.pl


Facebook: https://facebook.com/iMEDIC.Bydgoszcz
Instagram: https://instagram.com/imedicbydgoszcz/
Twitter: https://twitter.com/iMEDICBydgoszcz

Uroczyste podpisanie umowy na rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

W dniu 15 kwietnia 2021r. o godz. 10:00 nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a Wykonawcą- konsorcjum firm ALSTAL GRUPA Budowlana sp.z o.o.s.k. oraz ALSTAL Investment sp.z o.o.s.k. na realizację robót budowlanych pod nazwą: Budowa budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR realizowanych w ramach inwestycji pn. „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”.

W imieniu Uniwersytetu umowę podpisał JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Inwestycja o wartości ponad 162 mln złotych zakłada budowę nowego budynku szpitala z lądowiskiem dla śmigłowców LPR, przebudowę części istniejącego budynku oraz modernizację i adaptację części istniejącego budynku w celu połączenia z projektowaną rozbudową.

W nowym budynku umiejscowione zostaną:
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny,
  • Dział Sterylizacji i Dezynfekcji,
  • Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego,
  • Klinika Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej,
  • Oddział Kliniczny Rehabilitacji.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na koniec 2023 roku.

Realizację „Wieloletniego programu medycznego – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy” o wartości kosztorysowej 376 607 tys. złotych, w ramach którego m.in. powstanie nowy budynek, zaplanowano na lata 2018 -2025. Rozwój Szpitala możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Zdrowia, które na inwestycję planuje przeznaczyć 348 752 tys. złotych. Pozostałe 26 535 tys. złotych pochodzi ze środków POIiŚ. Środki własne Uniwersytetu to 1 320 tys. złotych.

Nadrzędnym celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest stworzenie szpitala przyjaznego pacjentom, spełniającego wszystkie wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Budowa nowoczesnego budynku, spełniającego wymagane standardy medyczne i techniczne, oraz umiejscowienie w nim strategicznych jednostek zwiększy zakres i komfort, a także bezpieczeństwo wykonywanych procedur medycznych.

Fundacja „Pocztowy Dar” wspiera nasz Szpital w walce z COVID-19

26 marca Fundacja „Pocztowy Dar” przekazała na ręce Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy symboliczny czek na 100 tys. zł.

Środki finansowe zostały przekazane na zakup aparatu USG z systemem nawigacji igły oraz dwóch aparatów do wysokoprzepływowej donosowej terapii tlenem.

Aparat do wysokoprzepływowej donosowej terapii tlenem będzie wykorzystywany na potrzeby pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Podanie pacjentom tlenu w dużych przepływach pozwoli w wielu przypadkach uniknąć zastosowania leczenia respiratorem.

Aparat USG z systemem nawigacji igły będzie również wykorzystywany w wysokospecjalistycznej diagnostyce pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i pozwoli na uzyskanie centralnego dostępu naczyniowego, dzięki któremu możliwe będzie podawanie leków ratujących życie poprzez centralne wkłucia.

Nowe zasady korzystania z porad lekarskich

Nowe zasady
Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?
Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz.
Kiedy bezpośrednia wizyta
Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:
1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
5. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Lekarz odmawia przyjęcia Cię bezpośrednio w placówce? Zadzwoń na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 i zgłoś tę oraz inne nieprawidłowości.
Kiedy teleporada
Korzystasz z teleporady, gdy:
1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza
• zalecenia
• e-zwolnienie
• e-skierowanie
• zlecenie na test na koronawirusa
• e-receptę
• sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).
Jakie obowiązki informacyjne ma placówka lecznicza
Placówka lecznicza podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić:
• w miejscu leczenia
• na stronie internetowej
• telefonicznie na Twoją prośbę.

Informacja powinna zawierać następujące dane:
• listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty
• system, przez który lekarze udzielają teleporad
• sposób ustalenia terminu teleporady
• sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia
• sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut)
• możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna
• instrukcje o:
- sposobie realizacji e-recepty
- sposobie realizacji e-skierowania
- sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne
- sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych
- możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.
Termin realizowania teleporady
Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:
• nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
• w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Jak przebiega teleporada
1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
Gdzie do lekarza
Jeśli Twoja przychodnia została zamknięta, skorzystaj z innej. Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz aktualne:
• listy poradni POZ, które udzielają teleporad
• wykazy otwartych poradni specjalistycznych, gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych.

Szpital Biziela w rankingu Newsweeka najlepszych szpitali świata 2021

Jesteśmy wśród najlepszych szpitali świata
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy znalazł się wśród najlepszych szpitali świata w rankingu World’s Best Hospitals 2021.

Newsweek i firma Statista oceniając, pod uwagę brali:
  • rekomendacje z branży medycznej: międzynarodowa ankieta internetowa, w której wzięło udział ponad 70 000 lekarzy, kierowników szpitali i pracowników służby zdrowia;
  • doświadczenia pacjentów: ankiety mierzące satysfakcję pacjentów;
  • medyczne wskaźniki efektywności: bezpieczeństwo pacjenta, środki higieny i jakość leczenia.

Ranking szpitali z Polski dostępny jest na stronie https://newsweek.com/best-hospitals-2021/poland. Szpital Biziela uplasowany został na 33 miejscu.

znalezionych: 542 na 109 stronach
«     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26     »